57 F
Westminster, US
Friday, March 22, 2019


 • Nhật Báo Việt Ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ.
 • “Tin Nhanh, Tin Đúng” với nhiều mảng tin quan trọng và thiết thực: Việt Nam, Hoa Kỳ, Thế Giới, Cộng Đồng…
 • Nhật Báo Việt Ngữ duy nhất tham gia chương trình Kiểm Toán Phát Hành Độc Lập – Verified Audit Circulation.
 • Lượng rao vặt phong phú và đa dạng nhất trong tất cả các báo Việt ngữ trên thế giới.
 • Hợp tác biên tập với nhiều tờ báo Việt ngữ tại các địa phương: Australia (Việt Luận, Đất Mới), Seattle, WA (Người Việt Tây Bắc), San Jose, CA (Việt Nam Tự Do), Boston, MA (Á Châu Thời Báo), Dallas, TX (Bút Việt), Orlando, FL (Saigon Post), Houston,TX (Thương Mại).
 • Website www.nguoi-viet.com có số lượng độc giả từ 50 đến 60 ngàn người vào đọc mỗi ngày.
 • Người Việt TV: www.nguoiviettv.com

Nhật báo Người Việt phục vụ cộng đồng và độc giả qua công việc loan tin trung thực, khách quan; trình bày những ý kiên hữu ích, phù hợp với đạo đức và ích lợi chung, theo truyền thống báo chí và truyền thông dân chủ tự do.

Nhật báo Người Việt cổ võ các giá trị nhằm phát triển các quyền tự do về chính trị và kinh tế; đóng góp vào cuộc vận động xây dựng thể chế dân chủ tự do tại quê nhà. Nhật báo Người Việt tranh đấu đòi thể hiện tính công khai, minh bạch trong mọi hành động, lời nói của chính quyền, cũng như của các tổ chức tư nhân và những người có ảnh hưởng trong xã hội.

Nhật báo Người Việt phản ảnh trung thực đời sống của cộng đồng người Việt ở khắp nơi; chú ý đến các sự kiện, các biến cố và ý kiến có ảnh hưởng trên cuộc sống chung; mọi thông tin và phát biểu phải theo tiêu chuẩn công bằng, không thiên vị.

Nhật báo Người Việt đặt công ích lên trên tư lợi; bảo vệ tính chất độc lập của nghề truyền thông và tư cách độc lập của những người làm việc truyền thông; không để cho người viết và tờ báo bị chi phối hoặc chịu ảnh hưởng của các thế lực chính trị, kinh tế, dù thuộc bất cứ khuynh hướng nào.

Nhật báo Người Việt thuộc về tất cả các nhân viên cùng làm việc và cùng chia sẻ lợi nhuận để sử dụng trong Quỹ Hưu Bổng Nhân viên Người Việt (ESOP).

Nhật báo Người Việt không nhằm mục tiêu giành quyền lực cho tờ báo; không sử dụng phương tiện truyền thông để trục lợi hoặc mưu cầu quyền lực cho bất cứ cá nhân, tổ chức, công ty hay đảng phái nào.

Tin tưởng rằng việc phê phán chính quyền và các thế lực có ảnh hưởng trong xã hội là bổn phận của mọi công dân sống trong thể chế dân chủ tự do, Nhật báo Người Việt tích cực góp phần phê phán với tinh thần khách quan, công bằng và tôn trọng các giá trị đạo đức truyền thống.

ESOP – QUỸ HƯU BỒNG CỦA NGƯỜI VIỆT

LTS – Trang A2 của mỗi tờ báo Người Việt mà quý vị vẫn đọc hàng ngày có một ô vuông nằm ở góc trên, bên phải. Nội dung ô vuông này gần như không bao giờ thay đổi, trong đó liệt kê cơ cấu tổ chức của công ty và tòa soạn Nhật Báo Người Việt. Cũng trong ô vuông này có một đoạn ngắn ghi rằng Người Việt hoạt động theo quy chế “Quỹ Hưu Bổng Nhân Viên” (Người Việt Employees Stocks Ownership Plan – NV ESOP). Nhân dịp kỷ niệm 35 năm số báo đầu tiên, chúng tôi xin mời độc giả đọc bài viết dưới đây, kể lại quá trình thành lập công ty Người Việt, sự thay đổi theo thời gian và sự ra đời của quy chế ESOP hiện nay.

***
Ai là chủ báo Người Việt? Câu trả lời đơn giản là: nhân viên báo Người Việt.

Đi vào chi tiết:
Công ty Nguoi Viet News, Inc. (NVNews), thành lập năm 2003, xuất bản và sở hữu Nhật Báo Người Việt, Người Việt Online, Niên Giám Người Việt, và một số sản phẩm khác.

Công ty Nguoi Viet (Vietnamese People), Inc. (NV), công ty gốc, thành lập năm 1983, hiện làm chủ 96.6% số cổ phiếu của NVNews. Bốn mươi (40) người, gồm nhân viên, cựu nhân viên và cộng tác viên của báo Người Việt làm chủ số cổ phiếu còn lại (3.4%). (Nguyên thủy có 57 người; với 17 người đã bán lại cổ phần cho công ty.)

Nguoi Viet Employee Stock Ownership Plan (NV ESOP), tạm dịch là “Quỹ Hưu Bổng Nhân Viên Làm Chủ Cổ Phần của Công Ty Người Việt,” làm chủ tất cả (100%) cổ phần của công ty Nguoi Viet (Vietnamese People), Inc. kể từ tháng 9 năm 2009, khi mua lại tất cả cổ phần của tất cả 22 cổ đông NV vào lúc đó.*

ESOP là gì?

ESOP là một dạng quỹ hưu bổng của nhân viên các công ty tư nhân. ESOP xuất hiện tại Mỹ từ năm 1956. Sau đó, đạo luật liên bang Employee Retirement Income Security Act 1974 (ERISA) (Đạo luật An Toàn Lợi Tức Hưu Bổng của Nhân Viên năm 1974) định chế hóa chặt chẽ dạng quỹ hưu bổng này.

Vào năm 1956, Peninsula Newspapers, Inc., một công ty báo chí ở Palo Alto, California, lần đầu tiên áp dụng ESOP để chuyển giao quyền sở hữu công ty từ các cổ đông sáng lập sang cho nhân viên hiện hữu của công ty. Từ đó, một số công ty khác làm theo công thức này. Hiện nay, toàn nước Mỹ có khoảng 11,300 ESOP, làm chủ một phần hoặc toàn bộ công ty, với đủ tầm cỡ, từ thật lớn cho đến thật nhỏ.

Tóm tắt, ESOP là một loại quỹ hưu bổng đặc biệt với những đặc điểm sau:

1. Hàng năm công ty đóng góp một số tiền vào Quỹ cho nhân viên. ESOP dùng tiền này mua cổ phần của chính công ty của mình mà thôi. (Khác với 401K, tiền đóng góp thường được đầu tư mua cổ phần của các công ty khác). ESOP có thể vay tiền để mua cổ phần của công ty (theo luật hiện hành, các loại quỹ khác không làm được điều này).

