Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 2 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
GĐ Họ Nguyễn, Springfield, VA $50
Ô.B. Lý Công Chánh, Westminster, CA $50
Trần Tấn Thành, Escondido, CA $50
GĐ Nguyễn Văn Tiệm & Phụng, Bloomington, MN $100
Ngô Đức Am, Fairfax, VA $300
Hồ Thu Thảo, Coconut Creek, FL $5
Tô Đàm, Colorado Springs, CO, $20
Trương Ái, Austin, TX $50
Bà Châu Phùng Kiều Kara, Hayward, CA $50
Phùng Thiên, San Diego, CA $50
Nguyễn Hanh, Miami, FL $100
Cô Nguyễn Nina, Houston, TX $132.50
Nguyễn Mỹ Hương, Stanton, CA $150
Cô Nguyễn Nina, Houston, TX $184
Ô. Phan Văn Ken, Warner Robins, GA $210
Cô Nguyễn Nina, Houston, TX $214
Bà Nguyễn Nga, Garden Grove, CA $1,200 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Hung Thị Pham, Houston, TX $100
Bammel Dental PC – Duat D Nguyễn, Houston, TX $100
Kim Dien T Trương & Qoi T T Trương, Sugarland, TX $150
Khanh Huynh & Xuan Lan Huynh, Katy, TX $150
TD Advisor P.C, Houston, TX $150
Bao To DB Pharmacy,Houston, TX $150
Hiep Huynh & Binh Van Le, Brenham, Tx $150
Lâm Nguyễn, Friendswood, TX $150
Thanh T Quach & Hy Phan, Stafford, TX $150
Hùng Tam Vũ, Houston, TX $150
Tùng Ngọc Phạm, Sugarland, TX $150
Tân Nguyễn -Hoang K Thanh MD, Buena Park, CA $150
A Hùng, $150
Kim Oanh Trần & Đăng Nguyễn,$200
Hue Ngô & Anh Hoa Thi Vo,Sugar, TX $200
Hanh Nguyễn, Stafford, TX $200
Hương Nguyễn, Houston, TX $200
Bác Chánh Đức GXCTTD, Tien da tinh trong ve so CTTD $200
Nhan Ray Huu & Tinh Ngôc Pham, Houston, TX $200
Song Sign Inc, Houston, TX $200
River Oaks Nails & Spa, Houston, TX $200
Chau B Huynh & Hoa Huynh, Houston, TX $200
Francis Ngô & Như Nguyễn-OB Thien Y & CLB Luat Khoa, Cypress, TX $200
Vinh Pham & Lynn L Pham, Houston, TX $200
Dr. Vinh Lê- Peachtree Medical Thanh K Hoang MD, Houston, TX $200
Crawfish & Noodles Llc, Houston, TX $200
Tan D Nguyễn & Bich Ngôc Vương, Cypress, TX $200
Laudry Coin Equipments Inc, Houston, TX $200
Madeline Nguyễn Insurance Agency, Sugarland, TX $200
Anh Em nhóm K.4/71 Thủ Đức -An Lộc -Thương Lê, Houston, TX $200
Luke Đinh, $200
Quang Mai, $200
Phong Nguyễn & Van T Nguyễn, Houston, TX $250
Lana Nguyễn, Stafford, TX $250
Đoan Thanh Nguyễn, Houston, TX $250
Em Phươc Le & Thanh Hoa Le, Houston, TX $300
Cynthia Nguyễn & Hung Pham, Houston, TX $300
Hung Van Trần & Yen Trần, Houston, TX $300
Minh Nguyễn, $300
Phat Phung, $300
Tuan Nguyễn & Tong Nguyễn, Houston, TX $300
Chung Kim Ly, Nga Nguyễn, Hoa Quach, $300
Tammy Nguyễn & Antoine, Round Rock, TX $300
Law Office of Noel Bailey, Houston, TX $300
New La Crawfish Boil, Houston, TX $300
JR Insurance & Tax – Joseph, Houston, TX $300
AP Insurance & Tax Anthony Pham Inc, Houston, TX $300
Phong Vo, Lake Charles, LA $300
Kim Anh Thi Le & Sac Hồ – Hội Cố Đô Huế, Humble, TX $300
Kim Anh Thi Le & Sac Hồ – Thiếu Sinh Quân, Humble, TX $300
Kim Anh Thi Le & Sac Hồ – Biệt Kích Dù 81, Humble, TX $300
Kim Hoang Oanh, $300 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Văn Sỹ, Khánh Hòa, SQ:52/514324/HS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Đinh Văn Năm, Bình Thuận, SQ:39/453101/ĐPQ. Cụt chân trái.
Võ Hùng Việt, Bình Thuận, SQ:201579/TĐ37/BĐQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Hải, Ninh Thuận, SQ:53/755458/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Hào, Phú Yên, SQ:37/669940/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chí Phúng, Bình Thuận, SQ:37/094308/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tá, Ninh Thuận, SQ:48/407055/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Hồ Sĩ Khánh, Bình Thuận, SQ:304xxx/CSQ:G. Cụt chân trái.
Trịnh Thiển, Khánh Hòa, SQ:68/406898/TrU/ĐPQ. Gãy xương quai xanh.
Hồ Văn Định, Khánh Hòa, SQ:60/402109/TS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Nguyễn Ngọc Qúi, Khánh Hòa, SQ:63/411755/TS1/CLQ. Gãy chân trái.
Dương Công Tỉnh, Khánh Hòa, SQ:63/201123/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Khắc Can, Khánh Hòa, SQ:54/664622/ĐPQ. Gãy chân phải.
Đinh Đắc, Khánh Hòa, SQ:113323/NQ. Gãy tay trái. Gãy chân phải.
Lê Nhỏ, Khánh Hòa, SQ:75/408949/TS/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Nguyễn Văn Nhỏ,,Trà Vinh, SQ:NQ/481781. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Buởi, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ:321531/NQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Đực, Đồng Nai, SQ:40/328969/NQ. Bị thương ở đầu.
