• Liem Thanh Doan

  Nhận được tin buồn anh Phêrô Nguyễn Quang Minh. Cgia đình chúng tôi:

  – Bà Cô: Phạm Thị Tám (quá cố)
  – Cô: Đoàn Thị Hồng và chồng
  – Em Trai: Đoàn Thanh Liêm
  – Cháu Trai: Emmerick Đoàn T. Tâm
  – Cháu Gái: Emily Đoàn T. Tâm

  Xin thành thật chia buồn cùng chị và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn anh Phêrô Nguyễn Quang Minh được hưởng nhang thánh Chúa.