2. Thành viên của ESOP bao gồm tất cả nhân viên chính thức toàn thời gian của công ty (nhân viên bán thời gian, cộng tác viên được trả lương theo lối contractor (“thầu”), không là thành viên ESOP). Mỗi thành viên có một tài khoản (account) riêng trong ESOP. Mỗi năm, ESOP chia cho các thành viên, theo tỷ lệ lương, số cổ phần đã mua trong năm (không còn nợ). ESOP sẽ giữ những cổ phần được chia này trong tài khoản của mỗi nhân viên cho đến khi nhân viên đó về hưu hoặc nghỉ việc. Lúc đó ESOP sẽ trao cho nhân viên đó các cổ phần trong tài khoản của họ, và công ty sẽ mua lại số cổ phần này theo trị giá đương thời và sẽ trả tiền cho nhân viên theo lộ trình thời gian đã được ấn định trước.

3. Công ty, qua Hội Đồng Quản Trị của Công ty, cử một hoặc nhiều người làm Ủy Nhiệm Viên (Trustee) có nhiệm vụ pháp lý là quản lý tài sản của ESOP cho quyền lợi của người thụ hưởng (beneficiaries), tức nhân viên là thành viên của ESOP. Tài sản của ESOP gồm tiền do Công ty đóng góp chưa dùng để mua cổ phần và tất cả cổ phần của công ty do ESOP đã mua và nhân danh nhân viên làm chủ. Ủy Nhiệm Viên, đại diện cho ESOP, nắm giữ số phiếu tương đương với số cổ phần ESOP làm chủ trong những lần bỏ phiếu của Công ty (trong đó có việc bầu Hội Đồng Quản Trị). Hàng năm, các Ủy Nhiệm Viên phải báo cáo tình hình của ESOP cho Bộ Lao Động, và khai thuế (mặc dầu không phải đóng thuế) với Sở Thuế (IRS). Trên thực tế, các Ủy Nhiệm Viên thường thuê các văn phòng chuyên viên về quản trị Quỹ Hưu Bổng làm công việc này.

CÔNG TY NGƯỜI VIỆT:

Tuần báo Người Việt Cali ra đời ngày 15 tháng 12 năm 1978 tại San Diego, California. Ông Đỗ Ngọc Yến là “Chủ Trương Biên Tập.” Ông Yến vừa là chủ nhân, chủ nhiệm lẫn chủ bút. Trên thực tế, ông được nhiều người góp sức, trong đó phải kể đến các vị Nguyễn Hoàng Đoan (chủ nhiệm báo Hồn Việt), nhà báo Du Miên, và một số bạn sau này là cổ đông công ty Người Việt. Sau vài số báo, ông Đỗ Ngọc Yến chuyển về Santa Ana. Tại đây, sự đóng góp của các bạn cộng sự, bằng tiền hoặc bằng công sức, ngày càng nhiều lên. Tờ báo được điều hành như một “partnership” không chính thức trong một thời gian.

Đến cuối năm 1981, tám người nòng cốt của tờ báo, gồm có Đỗ Ngọc Yến, Phan Huy Đạt, Nguyễn Đức Quang, Tống Hoằng, Nguyễn Thiện Cơ, Nguyễn Khả Lộc, Nguyễn Phước Quan và Lý Văn Chương quyết định cùng nhau xây dựng một định chế chung có khả năng tự duy trì bền bỉ (self-substaining) để có thể cùng nhau thực hiện sở nguyện phục vụ cộng đồng qua ngành truyền thông. Từ đó tờ báo hoạt động như một công ty. Thủ tục thành lập công ty kéo dài, vừa vì ngèo, vừa vì thiếu kiến thức. Mãi đến tháng 8 năm 1983, công ty Nguoi Viet (Vietnamese People), Inc. mới chính thức ra đời. Lúc đó, tài sản của công ty (bàn ghế cũ, máy đánh chữ, v.v. …) trị giá là tám ngàn đô la ($8,000.00). Công ty phát hành tám ngàn cổ phần, chia đều cho tám người.

Vài năm sau, tổng số cổ phần được chia lại thành mười một phần đồng đều vì có thêm ba người đến Mỹ sau, là Hoàng Ngọc Tuệ, Lê Đình Điểu và Phạm Quốc Bảo. Công ty cũng dành ra một số cổ phần để vào một quỹ chung để sau này chia cho các bạn còn ở xa, nhất là những bạn còn bị giam cầm trong những trại tù “cải tạo” ở Việt Nam. Quỹ cổ phần này sau được chia cho mười người, là Đỗ Quý Toàn, Trần Văn Ngô, Nguyễn Đồng, Phạm Phú Minh, Ngô Mạnh Thu, Hà Tường Cát, Trần Đại Lộc, Trần Đình Quân, Đỗ Việt Anh, và Bùi Huy Vĩnh.

Qua thời gian, với sự phát triển của công ty, một số cổ đông đóng góp thêm vốn, một số được tặng thêm cổ phần, một số bán lại một phần cổ phần cho công ty, một số từ giã tờ báo, một số qua đời, một số con em được thừa kế, khiến cho sự phân phối cổ phiếu cũng thay đổi. Vào tháng 9 năm 2009, tổng số cổ đông là 22 người. Người nhiều cổ phiếu nhất có 14.6% tổng số, người có ít nhất là 0.3%. Năm 2003, công ty lập ra một công ty “con,” là Nguoi Viet News, Inc., trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh. Một số cổ phần của NV News được chia cho nhân viên, cộng tác viên, văn hữu, thân hữu có lịch sử gắn bó với tờ báo và công ty. Trong số này, có thể kể đến các vị Trần Thanh Hiệp, Ngô Vương Toại, Nguyễn Đình Toàn, Phan Nhật Nam, Hoàng Hải Thủy, Đoàn Thanh Liêm, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Xuân Nghĩa… và một số văn hữu đang sống tại Việt Nam.

Tóm lại, trong suốt lịch sử 30 năm của Công Ty Người Việt, công ty là tài sản chung của một tập thể nhiều người đã và đang đóng góp công sức và vốn liếng cho công ty. Chưa bao giờ Công Ty Người Việt có một người chủ độc nhất hoặc một người “chủ lớn” (có toàn quyền quyết định) nào. Những người “lãnh đạo” công ty và tờ báo là những người được đa số tín nhiệm giao cho trách nhiệm điều hành công việc chung.

ESOP NGƯỜI VIỆT:

Từ năm 2005, công ty Người Việt bắt đầu đương đầu với một vấn nạn lớn: tuổi tác. Sau hơn một phần tư thế kỷ, những người bạn cùng lứa quần tụ để khởi đầu và xây dựng tờ báo nay gần như đồng loạt đến tuổi về hưu; một số khác thì đã qua đời. Các cổ đông ở lứa tuổi từ 60 đến 75 nắm giữ khoảng 80% số cổ phần. Công ty phải có kế hoạch chuyển giao cho thế hệ kế tiếp. Nhiều phương thức được đề ra. Cuối cùng, giải pháp ESOP được tất cả đồng thuận chọn lựa.

NV ESOP được thành lập vào đầu năm 2009. Tám thành viên của Hội Đồng Quản Trị Công ty NV vào lúc đó, trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ 76% cổ phần của Công ty, kiêm nhiệm làm Ủy Nhiệm Viên của NV ESOP. Đến tháng 9 năm 2009, tất cả 22 cổ đông đồng thuận bán hết 100% cổ phần của công ty cho NV ESOP. NV ESOP nợ lại các cựu cổ đông và trả góp trong vòng 15 năm. Công ty dùng tiền lời, trước kia phần lớn là để đóng thuế, nay chuyển cho NV ESOP, để mua lại các cổ phần, truyền lại cho thế hệ nhân viên trẻ hơn qua quỹ hưu bổng. Thế hệ sáng lập, nay là các Ủy Nhiệm Viên, tiếp tục gìn giữ truyền thống tinh thần Người Việt: tinh thần Phục Vụ, qua vai trò thành viên Hội Đồng Quản Trị. Công việc trực tiếp điều hành hoạt động của Công Ty và tờ báo được trao cho các bạn trẻ hơn. Với thời gian, các thành viên HĐQT thế hệ sáng lập sẽ được thay thế dần bởi các thành viên trẻ tuổi hơn trong Công Ty.

Tóm lại, NV ESOP là phương cách để giữ mãi bản chất của Công Ty NV: Tờ báo của chính những người làm báo trong tinh thần phục vụ cộng đồng.

* Chú thích:  Trước năm 2009, công ty Người Việt đã có quỹ hưu bổng 401K cho nhân viên. Quỹ 401K này vẫn còn duy trì do đóng góp tự nguyện của nhân viên. Vì tính cách tự nguyện, quỹ 401K không bao gồm tất cả nhân viên của công ty.

Ấn bản đầu tiên của nhật báo Người Việt là tờ tuần báo 4 trang, phát hành ngày 15 tháng Mười Hai, 1978, tại thành phố San Diego, California. Sau một thời gian hoạt động, tuần báo Người Việt trở thành nhật báo Người Việt vào năm 1985. Sau đó nhật báo Người Việt di chuyển về thành phố Santa Ana. Hiện tại, cơ sở của nhật báo Người Việt tọa lạc tại trung tâm Little Saigon, Westminster, Quận Cam và có chi nhánh ở thành phố San Gabriel và Gardena, Quận Los Angeles.

 • Trung bình mỗi ngày in 13,736 bản (được kiểm toán độc lập bởi VAC) và được phát hành tại các khu vực:
  • Quận Cam
  • Los Angeles
  • Vùng phụ cận Quận Cam
  • Gởi bưu điện đến độc giả mua báo dài hạn.
 • Bạn có thể tìm đọc báo Người Việt ở:
  • Thùng báo điện tử tại một số khách sạn, phi trường ở Châu Âu.
  • Thùng báo Người Việt tại Quận Cam và Los Angeles.
  • Các tiệm sách và trong các khu chợ Việt Nam ở Quận Cam, Quận Los Angeles và vùng phụ cận.
  • Báo giao tận nhà cho độc giả ở những thành phố gần trung tâm Quận Cam.

NHÂN SỰ NGƯỜI VIỆT

Chủ Tịch / Chairman - Ủy nhiệm viên điều hành quỹ hưu bổng / Managing Trustee. Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ tốt nghiệp năm 1959 tại Đại học Saigon, nguyên nội trú Bênh viện Chợ Rảy và là cựu huynh trưởng của nhiều đoàn thể thanh niên sinh viên trong các thập niên cuối 50 đến 1975. Ông từng là đại diện Sinh viên Dược, giữ chức vụ tổng thư ký trong Tổng Hội Sinh viên Saigon(1954-56). Hoạt động và được huấn luyện trong Phong trào Sinh viên Đại học Công giáo (JUC)từ 1956-1963 Trong thập niên 1960, sau khi tốt nghiệp Ông tham gia Hội Khoa Học Kỹ thuật VN và tiếp nối TS Âu Trường Thanh làm Tổng thư ký. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Viêt Nam qui tụ nhiều chuyên viên và trí thức Miền Nam trước 1975, do BS Bùi Kiện Tín và Kỷ Sư Hà Dương Bưu luân phiên làm Chủ Tịch, có mục đích phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật trong ứng dụng cũng như lý thuyết đến người đọc tập san của Hội. Ông đã thành lập Phong trào Học đường Phục vụ Xã hội (1964) qui tụ rất nhiều giáo chức và học sinh trung học tham gia các sinh hoạt học đường và xã hội thời Đệ nhị Cộng Hòa ở Miền Nam. Một số huynh trưởng của Phong trào Học đường này đã trở thành những sáng lập viên của các tổ chức thanh niên sinh viên những năm sau này, trong số đáng kể gồm Chương Trình Công tác Hè 1965, Tổng hội Sinh viên Saigon 1964, Phong trào Du ca Việt nam, Chương trình Phát triển Quận 8, Chương trình CPS v.v... Ông và gia đình vượt biên bằng đường biển, định cư ở California và tham gia Nhóm Người Việt từ năm 1984 đến nay.
HOÀNG NGỌC TUỆ
Thư Ký Hội Đồng Quản Trị / Board Secretary Làm nghề truyền thông tại Mỹ từ 17 năm qua sau khi thử qua nhiều nghề, từ đánh cá, bán chợ trời, lau nhà, giao hàng cho đến thợ in. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái từng là sinh viên luật khoa đại học Saigon trước 1975. Sau 75, ông đi tù rồi vượt biên, và định cư tại Mỹ năm 1985. Tham gia nhật báo Người Việt từ năm 2009 đến nay. Thẳng thắn, sôi nổi, hài hước, nhưng cũng thâm thúy, cay độc là điều người ta vừa thích thú vừa e dè khi tiếp xúc với nhà báo này.
ĐINH QUANG ANH THÁI
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Người Việt.
ĐỖ BẢO ANH
Phụ Tá Chủ Nhiệm - Cộng Dồng / Assistant to the Publisher. - 1966: Chủ nhiệm/Chủ Bút Nguyệt San ĐỐI THOẠI của sinh viên Đoàn Văn Khoa Saigon. - 1982- đến nay: * trong ban Chủ Biên của Nhật báo NGƯỜI VIỆT, * mở đầu cho Nhà Xuất Bản NGƯỜI VIỆT, với cuốn CÙM ĐỎ (tháng Tám, 1983). - 1969 đến nay: cho xuất bản trên 20 tác phẩm.
PHẠM QUỐC BẢO
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Người Việt. Trưởng Ban Phát Hành, Nhân Sự / Circulation, Human Resources. Gia nhập người Việt từ năm 2008. Từng làm việc với Digital Equipment Corp., Locked Aircraft, Loral System, Callaway Golf. Rất yêu mến tinh thần phục vụ của anh chị em nhật báo Người Việt. Mong mỏi luôn được đóng góp với báo người Việt trong những việc làm hữu ích cho cộng đồng người Việt hải ngoại và trong nước.
HÙNG NGUYỄN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Người Việt. Hội đồng ủy nhiệm quỹ ESOP. Một trong những người sáng lập Nhật Báo Người Việt. Một trong những người sáng lập nhật báo Người Việt. Hiện đang là thành viên hội đồng quản trị công ty Người Việt.
NGUYỄN KHẢ LỘC
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Người Việt. Trưởng Ban Tiếp Tân, Rao Vặt / Customer Service, Classifieds. Phương Nhiêu đến với Người Việt từ thời điểm 2002 khi còn đang theo học chuyên ngành Business tại trường Golden West College. Hơn 16 năm gắn bó cùng Người Việt, Mỹ Phương có mặt tại quầy "front desk" để thực hiện công việc "làm dâu trăm họ", chứng kiến đủ mọi hỉ nộ ái ố của khách hàng. Và vui nhất là khi thấy nhiều khách hàng bày tỏ sự ủng hộ, bênh vực tờ báo vào những thời điểm sóng gió. Chính vì điều này, Phương Nhiêu thấy đam mê hơn trong vông việc của mình.
NHIÊU MỸ PHƯƠNG
Chủ Bút / Editor in Chief - Chủ Nhiệm / Publisher. Tập làm thơ, viết văn từ nhỏ, lên đại học theo ban Việt Hán, ra đời dạy quốc văn ở các trường trung học và viết báo. Năm 1975 qua Montréal, Canada, làm nghề đứng bán hàng thực phẩm. Học thêm và đi dạy tài chánh học từ năm 1977. Cộng tác với báo Người Việt khi mới ra, tới năm 1995 làm báo thường xuyên. Khi viết báo ký nhiều bút hiệu như Ông Đạo Cấy, Vương Hữu Bột và Ngô Nhân Dụng. Sách mới xuất bản: Đứng Vững Ngàn Năm: Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc? Email: [email protected]
ĐỖ QUÝ TOÀN
Tổng Giám Đốc / CEO Xem Người Việt như một mái nhà, luôn muốn chu toàn cho tất cả; nếu theo quan niệm của người Á Đông, mỗi gia đình cần có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, thì người phụ nữ ấy trong gia đình Người Việt chính là bà Vicky Hoàng Vĩnh. Dù bị mang biệt danh bà "la Sát", bà lại là người dễ cười và ít hờn giận nhất công ty.
HOÀNG VĨNH

