Tranh luận về thuế

 


Luật Sư LyLy Nguyễn 

LTS
– Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.
Chúng ta có thể nào bàn cãi về ngân sách thiếu hụt bây giờ hơn 15 tỷ Mỹ kim cho tách rời ra khỏi tranh luận về thuế? Chắc chắn là không! Vì vậy thuế vẫn là đề tài nóng hổi trên cấp liên bang bởi vì sự phân đôi giữa tăng thuế khi nói về những liên quan đến việc thiếu hụt với việc giữ thuế thấp để tạo ra công việc và cải tiến kinh tế.


Việc nào sẽ thắng trong 2012? Tất cả tùy thuộc vào những gì sẽ xẩy ra trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2012 tới đây. Tuy nhiên từ giờ tới lúc đó có một vài xu hướng của thuế đáng để ý: 


Thuế vẫn giữ trò chơi chính trị 


Cuộc cãi vã trong Hội Ðồng Tối Cao của Quốc Hội đã thất bại trong việc đạt sự đồng ý trong ngày 23 tháng 11 năm 2011 đã làm ta thấy rõ bản chất chính trị sắp ra. Như luật chung, đảng Cộng Hòa muốn chống lại việc tăng thuế trong khi đảng Dân Chủ muốn tăng thuế cho cái-gọi-là-nhà-giầu (nhiều người này là dân giầu).


Thuế chắc chắn là đề mục chính trong cuộc cuộc đua tranh chức tổng thống. Bây giờ còn quá sớm để nói ai là ứng viên đảng Cộng Hòa, mỗi đối thủ đã cống hiến giải pháp thuế của mình. Ðây là điểm chính của một số ứng viên:


Mitt Romney ủng hộ cắt giảm thuế thời Tổng Thống Bush, muốn mức thuế quay trở lại 5 phần trăm, và muốn loại bỏ thuế gia tài.


Newt Gingrich chống thuế cao hơn (đề nghị 15 phần trăm mức thuế không bắt buộc, cho chọn lựa, có nghĩa là người thọ thuế có thể chọn hệ thống hiện tại hay quyền lựa chọn), muốn loại ra vốn tăng, ủng hộ sự khuyến khích Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D), và muốn 12.5 phần trăm mức công ty và 15 phần trăm mức tiểu nghiệp vụ.


-Rick Perry: Muốn 20 phần trăm thuế không bắt buộc.


-Ron Paul: Ủng hộ 15 phần trăm mức thuế công ty và 35 phần trăm thuế tiểu thương mại.


-Herman Cain: Kế hoạch 9-9-9 (9 phần trăm thuế công ty và 9 phần trăm thuế mua bán toàn quốc.


-Michelle Bachmann: Ủng hộ thuế giảm thời Tổng Thống Bush. 


Gia tăng kiểm thuế 


Theo như một cuộc nghiên cứu số tiểu thương bị kiểm thuế gia tăng. Các ủy viên quản trị công ty được hỏi đã báo cáo 61 phân trăm tăng về bị kiểm thuế liên bang và 37 phần trăm bị kiểm thuế tiểu bang.


Tiếp tục phần kiểm thuế thông dụng xếp hạng loại nhân viên để xác định liệu các hạng có đối xử nhân viên như là công nhân không. IRS trong nỗ lực này đã nhờ Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ với những thỏa thuận chia xẻ tin tức của nhiều tiểu bang. 


Luật săn sóc sức khỏe không chắc chắn giữ nguyên 


Số phận của Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và Ðủ Khả Năng Chăm Sóc năm 2010 (Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 hay là “Obamacare”) thì không chắc chắn. Tối Cao Pháp Viện đồng ý xử vụ này do 26 luật gia yêu cầu đại khái liên hệ đến tính cách hợp hiến của đạo luật. Cũng dễ dàng có quyết định cuối Tháng Sáu năm 2012 trong khi đó công việc vẫn phải theo luật.


Ðối với nghiệp vụ nhỏ, giải pháp của đặc điểm của Obamacare là tạo ra cấp khoản thuế để giúp nhân viên làm việc bao che về sức khỏe. Cấp khoản thuế có nghĩa là khuyến khích nghiệp vụ nhỏ tiếp tục tăng tiền trả cho bảo hiểm sức khỏe của nhân viên làm việc. Tổng Thanh Tra Hành Chánh Thuế Vụ đã kết luận rằng cấp khoản thuế là vỡ nợ. Khi luật được ban hành, người ta mong có 4.4 triệu nghiệp vụ dùng đến; nhưng cho đến Tháng Mười năm 2011 thì chỉ có 309,000 nghiệp vụ mà thôi. Quốc Hội nghĩ trong năm 2012 sẽ chuyển hướng về phía chủ nhân cấp khoản thuế về săn sóc sức khỏe và đã có đề nghị cấp khoản thuế được thay thế với cấp khoản mới dễ hiểu và dễ tính toán hơn. 


