RV-banner

Hoa Kỳ và Orange County

Cần Biết Về Phòng, Chống Dịch

CDC nói chích ngừa COVID-19 đủ liều thì không cần cách ly

Hiện tại, Mỹ chỉ cho phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna, và cả hai loại đều cần chích hai liều.

Thế Giới

Việt Nam

VIDEO về COVID-19