Sắc lệnh cấm không cấp thị thực định cư của TT Trump sẽ ra sao?

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 190,000 luật sư nhưng chỉ có 235 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Theo sắc lệnh cấm không cấp thị thực định cư của Tổng Thống Donald Trump, những hồ sơ bị ảnh hưởng từ tuyên bố này là diện công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha/mẹ/anh em; thường trú nhân bảo lãnh. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu thông tin về tình trạng hiện tại của sắc lệnh Tổng Thống Donald Trump cấm không cấp thị thực định cư Hoa Kỳ; Dự Luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 (U.S. Citizenship Act of 2021) của Thượng Viện và Hạ Viện; và Quyền Giám Đốc ICE Tae D. Johnson đã ban hành chỉ thị về chấp hành luật di trú và trục xuất.

Tình trạng hiện tại của sắc lệnh Tổng Thống Donald Trump cấm không cấp thị thực định cư Hoa Kỳ

Tuyên bố này được ban hành đầu tiên vào ngày 22 Tháng Tư, 2020, và có hiệu lực vào ngày 23 Tháng Tư, 2020, và vào ngày 24 Tháng Sáu, 2020, tuyên bố được gia hạn tới ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020.

Vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020, Tổng Thống Donald Trump gia hạn tuyên bố đình chỉ sự nhập cảnh của người nước ngoài theo diện thị thực định cư và thị thực không định cư vào Hoa Kỳ để làm việc cho đến ngày 31 Tháng Ba, 2021.

Tuyên bố này đình chỉ không cấp thị thực định cư ngoại trừ là diện vợ/chồng và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Những hồ sơ bị ảnh hưởng từ tuyên bố này là diện công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha/mẹ và hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên như: 1) diện ưu tiên 1 – thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi; 2) diện ưu tiên 2A và 2B – thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi; 3) diện ưu tiên 3 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình; và 4) diện ưu tiên 4 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em.

Sắc lệnh này có thể được bãi bỏ nếu người tổng thống hiện thời ra sắc lệnh mới bãi bỏ sắc lệnh cũ. Nhưng tình hình cho thấy Tổng Thống Joe Biden không có ý định bãi bỏ sắc lệnh này của Tổng Thống Trump. Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ bất đầu phỏng vấn những hồ sơ thị thực định cư bị ảnh hưởng vào ngày 1 Tháng Tư, 2021.

Dự Luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 (U.S. Citizenship Act of 2021) của Thượng Viện và Hạ Viện

Vào ngày 18 Tháng Hai, 2021, Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez (Dân Chủ- New Jersey) đã chia sẻ văn bản của Dự Luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 để cải tổ luật di trú và tạo ra một con đường để những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có cơ hội được quốc tịch Hoa Kỳ. Dự luật có thể sẽ được đưa ra tại Thượng Viện vào ngày 22 Tháng Hai, 2021.

Cùng ngày 18 Tháng Hai, 2021, Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ-California) đã đưa ra Dự Luật U.S. Citizenship Act of 2021 tại Hạ viện Hoa Kỳ để cải tổ luật di trú và tạo ra một con đường để những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có cơ hội được quốc tịch Hoa Kỳ.

Hai dự luật này giống hệt nhau và thể hiện các đề nghị lập pháp về cải tổ luật di trú mà Tổng Thống Biden đã công bố vào ngày đầu tiên trong chính quyền mới của ông.

Quyền Giám Đốc ICE Tae D. Johnson đã ban hành chỉ thị về chấp hành luật di trú và trục xuất

Vào ngày 18 Tháng Hai, 2021, Quyền Giám Đốc ICE Tae D. Johnson đã ban hành một chỉ thị  thiết lập hướng dẫn tạm thời nhằm hỗ trợ các sự chấp hành luật di trú và thành phần nào ưu tiên cần phải trục xuất do Quyền Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa David Pekoske ban hành vào ngày 20 Tháng Giêng, 2021.

Hướng dẫn này có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho tất cả các cơ quan và chương trình của văn phòng ICE và bao gồm các hành động thực thi, quyết định tạm giữ, thực hiện lệnh trục xuất cuối cùng, chi tiêu tài chính và lập kế hoạch chiến lược. Chỉ thị này đưa ra những thay đổi đầy hứa hẹn nhưng cần phải có nhiều cải cách hơn để có thể có một hệ thống chấp hành luật di trú hiệu quả và nhân đạo hơn. [qd]

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Hai, 2021.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Chín, 2014, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 Tháng Bảy, 2015, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Bảy, 2008, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 15 Tháng Mười, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: www.nguyenluu.com

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.nguyenluu.com/vietnamese.html. Điện thoại (949) 878-9888.

Có thể bạn quan tâm