Người lính cuối cùng

Lão Mã Sơn/Trần Gò Công

Tấm hình này do ký giả chiến trường Nguyễn Ðình Ðạt chụp được, ngày 30 Tháng Tư 1975, trên đường phố Saigon, khi quân VC đã tràn ngập thủ đô VNCH.

Hỡi anh lính cuối cùng trên đường phố
Nước đã mất rồi, anh sẽ về đâu?
Ðơn vị anh tan rã đã từ lâu
Một mình anh, hai tay hai khẩu súng

Anh là chiến sĩ can trường, anh dũng
Chống quân thù đến giờ phút cuối cùng
Ðáng được vinh danh là một người hùng
Dù chiến bại, địch kiên oai nể mặt

Bổn phận người trai, đôi vai gánh nặng
Nợ quốc gia, và nợ với gia đình
Với tổ quốc, anh đã trọn phận mình
Nhưng còn nợ mẹ già ơn dưỡng giục

Chiến hữu lưu vong chúng tôi cầu chúc
Anh yên lành để trở lại quê nhà
Hãy tạm quên đi nỗi buồn thua cuộc
Ðể chăm lo cho vợ yếu, mẹ già
Nếu anh vẫn còn yêu nước, thương nhà
Hãy chờ đợi sẽ có ngày phục quốc
Nước Việt Nam chỉ tạm thời bị mất
Lá cờ vàng sẽ trở lại Quốc Gia.
(Hoa Ðô, Mùa Tháng Tư Ðen)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017