ĐỖ BẢO ANH
- 1966: Chủ nhiệm/Chủ Bút Nguyệt San ĐỐI THOẠI của sinh viên Đoàn Văn Khoa Saigon. - 1982- đến nay: * trong ban Chủ Biên của Nhật báo NGƯỜI VIỆT, * mở đầu cho Nhà Xuất Bản NGƯỜI VIỆT, với cuốn CÙM ĐỎ (tháng Tám, 1983) 1969 đến nay: cho xuất bản trên 20 tác phẩm.
PHẠM QUỐC BẢO
Sang Mỹ từ năm 1975, làm giáo sư trước khi trở thành luật sư. Có mặt tại công ty Người Việt từ những ngày đầu mới thành lập. Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
PHAN HUY ĐẠT
Một trong những người sáng lập Nhật Báo Người Việt.
NGUYỄN KHẢ LỘC
Tập làm thơ, viết văn từ nhỏ, lên đại học theo ban Việt Hán, ra đời dạy quốc văn ở các trường trung học và viết báo. Năm 1975 qua Montréal, Canada, làm nghề đứng bán hàng thực phẩm. Học thêm và đi dạy tài chánh học từ năm 1977. Cộng tác với báo Người Việt khi mới ra, tới năm 1995 làm báo thường xuyên. Khi viết báo ký nhiều bút hiệu như Ông Đạo Cấy, Vương Hữu Bột và Ngô Nhân Dụng. Sách mới xuất bản: Đứng Vững Ngàn Năm: Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc? Email: [email protected]
ĐỖ QUÝ TOÀN
Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ tốt nghiệp năm 1959 tại Đại học Saigon, nguyên nội trú Bênh viện Chợ Rảy và là cựu huynh trưởng của nhiều đoàn thể thanh niên sinh viên trong các thập niên cuối 50 đến 1975. Ông từng là đại diện Sinh viên Dược, giữ chức vụ tổng thư ký trong Tổng Hội Sinh viên Saigon(1954-56). Hoạt động và được huấn luyện trong Phong trào Sinh viên Đại học Công giáo (JUC)từ 1956-1963 Trong thập niên 1960, sau khi tốt nghiệp Ông tham gia Hội Khoa Học Kỹ thuật VN và tiếp nối TS Âu Trường Thanh làm Tổng thư ký. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Viêt Nam qui tụ nhiều chuyên viên và trí thức Miền Nam trước 1975, do BS Bùi Kiện Tín và Kỷ Sư Hà Dương Bưu luân phiên làm Chủ Tịch, có mục đích phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật trong ứng dụng cũng như lý thuyết đến người đọc tập san của Hội. Ông đã thành lập Phong trào Học đường Phục vụ Xã hội (1964) qui tụ rất nhiều giáo chức và học sinh trung học tham gia các sinh hoạt học đường và xã hội thời Đệ nhị Cộng Hòa ở Miền Nam. Một số huynh trưởng của Phong trào Học đường này đã trở thành những sáng lập viên của các tổ chức thanh niên sinh viên những năm sau này, trong số đáng kể gồm Chương Trình Công tác Hè 1965, Tổng hội Sinh viên Saigon 1964, Phong trào Du ca Việt nam, Chương trình Phát triển Quận 8, Chương trình CPS v.v... Ông và gia đình vượt biên bằng đường biển, định cư ở California và tham gia Nhóm Người Việt từ năm 1984 đến nay.
HOÀNG NGỌC TUỆ

