X

Gửi con yêu dấu! (1/2)

Video Quê nhà quê người: Gửi con yêu dấu!

-Nhân Ngày lễ Vu Lan, Ngày Hiền Mẫu, Ngày Nghiêm Phụ, chúng ta những đứa con, có bao giờ chúng ta nghĩ là đã đối xử với Cha mẹ đầy đủ bổn phận chưa?
-Bài thơ sau đây là nỗi lòng của Cha Mẹ lúc về già, thân gửi Các con yêu dấu.