Hình ảnh vận động bầu cử sơ bộ ở Little Saigon

Các pa nô vận động bầu cử của các ứng cử viên dựng hoặc cắm trong vùng Little Saigon tập trung nhiều ở hai ngã tư đường Brookhurst và Westminster ( Khu Lee Sanwhisches ) và ngã tư đường Bolsa – Moran. (Hình ảnh: Dân Huỳnh / Người Việt )