Một vài luật thuế nghiệp vụ thuận lợi được kéo dài


Nhiều luật thuế được đặt để chấm dứt vào cuối năm 2011. Nhiều luật sẽ gia hạn có lẽ đúng, ít nhất tới 2012. Tuy nhiên hành động gia hạn có thể sẽ không xẩy ra cho tới 2012 (thí dụ gia hạn sẽ có hiệu lực trở lại tới bắt đầu năm). Một vài điều khoản chính gồm có:


-100 phần trăm giảm giá tiền thưởng và lên tới $500,000 của chi phí năm đầu.


-100 phần trăm tiền lãi loại trừ từ tiền bán cổ phiếu nghiệp vụ nhỏ có đủ tư cách (cổ phiếu của một vài công ty C giữ hơn 5 năm).


-Nghiên cứu cấp khoản thuế.


Cấp khoản cơ hội làm việc về việc thuê mướn người trong nhóm nhắm sẵn (chỉ có mốt vài nhóm cựu chiến binh được đặt sau 2011).


Những ủng hộ của lưỡng đảng gia hạn cho vài nghiệp vụ khỏi thuế và luật AGREE (American Growth, Recovery, Empowerment and Entrepreneurship Act) của năm 2011 đã được mở đầu bởi thành viên của cả hai bên Quốc Hội để xem có xẩy ra không. Chúng ta thấy hãy còn quá sớm để tiên đoán phương sách nào sẽ ban hành. 


Tiểu bang và địa phương nào sẽ xin nguồn thu nhập mới? 


Chính phủ liên bang không phải là chính phủ duy nhất khát thêm thu nhập. Nhiều tiểu bang và địa phương cần kinh khủng và đang tìm cách nào để tăng tiền, một số lớn các chính quyền địa phương xoay qua bạc bài đề tạo thêm nguồn thu vào. Nhiều chỗ tìm cách đánh bac trên Internet. Một dự thảo ở New Jersey là tiểu bang đầu tiên hợp pháp hóa được Quốc Hội Tiểu Bang chấp thuận nhưng bị Thống Ðốc Christie phủ quyết. Các tiểu bang khác nới rộng việc đánh bạc như ở vùng lịch sử Saratoga, New York lập thêm máy đánh bạc slot machines. 


Vài chủ nhân tăng thuế thất nghiệp 


Chủ nhân ở 20 tiểu bang phải trả thuế thất nghiệp liên bang cao hơn. Lý do: tiểu bang của họ mượn tiền của liên bang để trả cho phúc lợi thất nghiệp và chưa trả lại số tiền vay. Kết quả là chủ nhân ở tiểu bang này không thể dùng cấp khoản vay khi tính tiền nợ thuế thất nghiệp. 


Thuế gia tài cho chủ nhân nghiệp vụ tăng 


Luật thuế gia tài chỉ được định tới năm 2012 mà thôi. Như vậy có nghĩa là sau 2012 luật sẽ đặt trở lại luật thời Tổng Thống Bush. Thay vì $5 triệu miễn trừ áp dụng vào năm 2011 và $5.12 triệu cho năm 2012, nay mức miễn trừ 2013 chỉ còn $1 triệu. Nhiều người tin rằng thuế gia tài chỉ khe khắt đối với các chủ nhân nghiệp vụ nhỏ. Nếu họ chết với gia tài (kể cả tài sản làm nghiệp vụ) mà trị giá hơn số tiền miễn trừ, gia đình của họ có thể bị bắt buộc bán đi cơ nghiệp để có tiền trả thuế. Kết quả thường thì nhượng lại cho nhiều nghiệp vụ gia đình làm chủ.


Các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nghĩ rằng mức lãi đổi mới hủy bỏ thuế gia tài toàn diện hay ít nhất giữ mức miễn trừ hiện tại. Càng gần ngày bầu cử 2012, cuộc tranh luận càng có vẻ lớn hơn về vấn đề thuế gia tài. 


Nộp bản khai thuế đặc biệt trên Internet 


Bắt đầu từ mùa thuế 2012, các người khai thuế mướn được yêu cầu nộp bản khai điện tử (e-file) cho thân chủ nếu họ khai hơn 10 mẫu loại 1040 hay 1041 là thuế lợi tức cho tín mục (trusts) và gia tài (estates). Như vậy gần như hầu hết các cá nhân dùng người khai thuế trả tiền sẽ khai bằng điện tử.


Khai điện tử e-filing được hạn chế khai thuế lợi tức mà thôi. Những nghiệp vụ có thể khai điện tử e-file thuế mướn người. Họ thường phải khai e-file liên hệ đến chương trình hưu trí và thuế môn bài, cũng như vài mẫu thuế liên bang khác. Khuynh hướng này sẽ chắc chắn tiếp tục dài hạn.


