X

Mỹ và Liên Âu đạt thỏa thuận tránh chiến tranh thương mại (2/4)

Video bình luận Ngô Nhân Dụng: Mỹ và Liên Âu đạt thỏa thuận tránh chiến tranh thương mại

Tổng Thống Donald Trump và ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Ủy hội châu Âu vừa đạt một “bước tiến mới” trong quan hệ song phương, tuyên bố Mỹ và Liên Âu (EU), hai khối kinh tế lớn thế giới sẽ bắt đầu thương thuyết ngay lập tức một số vấn đề, bao gồm mục tiêu đi đến chỗ “không đánh thuế nhập cảng” và hợp tác hơn nữa trong lãnh vực năng lượng.