Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]; [email protected];
[email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(tính đến ngày 06-03-2017)

Hạnh Lương, Westminster, CA $100
O. Don Cao, Wealthy Investments Inc., Pearland TX $500
Your Cause (Corporate Employee Giving Programs), Carrolton, TX $40
Thiet Nguyễn, Honolulu, HI $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Hồng Cúc Thị Nguyễn, Beaverton, OR $200
Hóa Hoàng, Philadelphia, PA $200 (gồm Hóa Hoàng $100, Thủy Huỳnh $100 )
Ông Bà Hùng c/o Tương V. Nguyễn, Hayward, CA $200
Hương Xuân Nguyễn, Hayward, CA $25
Kim Oanh Nguyễn c/o Thìn C. Nguyễn, Vancouver, CAN$300
Thành Nguyễn, Denver, CO $100
Trang Triệu, Escondido, CA $100
Diệu Nguyễn, Lake Forest, CA $100
Hội Phật Giáo Việt Nam tại San Francisco, CA (Vietnamese Buddhist Asso. Of SF.CA) $2,000
Hung Đỗ & Nam Đinh, Garden Grove, CA $50
Jane Hà Trịnh, Garden Grove, CA $200
The Khanh Thị Cao, Seattle, WA $100
Tri Hồ, Carrolton, TX $100
Linda & Ông Bà Robert Hua, Houston, TX $2,000
Ngọc T. Hà & gia đình, Houston, TX $2,000
Alan T. Trần, Westminster, CA $700
Ngọc Dung Trương, c/o Sandy Xuân Đỗ, Fountain Valley, CA $300
Ông Chiêu Đức Tạ, Tucker, GA $300
Mỹ Huỳnh, Fairfax, VA $200
Khôi Văn Nguyễn c/o Thoa Thị Nguyễn, Victorville, CA $200
Thao Hương N. Lê, San Diego, CA $100
Tiền nong Nguyễn, Bonaire, GA $100
Chị Huỳnh c/o Hoan K. Bùi, Branford, CT $100
Bằng Hữu Bùi, Champaign, IL $40
Huyen Huy, $2,000
Cao Niên Nghiêm Văn Julie, $2,000
Hoàng Thị Nam Hoà, $2,000
Truong Trina, $1,000
Cô Nguyễn Hương, Calgary, Canada $1,000
Gia đình anh em Luan, Hien, Hieu, Ha, Terrie, Sharley, $1,000
Ông Bà Lê Đủ (tiệm vàng Kim Việt), Alameda, CA $1,000
Gia Đình Th/Ta Nguyễn Minh Cảnh, Albuquerque, NM $1,000
Lê Kimphi (Modern Drug Company), Garden Grove, CA $1,000
Hoà Kim Ba (T&C Nail Spa), Auburn, MA $1,000
Lê Quang (Sunshine Auto Service), San Jose, CA $1,000
Kim Phan (Crab Hut Inc.), San Diego, CA $1,000
Ông Bà Nguyễn Hữu Sâm, Morrow, GA $1,000
Bùi Khuong Chi, Sugarland, TX $1,000
Hùynh Mỹ Hương, Sacramento, CA $800
Trang Mai, Hisxon, TN $700
Nguyễn Văn Trọng $20, Lâm Văn Li $50, Huỳnh Kathy $50, Phong Quang $500, cộng $620
Ba Nguyễn Thị Hữu (90t), Sterling, VA $600
Ông Bà Lê Chí Hiếu (Văn phòng khai thuế, kế toán), Doraville, GA $500
6 HO ở Chicago, $500
Gia đình Nguyễn Thuy-Hoi Tran Family, Nguyễn Ha Kim, Macedonia, OH $500
Cư sĩ Thọ Thành, $500
Nguyễn Xuân Tánh, Virginia, $500
Đỗ Thảo, Houston, TX $500
Trương Văn Tham, $500
Nguyễn Minh, Richfield, MN $500
Chu Bá Học, $500 (còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Huỳnh Thị Mạnh, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS1 Lương Văn An SQ:203.936.. Tử trận 30/05/70.