- 1966: Chủ nhiệm/Chủ Bút Nguyệt San ĐỐI THOẠI của sinh viên Đoàn Văn Khoa Saigon. - 1982- đến nay: * trong ban Chủ Biên của Nhật báo NGƯỜI VIỆT, * mở đầu cho Nhà Xuất Bản NGƯỜI VIỆT, với cuốn CÙM ĐỎ (tháng Tám, 1983) - 1969 đến nay: cho xuất bản trên 20 tác phẩm.
PHẠM QUỐC BẢO
Sang Mỹ từ năm 1975, làm giáo sư trước khi trở thành luật sư. Có mặt tại công ty Người Việt từ những ngày đầu mới thành lập. Sự thân thiện, gần gũi, luôn có cái nhìn bao dung trước mọi vấn đề là điều mà ông, trong vai trò Chủ Nhiệm kiêm Tổng Giám Đốc và Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, khiến nhân viên luôn muốn gắn bó cùng Người Việt.
PHAN HUY ĐẠT
Từ Nguyên là bút hiệu của Trần Văn Ngô, từng tham gia hoạt động thanh niên cuối thập niên 1950 qua phong trào Trại công tác (workcamps). Cùng nhiều người khác thành lập hội Thanh niên Thiện chí Công tác và Nghị luận hội tại Sài Gòn năm 1958. Trước đó, tại Huế, là Phật tử (Gia đình Hướng Thiện), Hướng Đạo sinh (Thiếu Đoàn Trần Quốc Toản, Đạo Thừa Thiên). Tại Sài Gòn, hoạt động cùng với một số tổ chức thanh niên, sinh viên trong thập niên 60, đặc biệt trong các chương trình sinh hoạt thanh niên như Cứu Lụt Miền Trung, Bạn Đường Công Tác Xã Hội, Phong trào Du Ca, Tương trợ Đại học quốc tế (World University Service, WUS), cố vấn Tố chức Thanh niên Chí nguyện quốc tế (IVS) tại Việt Nam năm 1970... Cử nhân Luật Đại học Sài Gòn, động viên tốt nghiệp Khoá 20 trường Bộ Binh Thủ Đức, biệt phái về Bộ Thanh Niên, giám đốc Tác động Tâm Lý, chủ bút Tạp chí Chí Trai. Viết báo từ nhưng năm trung học ở Huế và tiếp tục tai Sài Gòn. Làm việc tại Việt Nam Thông tấn xã (VTX) từ năm 1960, Giảng dạy lý thuyết va thực tập trường Chánh trị Kinh doanh Đại học Dalat và Đại học Cửu Long, Sài Gòn, uỷ viên huấn luyện của Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam. Biệt phái Trung tâm Thông tin Tokyo năm 1973. Từ 1976 làm việc tại Agence Havas, Paris cho tới năm 2000. Tiếp tục viết báo, tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Cộng tác với Người Việt từ ngày thành lập, viết tin, Lá Thư Paris, Chuyện Nước Pháp... Huy chương vàng về báo chí của Academie culturelle asiatique 1986, Bảng tưởng lục của Uỷ Ban Cứu Nguy Giúp Người Vượt Biển, San Diego, 1988, Học bổng nghiên cứu báo chí của Hội đồng Khoa học Xã hội (Social Research Council, New York), 1985. Trong số sách đã xuất bản, - Săn tin Viết tin, Bước đầu của người làm báo, VTX Sài Gòn, 1974, Người Việt California, 1988 - Tài liệu căn bản về Nhân quyền, Trung tâm Paris Xb., 1980, Ngày Về, Cali, 1982 - Sinh hoạt Cộng đồng, Trung tâm Paris Xb., 1980, Ngày Về, Cali, 1982 - Chuyện Bé Kim, I, II, III, Măng Non, Đức, 1992, Ngàn Khơi, San Diego, 1994, Trung tâm Paris tái bản nhiều năm sau cho một số lớp dạy tiếng Việt cho thiếu nhi. Gia nhập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại từ ngày thành lập 1978 tại Paris, chủ tịch Trung Tâm Âu Châu từ năm 1987 cho tới nay.
TRẦN VĂN NGÔ
Làm truyền thông tại Mỹ từ 17 năm qua, sau khi thử qua nhiều nghề, từ đánh cá, bán chợ trời, lau nhà, giao hàng, thợ in. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái từng là sinh viên luật khoa đại học Saigon trước 1975. Sau 75, ông đi tù, rồi vượt biên và định cư tại Mỹ từ năm 1985. Là Phụ Tá Chủ Nhiệm Nhật Báo Người Việt từ 2009 đến nay. Thẳng thắn, sôi nổi, hài hước, nhưng cũng thâm thúy, cay độc là điều người ta vừa thích thú vừa e dè khi tiếp xúc với nhà báo này.
ĐINH QUANG ANH THÁI
Tập làm thơ, viết văn từ nhỏ, lên đại học theo ban Việt Hán, ra đời dạy quốc văn ở các trường trung học và viết báo. Năm 1975 qua Montréal, Canada, làm nghề đứng bán hàng thực phẩm. Học thêm và đi dạy tài chánh học từ năm 1977. Cộng tác với báo Người Việt khi mới ra, tới năm 1995 làm báo thường xuyên. Khi viết báo ký nhiều bút hiệu như Ông Đạo Cấy, Vương Hữu Bột và Ngô Nhân Dụng. Sách mới xuất bản: Đứng Vững Ngàn Năm: Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc? Email: [email protected]
ĐỖ QUÝ TOÀN

Tổng Giám Đốc / CEO Xem Người Việt như một mái nhà, luôn muốn chu toàn cho tất cả; nếu theo quan niệm của người Á Đông, mỗi gia đình cần có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, thì người phụ nữ ấy trong gia đình Người Việt chính là bà Vicky Hoàng Vĩnh. Dù bị mang biệt danh bà "la Sát", bà lại là người dễ cười và ít hờn giận nhất công ty.
HOÀNG VĨNH
Chủ Bút / Editor in Chief - Chủ Nhiệm / Publisher. Tập làm thơ, viết văn từ nhỏ, lên đại học theo ban Việt Hán, ra đời dạy quốc văn ở các trường trung học và viết báo. Năm 1975 qua Montréal, Canada, làm nghề đứng bán hàng thực phẩm. Học thêm và đi dạy tài chánh học từ năm 1977. Cộng tác với báo Người Việt khi mới ra, tới năm 1995 làm báo thường xuyên. Khi viết báo ký nhiều bút hiệu như Ông Đạo Cấy, Vương Hữu Bột và Ngô Nhân Dụng. Sách mới xuất bản: Đứng Vững Ngàn Năm: Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc? Email: [email protected]
NGÔ NHÂN DỤNG
Phụ Tá Chủ Nhiệm - Cộng Dồng / Assistant to the Publisher. - 1966: Chủ nhiệm/Chủ Bút Nguyệt San ĐỐI THOẠI của sinh viên Đoàn Văn Khoa Saigon. - 1982- đến nay: * trong ban Chủ Biên của Nhật báo NGƯỜI VIỆT, * mở đầu cho Nhà Xuất Bản NGƯỜI VIỆT, với cuốn CÙM ĐỎ (tháng Tám, 1983). - 1969 đến nay: cho xuất bản trên 20 tác phẩm.
PHẠM QUỐC BẢO
Thư Ký Hội Đồng Quản Trị / Board Secretary Làm nghề truyền thông tại Mỹ từ 17 năm qua sau khi thử qua nhiều nghề, từ đánh cá, bán chợ trời, lau nhà, giao hàng cho đến thợ in. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái từng là sinh viên luật khoa đại học Saigon trước 1975. Sau 75, ông đi tù rồi vượt biên, và định cư tại Mỹ năm 1985. Tham gia nhật báo Người Việt từ năm 2009 đến nay. Thẳng thắn, sôi nổi, hài hước, nhưng cũng thâm thúy, cay độc là điều người ta vừa thích thú vừa e dè khi tiếp xúc với nhà báo này.
ĐINH QUANG ANH THÁI