Võ Văn Chiêu, Bến Tre, SQ:61/181457/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Phạm Văn Liên, Bến Tre, SQ:NQ./998999 Cụt 2 chân.
Lê Quang Triết, Saigon, SQ:76/125890/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Vỉnh, Saigon, SQ:70/115080/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Đình Thanh, Saigon, SQ:71/144339/HS/ND. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Minh, Saigon, SQ:60/500474/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Công Hòa, Saigon, SQ:64/192048/B1/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Đuông, Saigon, SQ:62/139101/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Lưu Văn Nhâm, Saigon, SQ:59/102064/ND.TV Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Nhỏ, Saigon, SQ:72/133992/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Phan Vân, Saigon, SQ:74/112309/ChU/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ngọc, Saigon, SQ:56/806384/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Thang Hòa, Saigon, SQ:72/704531/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Đức Huân, Saigon, SQ:73/147248/ThU/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Bá Vương, Saigon, SQ:70/210919/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Vân, Saigon, SQ:54/675351/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Võ Thành Long, Saigon, SQ:73/112183/B2/NKT Cụt chân trái.
Lê Văn Điển, Saigon, SQ:76/127590/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Mạnh, Saigon, SQ:70/131174/B2/TQLC. Cụt chân trái.
Nguyễn Công Minh, Saigon, SQ:72/705561/T.Thủ/HQ Cụt tay phải.
Trương Trung Tiên, Saigon, SQ:61/101610/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Khoa, Saigon, SQ:66/150209/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Đỗ Thành Công, Saigon, SQ:75/109215/B1/CLQ. Mù mắt trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Bạch, Saigon, SQ:69/158434/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Đặng, Saigon SQ:68/162526/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Minh Tâm, Saigon, SQ:73/131288/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chí Nam, Saigon, SQ:75/118012/ND. Cụt chân trái.
Vũ Văn Lực, Saigon, SQ:72/117468/CLQ . Cụt chân phải.
Hồng Lương Cơ,Saigon, SQ:71/123214/B2/BĐQ. Cụt chân phải.
Trần Tuyển, Saigon, SQ:70/152201/B1/ND. Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Nhỏ, Saigon, SQ:47/801732/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Sự, Saigon, SQ:57/206326/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ba, Saigon, SQ:55/774424/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Thanh Liêm, Saigon SQ:75/134931/CLQ. Cụt chân trái.
Trịnh Hớn Mén, Saigon, SQ:70/133909/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Quang Sở, Saigon, SQ:73/212216/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hồng Đức, Saigon, SQ:68/136690/TU/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Cương, Saigon, SQ:71/103271/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Quốc Tựu, Saigon, SQ:70/158371/CLQ. Cụt chân trái.
Gíp Cún Sáng, Saigon, SQ:70/144565/HS/TQLC. Mù mắt phải. Bị thương ở tay trái.
Lê Văn Lớn, Saigon, SQ:73/120173/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Mỹ, Saigon, SQ:70/000844/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Dương Văn Tài, Saigon, SQ:72/002766/HS/CLQ. Cụt chân phải.
La Văn Đính, Saigon, SQ:55/775449/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Tạ Văn Bảy, Saigon, SQ:300280/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tài, Saigon, SQ:75/109488/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Lắng, Saigon, SQ:65/150268/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Trương Anh Tuấn, Saigon, SQ:160879/ChU/CLQ. Cụt chân phải.
Lưu Văn Hùng, Saigon, SQ:63/126913/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Kim Điệp, Saigon, SQ:69/125870/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Đặng Văn Tèo, Saigon, SQ:43/105182/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Quang Chiêu, Saigon SQ:73/009047/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Bào, Saigon, SQ:71/201737/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Cầu, Phú Yên, SQ:755146/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hùng, Ninh Thuận, SQ:72/512792/HS/ND. Cụt chân phải.
Ngô Tước, Khánh Hòa, SQ:411606/B2/CLQ. Cụt chân phải. (Còn tiếp)

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019.

Góc chiến trường xưa: Ngày ta bỏ núi

Chúng tôi đã không bỏ nhau. Theo chân nhau, chúng tôi đã ngã xuống, từng ngày. Máu chúng tôi đã tưới đẫm từng ngọn đồi, từng đoạn đường...

Góc nhìn của người lính cũ: Điệu boléro thăng tiến nhờ các anh lính VNCH

Đại đa số lính VNCH thường nghe chương trình Dạ Lan mỗi đêm. Gần như đêm nào chúng tôi cũng đợi nghe cho vơi bớt nỗi buồn xa nhà...

Trại ‘cải tạo’ của CSVN sau năm 1975

Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch giải thoát tù “cải tạo” Việt Nam để họ được sang sinh sống và đoàn tụ tại Hoa Kỳ là một vấn đề của lương tâm.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ, ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019.

Góc nhìn của người lính cũ: Rút quân

Trước thềm Giáng Sinh và năm mới 2019, Tổng Thống Donald Trump đột ngột tuyên bố rút quân Hoa Kỳ tại Syria, làm sửng sốt hầu như mọi người.

Một ngày lính, một đời lính và những nấm mồ

Sáng sớm còn mơ màng giấc ngủ/ Ðạn pháo rít qua đầu/ Ta thấy ta vụt nhào xuống hố/Lỗ hố nông đào vội chiều qua.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Góc nhìn của người lính cũ: Nhìn lại năm qua

Năm 2018 vừa chấm dứt, thử nhìn lại những biến động trên thế giới nhân dịp đầu năm để những người lính cũ chúng ta thử dự đoán một năm mới thế nào.

Ân tình bạn cũ

Hôm nay tôi trở lại Cali sau mười năm để thăm bạn cũ. Tôi ít đến nơi nầy dù là một snowbird, loài chim tuyết, khi mùa Đông đến thì đi tìm nắng ấm ở phía Nam.