-CSVN cưỡng chế đất dồn người dân vào thế phải nổi dậy
-Lo ngại đột biến tại Bắc Hàn, Trung Quốc báo động các dơn vị chiến đấu cơ
-TT Trump loan báo ‘quá vội’ việc gặp Đức Giáo Hoàng
-Giám đốc học khu Buena Park bị bắt vì trao đổi hình dâm ô trẻ em
-Mua bán trên mạng khiến nhiều cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa