Đời sống đắt đỏ, nhiều người California kéo sang Texas

Theo tin của báo Sacramento Bee, trong vòng 15 năm qua, người dân tiểu bang Texas thấy có nhiều láng giềng mới của mình đến từ California và chiều hướng này sẽ còn tiếp tục.