58.5 F
Westminster, US
Wednesday, January 16, 2019


ĐỜI SỐNG

Không ít người lẫn lộn giữa giời leo và bệnh cũng nổi mụn nước ở vùng xung quanh miệng do virus Herpes simplex loại một gây ra. (Hình minh họa: nejm.org)

Giời leo