55.5 F
Westminster, US
Sunday, March 24, 2019


Để tiện việc đăng PHÂN ƯU trên Người Việt Online và trên báo giấy Người Việt, chúng tôi xin quý vị hãy điền vào form dưới đây.

BẢNG GIÁ PHÂN ƯU CHO BÁO GIẤY VÀ ONLINE

Phân Ưu trên Báo Giấy Người Việt (Trắng Đen) 1 ngày + Người Việt Online:
-1 trang: $352 US        -1/2 trang: $187 US        -1/4 trang: $99 US

Phân Ưu trên Báo Giấy Người Việt (Màu) 1 ngày + Người Việt Online (Màu):
-1 trang: $832 US        -1/2 trang: $395 US        -1/4 trang: $246 US