Chủ Biên / Managing Editors. Làm truyền thông tại Mỹ từ 17 năm qua, sau khi thử qua nhiều nghề, từ đánh cá, bán chợ trời, lau nhà, giao hàng, thợ in. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái từng là sinh viên luật khoa đại học Saigon trước 1975. Sau 75, ông đi tù, rồi vượt biên và định cư tại Mỹ từ năm 1985. Là Phụ Tá Chủ Nhiệm Nhật Báo Người Việt từ 2009 đến nay. Thẳng thắn, sôi nổi, hài hước, nhưng cũng thâm thúy, cay độc là điều người ta vừa thích thú vừa e dè khi tiếp xúc với nhà báo này.
ĐINH QUANG ANH THÁI
Chủ Biên / Managing Editors. Tốt nghiệp cử nhân văn chương DHKHTN Saigon. Từng làm báo ở Saigon trước khi guia nhập gia đình Người Việt vào năm 2001. Biên tập viên của Little Saigon Radio và Việt Tide tại Houston, Texas (2006-2009). Từ 2009 là Yo63bng thư ký Người Việt Online và nay là Tổng Thư Ký tòa soạn. Quan niệm “Nghề báo, nghĩ cho cùng, cũng ... bình thường như bao nghề khác. Muốn sống được, điều cần phải có là sự tử tế. Riêng nghề báo thì sự tử tế phải nằm ở ngay đầu ngọn bút và thời nay đó là bàn phím.”
ĐỖ TÀI THẮNG (KHÔI NGUYÊN)
Chủ Tịch Hội Đồng Chủ Biên Công Ty Người Việt và Chủ bút Báo Người Việt. Tập làm thơ, viết văn từ nhỏ, lên đại học theo ban Việt Hán, ra đời dạy quốc văn ở các trường trung học và viết báo. Năm 1975 qua Montréal, Canada, làm nghề đứng bán hàng thực phẩm. Học thêm và đi dạy tài chánh học từ năm 1977. Cộng tác với báo Người Việt khi mới ra, tới năm 1995 làm báo thường xuyên. Khi viết báo ký nhiều bút hiệu như Ông Đạo Cấy, Vương Hữu Bột và Ngô Nhân Dụng. Sách mới xuất bản: Đứng Vững Ngàn Năm: Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc? Email: [email protected]
ĐỖ QUÝ TOÀN
Từng dạy trung học và là viên chức Bộ Dân Vận trước 1975. Sang Mỹ năm 1991 sau nhiều năm bị cầm tù tại Việt Nam sau 1975. Sang Mỹ, ông làm việc tại nhật báo Người Việt ngay, qua các vai trò phóng viên, biên tập viên, tổng thư ký và phụ tá chủ bút. Nhà báo Hà Tường Cát cho rằng sinh hoạt, quan niệm, ứng xử của ông trong đời sống được tóm gọn trong 3 mẫu tự tắt của tên ông: HTC. Trong đó, H: Hybrid, T: Transformation, C: Compromise.
HÀ TƯỜNG CÁT
- 1966: Chủ nhiệm/Chủ Bút Nguyệt San ĐỐI THOẠI của sinh viên Đoàn Văn Khoa Saigon. - 1982- đến nay: * trong ban Chủ Biên của Nhật báo NGƯỜI VIỆT, * mở đầu cho Nhà Xuất Bản NGƯỜI VIỆT, với cuốn CÙM ĐỎ (tháng Tám, 1983) - 1969 đến nay: cho xuất bản trên 20 tác phẩm.
PHẠM QUỐC BẢO
Từ một thợ hàn ở Việt Nam, sang Mỹ năm 1993, nhà báo Đỗ Dzũng quyết tâm theo học, và tốt nghiệp cử nhân chính trị tại đại học UC Berkeley và cao học quan hệ quốc tế và Thái Bình Dương tại UC San Diego năm 2004. Từng là phóng viên, biên tập viên Little Saigon Radio và Việt Tide Magazine trước khi gia nhập gia đình Người Việt năm 2005. Với Đỗ Dzũng, “ngoài gia đình, công việc là quan trọng.”
ĐỖ DZŨNG
Nhà văn Huy Phương thường cho rằng “làm báo, viết văn là một cái nghiệp, một định mệnh, nhiều khi muốn tránh cũng không khỏi!” Định cư tại California năm 1990, hai năm sau đó cộng tác với tuần báo Saigon Times, Saigon Nhỏ và Nhật Báo Người Việt, đều phụ trách “cột báo thường xuyên.” Năm 2002 đến tuổi hưu, tiếp tục với một mục phiếm luận (Tạp Ghi) và một phóng sự xã hội (Chuyện Xa- Chuyện Gần) hàng tuần trên Người Việt cũng như cộng tác với Thời Báo (Canada), Saigon Times (Úc Châu).
HUY PHƯƠNG
Đã có gần 60 tác phẩm xuất bản, cộng tác với Người Việt từ năm 1978, khi Người Việt còn là tuần báo, với tòa soạn đặt trong garage căn duplex, đường Euclid, Santa Ana. Cùng với gia đình, hiện cư ngụ tại miền nam California.
DU TỬ LÊ
Bắt đầu làm ký giả từ trước 1975, lúc còn ở Việt Nam. Có mặt tại Hoa Kỳ trong những đợt di tản đầu tiên của năm 1975, ông từng làm cán sự xã hội, thợ in, chuyên viên địa ốc v.v... trước khi trở thành biên tập viên Người Việt từ năm 1997. Giữ vai trò chủ lực của trang Việt Nam và Địa Ốc, nhà báo Nguyễn Tuyển góp phần quan trọng trong việc tạo nên những nét độc đáo cho các mảng tin này trên nhật báo Người Việt.
NGUYỄN TUYỂN
Theo học Luật Khoa và Văn Khoa Sài Gòn trước 1975, nhập ngũ khóa 14 Thủ Đức, từng làm giáo sư trung học tư thục, quản nhiệm chương trình Đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) và Gươm Thiêng Ái Quốc trước 1975 tại Sài Gòn. Sang Mỹ năm 1993, nhà báo Nguyên Huy tiếp tục gắn bó với các công việc liên quan đến truyền thanh, truyền hình trước khi về làm phóng viên nhật báo Người Việt năm 2002. Nguyên Huy cũng là tác giả của những tiểu thuyết Giòng Xoáy I, Bolsa Phố Bụi, Những Người Đàn Bà Trong Thành Phố Đổi Tên. “Mong hoàn tất nốt tuyển tập truyện ngắn trước khi về hưu, gác bút” là ước mơ hiện tại của ông.
NGUYÊN HUY
“Cuộc đời là sự tiếp nối của nhiều điều không dự tính, đầy những ngẫu nhiên và bất ngờ. Từ Sài Gòn đến Little Saigon. Từ nhà giáo trở thành nhà báo. Tất cả đều là những con đường chưa từng được hoạch định khi tôi nghĩ về tương lai mình. Và, trong sự bất ngờ, ngẫu nhiên đó, tôi nhận ra mình là kẻ may mắn. May mắn có mặt trong cuộc đời, ở thời điểm này, thời khắc này, để nhìn ngắm, để lắng nghe, để suy ngẫm về những điều đang diễn ra quanh tôi, về những người tôi có duyên tiếp xúc, hội ngộ, với đầy những cung bậc, những màu sắc, rất đời, rất người.” Đó là tâm sự của Ngọc Lan, người sang Mỹ từ năm 2005, trở thành phóng viên Người Việt từ cuối năm 2009 sau 2 năm làm công việc “thầy cò” trong tòa soạn.
NGỌC LAN
Chủ Biên / Editors. Làm báo, với tôi, đều là “nghề” lẫn “nghiệp.” Đây là nghề mà tôi chọn lúc học trung học, tập tễnh viết báo, để vào đại học, rồi chính thức làm báo. Đây là nghiệp đeo đẳng tôi, gắn bó với tôi. Năm 2019, 37 tuổi đời, 15 tuổi nghề. Nếu tính từ lúc 14 tuổi bắt đầu viết báo thì có lẽ cũng có “thâm niên.” Nhưng dù kinh nghiệm đã có, đường vào Người Việt của tôi cũng lắm “chông gai” khi phải qua ba vòng thi (biên dịch, viết phóng sự, phỏng vấn). Và, tôi đã trưởng thành hơn ở nơi này.
TRƯƠNG QUANG QUỐC DŨNG
Phóng viên báo Người Việt. Tốt nghiệp đại học California State University, Fullerton chuyên ngành Communications, Nhất Anh bắt đầu con đường báo chí khi thực tập tại Người Việt năm 2015. Nhờ vào sự hướng dẫn của các editors, các anh chị đồng nghiệp, Nhất Anh mạnh dạn viết hơn và tìm thấy niềm vui trong các con chữ. Mong muốn của Nhất Anh là không chỉ kể lại một câu chuyện qua ngòi bút mà còn có thể chuyển tải nội dung và cảm xúc qua các thước phim sống động.
NGUYỄN NHẤT ANH
“Chập chững” viết cho tờ báo Việt Nam uy tín nhất hải ngoại ngày 04 Tháng Năm, 2015, Đằng Giao “rất vui vì bỗng được trở thành học trò, được chỉ dẫn chu đáo từng li, từng tí những nguyên tắc chuyên nghiệp cơ bản của phóng viên.” Đằng Giao muốn có thật nhiều cơ hội để có thể “đóng góp với cộng đồng người Việt hải ngoại bằng những bài viết gợi lên tính nhân văn, văn hóa qua sinh hoạt hàng ngày và những mối quan hệ tưởng như bình thường.”
ĐẰNG GIAO
Cựu quân nhân, xuất thân khóa 25 Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Định cư tại Hoa Kỳ cuối năm 1974. Kỹ sư ngành Semiconductor, 26 năm với Rockwell International, Conexant và Jazz Semiconductor. Gia nhập công ty Người Việt từ năm 2008, qua các vị trí: Giám đốc Thương Vụ, Phụ tá Chủ Bút, Trưởng trang Địa Phương, Phụ tá Hành Chính Ban Biên Tập. Luôn luôn học hỏi và áp dụng kiến thức để chu toàn công việc, phục vụ độc giả và cộng đồng. Một số công việc mang tính phục vụ cộng đồng: Traffic Commissioner with the City of Westminster / Member of Community Advisory Group for Westminster Chief of Police / Personnel Commissioner for the Westminster School District's Personnel Commission.
NGUYỄN VIỆT LINH
“Chưa bao bao giờ trễ nãi trong những công việc được giao” là tính cách nổi bật của người phụ trách trang Tưởng Nhớ trên nhật báo Người Việt. Truyện Dài mỗi ngày, dò lại trang cuối ngày, và góp phần tạo nên trang Phụ Nữ cũng là những công việc mà Tuyền Phan - Hạnh Tuyền - đảm trách. Cô sang Mỹ năm 1994, từng làm cô giáo trung học dạy Việt văn tại Việt Nam. Góp mặt cùng Người Việt từ năm 2007.
PHAN HẠNH TUYỀN
Phóng viên báo Người Việt / Editorial Staff - Reporter. Tran joined Nguoi Viet Daily News reporting staff in 2016 and has been a financial professional for more than 10 years. Currently, Tran is dividing her time between writing for Nguoi Viet and helping people with their finances, which include insurance and investment services. Tran is licensed in series 6 and 63.
TITI MARY TRẦN
"Hơn 14 năm làm báo ở Sài Gòn, đến Mỹ, tưởng chừng như nghiệp viết lách kết thúc. Vậy mà số phận đưa đẩy, khi chuyển từ tiểu bang khác về California, tôi đến gõ cửa báo Người Việt. May mắn mỉm cười với tôi: Tôi được tiếp tục làm công việc mình yêu thích trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Điều đặc biệt, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một đại gia đình."
TRÚC LINH