Lê Thị Hay, Ninh Thuận, Quả phụ Cố ĐPQ Nguyễn Tram SQ:203.962. Tử trận 27/01/73
Nguyễn Thị Hạt, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS1 Phạm Ngọc Tân SQ:64/501.674. Tử trận 04/04/67
Phạm Thị Hoa, Tiền Giang, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Bá Ac SQ:50/782.235. Tử trận 04/11/73
Lê Thị Túy Hoa, Vĩnh Long, Quả phụ Cố ĐU Đỗ Văn Có SQ:62/119.127. Mất 05/04/75
Trang Thị Bình, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TU Mai Văn Đồng SQ:67/408.218. Mất 24/04/72
Hoàng Thị Vân, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS1 Phạm Giáp SQ:200.325. Tử trận 03/05/67
Nguyễn Thị Quả, Khánh Hòa Quả phụ Cố TS1 Phan Nhuận SQ:55/401.681. Tử trận 22/10/72
Chu Thị Ngoản, Cần Thơ, QP Cố HS1 Nguyễn Đình Hâm SQ:37/430.033. Tử trận 27/01/73
Nguyễn Thị Chuyên, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS Phạm Đức Ái SQ:74/116.129. Mất 08/08/74
La Thị Xinh, Kiên Giang, Quả phụ Cố B1 Kiều Công Thứ SQ:53/679.583. Tử trận 18/12/73
Vũ Văn Chúng, Kiên Giang, Cha B2 Vũ Văn thao SQ:53/634.311. Tử trận 21/09/73
Phạm Thị Huệ, Saigon, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Khuyến SQ:55/396.896. Tử trận 06/02/64
Huỳnh Thị Tuyên, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Trần Văn Đế SQ:58/217.841. Tử trận 25/04/72
Trần Thị Tâm, An Giang, Quả phụ Cố HS1 Lê Văn Ngươn SQ:45/526.768. Tử trận 29/06/71
Phạm Thị Hằng, Lâm Đồng, Quả phụ Cố NQ Vũ Văn Phan SQ:236.797. Tử trận 07/09/70
Trần Thị Ngọc Nho, Cần Thơ, QP Cố TS Huỳnh Thanh Hùng SQ:37/931.724. Tử trận 18/04/75
Lê Thị Chi, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Go SQ:64/188.989. Tử trận 20/04/62
Nguyễn Thị Sen, Vĩnh Long, QP Cố HS Nguyễn Ngọc Dương SQ:74/506.597. Tử trận 18/05/72
Nguyễn Thị Dẻo, Kiên Giang, QP Cố B2 Nguyễn Văn Đem SQ:423.809. Tử trận 19/12/1971
Từ Thị Ly, Đồng Tháp, Quả phụ Cố HS Lê Văn Bả SQ:725.653. Tử trận 11/03/73

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Đình Phụng, Quảng Nam, SQ:54/539625/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Đức Thắng, Quảng Nam, SQ:32/593108/ĐPQ. Cụt bàn chân phải, liệt tay trái.
Đoàn Trung, Đà Nẵng, SQ:69/700251/HS/HQ. Liệt tay phải.
Đỗ Văn Dể, Quảng Nam, SQ:56/701068/HQ. Cụt chân phải.
Phan Lương (Tưởng), Quảng Nam, SQ:56/805222/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Đình Nghỉa, Quảng Nam, SQ:54/810816/ ĐPQ. Cụt 1/3 bàn chân trái.
Trần Văn Em, Quảng Nam, SQ:57/875131/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Văn Tấn Minh, Quảng Nam, SQ:57/880379/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thưởng, Đà Nẳng, SQ:???/ BĐQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Võ Sâm, Quảng Nam., SQ:71/210242/CU/CLQ. Gãy chân phải.
Lê Được, Quảng Nam, SQ:60/210460/B1/CLQ. MDVV 10%.
Lê Hùng, Quảng Nam, SQ:168238/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Thu, Phú Yên, SQ:64/000419/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Khắc Diệu, Ninh Thuận, SQ:69/132400/HS1/ND. Gãy đầu gối trái.
Nguyễn Văn Thêm, Bình Định, SQ:242140/NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ngọc Bích, Bình Định, SQ:244020/NQ. Mù mắt phải.
Đinh Văn Tân, Phú Yên, SQ:255030/NQ. Bị thương ở bụng, tay chân phải.
Trần Xuân Lâm, Bình Định, SQ:31/295250/HS/ĐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Tẩy, Phú Yên, SQ:64/405730/CLQ. Mờ mắt trái.
Đoàn Kiêu, Phú Yên, SQ:57/412030/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Ngọc Châu, Bình Định, SQ:33/431180/B2/CLQ. Mù 2 mắt.