Mức lãi thấp sẽ bị ảnh hưởng


Vì mức lãi thấp dùng do IRS như tiền phạt cho trả thiếu dưới mức thuế ước tính sẽ không có khuyến khích nào để tránh bị phạt. Thí dụ mức lãi của IRS đánh vào tiền trả thiếu vào tam cá nguyệt thứ tư năm 2011 và tam cá nguyệt thứ nhất năm 2012 chỉ có 3 phần trăm. Như vậy chủ nhân công ty S hay công ty trách nhiệm hữu hạn trả thuế lợi tức với lợi nhuận trong tờ khai thuế của họ hình như trả ít hơn thuế ước tính. Cho dù nếu kết quả này là trả thiếu phải bị phạt, số tiền phạt (3 phần trăm) thì nhỏ hơn so sánh với giá trị của tiền giữ lại có thể dùng cho luồng tiền mặt.


Cẩn thận: Phải chắc chắn có đủ tiền sẵn sàng để khi đến lúc trả tiền thuế còn thiếu. Nếu không trả ngày khai thuế Tháng Tư sẽ bị cả tiền phạt lẫn tiền lãi.


Hệ thống thuế sẽ tiếp tục ngày một rắc rối 


Như ai cũng biết Hoa Kỳ là một xứ có một hệ thống thuế nghiệp vụ rất rắc rối. Hoa Kỳ xếp hạng thứ 69 trong 183 nước về phức tạp, 23 bậc đỡ hơn năm 2009. Sự phức tạp đã không khuyến khích được các nhà đầu tư ngoại quốc bỏ tiền vào công ty Hoa Kỳ. 


Dòng chữ cuối 


Thuế sẽ tiếp tục là một đề mục quan trọng đối với tiểu thương năm 2012. Hy vọng nhưng không thích hợp, sự ủng hộ tích cực của nhiều nhóm và thái độ ôn hòa thường chiếm ưu thế để tiến tới giản dị hóa và thuế thấp hơn. Tuy nhiên hãy giữ theo dõi các cơ hội có thể giúp chúng ta trả bớt thuế.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Ăn thịt dê hầm kiểu Mễ trong một cửa hàng bánh kẹo

Tiệm La Super Birria bán thịt dê hầm kiểu Mễ ở Santa Ana, nằm trong một cửa hàng bán bánh kẹo, rất ít ai biết đến.

Phát Mập, quán hủ tiếu hơn 70 năm đông khách bậc nhất Sài Gòn

Quán hủ tiếu Phát Mập, 108/1Bis Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, từ nhiều năm nay là quán có lượng thực khách đông bậc nhất Sài Gòn.

Hãng bảo hiểm căn cứ vào đâu để định giá bảo hiểm nhà?

Tuổi của căn nhà và đường dây điện, các ống nước, mái nhà, gỗ làm nhà, diện tích căn nhà… tất cả đều nằm trong ấn định giá bảo hiểm của bạn.

Coi chừng con trẻ bị ‘Momo Challenge’ đầu độc

Hiện tượng “Momo Challenge” gây lo sợ cho một số phụ huynh có con sử dụng điện thoại di động vì lời xúi giục khiến con cái họ dại dột tự tử.

Sự thật về những món thế chấp không cần phí tổn hoàn tất

Khi bạn nghe nói tới một món vay không cần trả phí tổn hoàn tất, nên nhớ rằng mọi nhà cho vay đều có thể đề nghị một món vay như vậy.

Dưỡng da từ nguyên liệu thiên nhiên

Công nghiệp làm đẹp và dưỡng da luôn thay đổi không ngừng với các sản phẩm và công nghệ chăm sóc da liên tục được giới thiệu ra thị trường.

Công ty trị giá $700 triệu nhờ làm chuột máy tính cho người chơi game

Không ai có thể ngờ 13 năm sau, Razer Inc trở thành một công ty trị giá gần $700 triệu có trụ sở chính đạt tại San Francisco và Singapore.

Facebook chuyển hướng kinh doanh, hai lãnh đạo cấp cao rời công ty

Một giám đốc cấp cao của công ty Facebook, người được cho là có tiềm năng kế thừa vị trí CEO của Mark Zuckerberg đột ngột từ chức.

Chấp hành dự trù tài sản

Sau khi đã hoàn tất mọi kế hoạch dự trù tài sản, cuối cùng chỉ còn một việc là tìm người (hoặc cơ sở) tín cẩn thay mình trong ba trách vụ quản lý gia tài, thi hành di chúc, và điều hành các tín mục đã lập ngay khi lâm chung.

Người Mỹ gốc Việt có nguy cơ bị loãng xương cao hơn sắc dân khác

“Ở Mỹ, những người gốc Á Châu, trong đó có người Việt, có nguy cơ về bệnh loãng xương cao hơn các sắc dân khác, nhất là phụ nữ ngoài 50.”