Sang Mỹ năm 1989, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế Toán. Làm việc tại Người Việt từ năm 2005, hiện tại giữ vai trò Assistant Manager.
MARILYNN XUÂN NGUYỄN
Tham gia vào công ty Người Việt không bao lâu sau khi tới Mỹ năm 1984, nhưng chính thức là đầu năm 1985. Công việc hiện thời là nhân viên bán hàng quảng cáo cho báo Người Việt, Yearbook, Báo Xuân, NV online, tuần báo SG nhỏ. Đã từng làm nhân viên layout quảng cáo, thời kỳ còn lăn sáp và “cắt dán”, chụp hình phóng sự. Và có mặt từ lúc bào Người Việt còn là tuần báo, khổ tabloid. Ban ngày thì gọi và mời quảng cáo, chiều tối cùng tất cả anh chị em xúm lại làm lay-out bài và quảng cáo. Rất thích thú với công việc làm tại báo Người Việt. Từ lúc chỉ có khoảng 10 người, nhưng tình cảm gắn bó như một gia đình. Bây giờ báo Người Việt đã trở thành lớn mạnh, phải theo quy tắc, nội quy nhưng tinh thần tương thân tương ái vẫn còn giữ được.
LÊ MINH PHÚ
Gần 10 năm làm việc cùng Người Việt, Kim Hồng, trong nhiệm vụ “account executive,” là một trong những người mang về nhiều thân chủ quảng cáo nhất cho công ty bằng sự nhanh nhẹn, nhiệt tình và đam mê với công việc.
LẠI KIM HỒNG
Sinh ra tại miền Nam, lớn lên tại Sài Gòn, vượt biên đến Hoa Kỳ năm 1979. Từng sống qua các tiểu bang Wisconsin, Louisiana, trước khi đến lập nghiệp tại California năm 1997. Vào làm việc tại Người Việt từ năm 2004. Với Mỹ Linh, gia đình là ưu tiên hàng đầu trong mọi sinh hoạt. Thích du lịch và nấu nướng. Thích học hỏi để trau dồi kiến thức. Tánh tình thẳng thẳn. Nhiệt tình trong công việc.
PHẠM MỸ LINH
Đến Mỹ năm 1981, tốt nghiệp Cal State Long Beach chuyên ngành máy tính năm 1986. Có hơn 10 năm làm việc cho công ty Bảo Hiểm Prudential trước khi gia nhập công ty Người Việt vào năm 2001. Trong vai trò “Account Executive,” Anh Vũ đảm nhiệm giới thiệu các sản phẩm của công ty Người Việt đến các cơ sở thương mại của cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng bạn. Mục đích: Mang lại kết quả tốt nhất và hiệu quả nhất cho thân chủ quảng cáo.
VŨ ANH NGỌC
Trước khi gia nhập Người Việt cuối năm 2014, Hằng từng làm việc cho Heineken Beer trong 20 năm, với nhiều vai trò Thư Ký Giám Đốc và Trưởng Ban Dịch Vụ. Hằng “rất vui trong môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, đầy tình cảm gia đình.” Cô yêu thích công việc hiện tại và “nguyện sẽ cố gắng hết sức để đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của công ty.”
HẰNG NGUYỄN

Trưởng ban Tiếp Tân, Rao Vặt / Customer Service, Classifieds. Đang theo học chuyên ngành Business tại trường Golden West College thì mẹ mất, không thể tập trung tinh thần tiếp tục cho việc học, Phương Nhiêu đi tìm việc làm như một hình thức tìm quên nỗi buồn. Và cô đến với Người Việt từ thời điểm đó, 2002. Hơn 10 năm gắn bó cùng Người Việt, Mỹ Phương có mặt tại quầy “front desk” để thực hiện công việc “làm dâu trăm họ,” chứng kiến đủ mọi hỉ nộ ái ố của khách hàng. Và “vui nhất là khi thấy nhiều khách hàng bày tỏ sự ủng hộ, bênh vực tờ báo vào những thời điểm tờ báo gặp sóng gió.” Chính vì điều này, Mỹ Phương thấy đam mê hơn trong công việc của mình.
NHIÊU MỸ PHƯƠNG
Làm việc tại “front desk” Người Việt từ đầu năm 2006, sau thời gian đi học thêm về computer và tiếng Anh. Yêu thích công việc của người giao tiếp trực tiếp với khách hàng thuộc đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi, dù có đôi lúc cũng cảm thấy buồn lòng khi gặp những khách hàng quá khó tính. Hơn 9 năm gắn bó cùng Người Việt, Huyền cảm thấy nơi đây như một gia đình, vui cùng đồng nghiệp, và “muốn làm việc hoài ở đây đến cuối đời.”
HUYỀN NGUYỄN
Nhân Viên Người Việt từ năm 2005.
LIÊN ĐẶNG
Phương châm làm việc: “Nhanh nhẹn trong công việc nhưng cũng không kém phần thân thiện khi tiếp xúc là những điều tôi luôn mong muốn được truyền tải đến khách hàng.”
LINH ĐAN NGUYỄN
Nhân Viên Người Việt từ năm 2016
THÚY THÂU

