Bắc Hàn bắn 4 tên lửa thao tập tấn công căn cứ Mỹ tại Nhật Bản

4 tên lửa mới nhất mà Bắc Hàn vừa phóng vào ngày hôm nay thuộc chương trình huấn luyện của quân đội nước này nhằm tấn công các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản.