54.7 F
Westminster, US
Monday, March 25, 2019


Để tiện việc đăng CÁO PHÓ trên Người Việt Online và trên báo giấy Người Việt, chúng tôi xin quý vị hãy điền vào form dưới đây.

BẢNG GIÁ CÁO PHÓ CHO BÁO GIẤY VÀ ONLINE

Cáo Phó trên Báo Giấy Người Việt (Trắng Đen) 1 ngày + Người Việt Online:
-1 trang: $352 US        -1/2 trang: $187 US        -1/4 trang: $99 US

Cáo Phó trên Báo Giấy Người Việt (Màu) 1 ngày + Người Việt Online (Màu):
-1 trang: $832 US        -1/2 trang: $395 US        -1/4 trang: $246 US