Kinh nghiệm nhiều năm làm báo và họa sĩ tại Việt Nam trước khi đến Mỹ năm 2003. Làm việc tại Người Việt từ tháng Hai, 2004. Hiện là trưởng ban thiết kế và trình bày báo của nhật báo Người Việt.
BÙI KIM ÁNH
Từng làm nghề dạy học trước khi đến với công ty Người Việt vào năm 2005. Hiện là graphic designer và kỹ thuật viên layout cho tờ báo.
KIỆT ĐƯỜNG
Còn được biết dưới bút danh “Tư Túc Cầu” và Thanh Diễm. Là một trong những người làm việc lâu năm nhất tại nhật báo Người Việt (từ năm 1984). Luôn cảm thấy thoải mái, vui trong công việc hàng ngày bởi vì đây là “nơi gặp gỡ lại những người bạn từng làm việc với nhau ở Việt Nam từ trước 1975.” Vừa làm công việc thiết kế trang báo, vừa đảm nhiệm trang Thể Thao của nhật báo Người Việt.
VÕ THÀNH ĐIỂM
Làm “thợ vẽ” nhiều năm tại Sài Gòn sau khi tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Định. Sang Mỹ năm 1990. Theo học graphic design tại Golden West College trước khi vào làm việc tại Người Việt năm 2001, trong công việc layout.
ALLEN VÂN NGUYỄN
Đến Mỹ năm 2006, cô làm công việc “thầy cò” tại Người Việt từ tháng Năm, 2009. “Thầy cò là tui Suốt ngày lui cui Ngồi đọc báo mình Tìm ra chữ nhầm Để mà sửa chữa Công việc an nhàn Chờ ngồi mát mẻ Lương cũng đủ xài Đồng nghiệp dễ thương Đời sao quá khỏe.”
PHẠM THU HƯƠNG
Nhân Viên Người Việt từ năm 2016.
ĐẶNG KIM HƯƠNG
Tốt nghiệp Graphic Design từ CSULB năm 2016, Nia gia nhập gia đình Người Việt từ hè 2017 sau 1 thời gian làm freelancer lang thang. Môi trường làm việc vui vẻ thú vị và các cô chú anh chị em nhiệt tình tốt bụng khiến mỗi ngày đi làm là 1 niềm vui.
NIA NGUYỄN
Nhân Viên Người Việt từ năm 2017.
LONG TRẦN

Online IT Advisor. "Cố vấn" về các vấn đề liên quan đến online development và IT của công ty Người Việt. Trước khi gia nhập công ty Người Việt, Phan Huy Quang nắm giữ một số vị trí quản trị kỹ thuật cho nhiều công ty trong lãnh vực IT. Ông tốt nghiệp ngành máy tính tại UC, Santa Barbara năm 1979.
PHAN HUY QUANG
Online IT Technical Lead. Hiện là Technical Lead cho ban Online IT của công ty Người Việt, Long Nguyễn đến với Người Việt sau khi tốt nghiệp đại học. Trong vai trò Technical Lead, Long Nguyễn chịu trách nhiệm của webmaster và quản lý kỹ thuật cho trang mạng của Người Việt Online.
SHAWN LONG NGUYỄN
Một trong những "lính mới" của Người Việt, nhưng đã ăn cơm ké tại đây từ trước. "Bữa cơm của nhân viên Người Việt ngon và rất thân tình." Công việc tại Người Việt: Thành viên Ban IT.
HỒNG KHOA PHƯỚC
Trưởng Ban Cơ Sở, Kỹ Thuật IT, Nhà Xuất Bản Người Việt / Facility and IT Technical, Nguoi Viet Book. Phương có trách nhiệm trông coi các công việc in và phát hành sách, phát triển và phục vụ khách hàng. Phương đang nỗ lực phát triển gian hàng trực tuyến của Người Việt. Trước kia xa rời Người Việt một thời gian rồi trở lại vào năm 2014, Phương từng đóng góp nhiều cho sự phát triển của công ty trong nhiều lãnh vực khác nhau như: chăm sóc cơ sở, trình bày báo, và công nghệ thông tin.
PHƯƠNG NGUYỄN
Nhân viên Người Việt từ năm 2012. Ban Người Việt TiVi.
PHẠM PHÚ NHÂN
Nhân viên Người Việt từ năm 2010. Ban Người Việt TiVi.
HUỲNH NGỌC DÂN
Nhân viên Người Việt từ năm 2010. Ban Người Việt TiVi.
NGUYỄN HỨA QUANG

Trưởng Phòng Kế Toán / Chief Accounting. "Mary Vũ Tốt nghiệp Cử Nhân Kinh Tế tại Sài Gòn, Việt Nam Tốt nghiệp Cử Nhân Tài Chánh Kế Toán tại California State University, Fullerton, Hoa Kỳ. Sau nhiều năm làm việc tại trường Coastline Community College, đã đến với Người Việt, và trở thành nhân viên Kế Toán của công ty từ năm 2008."
MARY XUÂN VŨ
Tuyển Đặng là nhân viên phòng kế toán từ tháng Chín năm 2015. Cô qua Mỹ định cư năm 2002, tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh, ngành kế toán tại California State Fullerton năm 2014.
TUYỀN ĐẶNG
Sau một thời gian gián đoạn, với mong muốn trở lại với ngành nghề yêu thích, TA đã cố gắng theo học và tốt nghiệp khoa Tài Chánh- Kế toán tại Cal State Fullerton năm 2012
THÚY ANH

Làm việc tại công ty Người Việt từ tháng 10, 2007. Xuất thân là một thợ tiện khi còn ở Sài Gòn, Chiến Nguyễn có sự chu đáo, tỉ mỉ, và cần mẫn trong các công việc được giao. Anh là người được chọn là "Employee of the Year 2010."
NGUYỄN CÔNG CHIẾN
Sang Mỹ tháng 9, 2008, làm nhân viên phát hành tại Người Việt từ tháng Ba, 2009.
NGUYỄN QUỐC TOÀN

LIÊN LẠC

LIÊN LẠC:

Tel: 714-892-9414
Fax:(Tòa Soạn) 714-894-1381
Fax: (Biên Tập) 714-893-7891

EMAILS:

Quảng cáo: [email protected]
Rao vặt: [email protected]
Tòa soạn: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA:

Thứ Hai      8AM – 7PM
Thứ Ba       8AM – 7PM
Thứ Tư       8AM – 7PM
Thứ Năm    8AM – 7PM
Thứ Sáu     8AM – 7PM
Thứ Bảy     9AM – 4PM
Chủ Nhật   10AM – 3PM

Tên (cần phải có):

Email (cần phải có):

Về vấn đề:

Nội dung:

PHÁT HÀNH:

Ông Dương Thanh Chiến
(626) 242-0480
Westminster, CA 92683-USA.

Office Phone: 626-898-4538
Cell Phone: 626-636-5236
Fax:626-287-6507
E-mail: [email protected]