Theo tin của truyền thông Việt Nam, trung tâm nhiệt điện than trị giá $5 tỉ huyện Cần Giuộc mà Bộ Công thương đang xúc tiến khiến Sài Gòn lo ngại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và nền kinh tế.

  • Dân Ngu

    Nếu ngày xưa Việt Cộng nướng hàng triệu quân vào cuộc chìến được thì ngày nay ngạ̣i gì không nướng thêm vài chục triệu dân lành.