Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã được chính quyền Hà Nội mời tư vấn lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.