Ông Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, địa phương mà Bác sĩ David Đào cư ngụ, nêu quan điểm bất bình với hành động đối xử của United Airlines khi kéo vị bác sĩ này ra khỏi chuyến bay ở phi trường Chicago tối 9 Tháng Tư 2017 vừa qua.

Cuộc phỏng vấn do phóng viên Hà Giang thực hiện trong chuyến công tác đến Kentucky.

Bài liên quan: