X

Mùa Hè ly biệt (1/2)

Bình luận "Quê nhà quê người: Mùa Hè ly biệt

Trong văn chương, thi hoạ, người xưa vẫn thường quan niệm mùa Thu là Mùa ly biệt, nhưng trong cuộc đời thường mùa Hè chính là Mùa của Chia cách.