Phán quyết ‘đường lưỡi bò’: Dân Việt vui mừng, chế độ lo sợ