Huỳnh Cảo Bạn, Bình Định, SQ:52/669070/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Sơ, Bình Thuận, SQ:62/101002/BĐQ. Bị thương ở chân phải.
Nguyễn Bửu, Bình Định, SQ:33/117973/TU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Sơn, Bình Định, SQ:38/127268/B1/ĐPQ. Bị thương ở đầu và tay phải.
Nguyễn Vinh Sanh, Qui Nhơn, SQ:46/166999/B1/CLQ. TPB do bệnh phong.
Võ Văn Kiệt, Bình Thuận, SQ:66/167604/TrU/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Thiển, Bình Định, SQ:202105/NQ. Cụt tay phải.
Lê Văn Nị, Phú Yên, SQ:206636/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Cáng, Khánh Hoà, SQ:211626/NQ. Bị thương bụng.
Liên Bang, Bình Định, SQ:63/212684/TrU/CLQ. Tù 17 năm. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Giới, Khánh Hoà, SQ:53/213947/HS1/CLQ. Liệt tay trái, mù mắt trái.
Lê Tảng, Bình Định, SQ:233632/NQ.V/NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Hữu Luận, Bình Định, SQ:237339/NQ. Cụt chân phải. Gãy bàn chân trái.
Đặng Chi, Bình Định, SQ:280239/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Đào Minh Phúc, Bình Định, SQ:281122/NQ. Liệt tay phải.
Trương Văn Dần, Bình Định, SQ:37/293551/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quý, Bình Định, SQ:30/301741/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Quân, Phú Yên, SQ:54/401589/TrS/CLQ. Gãy liệt tay phải.
Nguyễn Minh Tân, Bình Định, SQ:69/402448/HS/CLQ. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Kim, PhúYên, SQ:62/403823/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Bảy, Phú Yên, SQ:45/404433/HS/ĐPQ. Bị thương ở mắt trái.
Nguyễn Lê Lâm, Bình Định, SQ:66/404527/TU/CLQ. Mù mắt trái, đầu còn đạn.
Nông Hòa, Bình Định, SQ:64/406159/B2/CLQ. Gãy chân phải, tay phải.
Trần Ba, Bình Định, SQ:71/407144/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Đức Bảo, Phú Yên, SQ:70/409365/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Hồ Hữu Khôi, Phú Yên, SQ:70/410896/TU/CLQ. Gãy khuyết hàm dưới.
Nguyễn Đông, Bình Định, SQ:57/411849/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Lương Muộn, Khánh Hoà, SQ:57/412056/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phan Ngọc Quế, Phú Yên, SQ:412606/B1/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Thạng, Phú Yên, SQ:72/415905/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Thanh Liễu, Bình Định, SQ:57/416526/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Trịnh Thanh Hoa, Nha Trang, SQ:74/425837/CU/CLQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thự, Phú Yên, SQ:53/656597/CLQ. Cụt chân phải, liệt chân trái.
Lê Trang, Phú Yên, SQ:54/666966/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Dung, Bình Định, SQ:53/668794/B2/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
NguyễnTùng(Tuấn), Bình Định, SQ:49/762934/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Dinh, Phú Yên, 57/902635/HS/CLQ. Gãy tay phải.
Võ Ngọc Anh, Bình Định, SQ:44/D01129/NQ. Cụt chân phải.
Lê Kinh, Phú Yên, SQ:59/700571 TS/CLQ. Liệt 2 chân.
Lê Thanh Ước, Quảng Trị, SQ:55/200072/B1. Cụt chân phải. Liệt tay trái.
Nguyễn Trí, Thừa Thiên, SQ:55/204126/TrU/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Toàn, Thừa Thiên, SQ:57/206949/HS. Cụt chân phải.
Nguyễn Mau, Thừa Thiên, SQ:72/206936/B2/BĐQ. Mất thận phải.
Lê Quang Tần, Quảng Trị, SQ:41/341273/HS/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Ất, Thừa Thiên, SQ:41/466845/B1/ĐPQ. Mù mắt trái.
Trần Cẩm, Thừa Thiên, SQ:57/231494. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Phế, Thừa Thiên, SQ:33/122377/ĐPQ. Cụt chân trái.
Dương Công Thái, Thừa Thiên, SQ:72/205293/BĐQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Tư, Thừa Thiên, SQ:231042/HS/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Tùng, Thừa Thiên, SQ:74/110531/ND. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Y, Thừa Thiên, SQ:75/202049/HS/BĐQ. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Hải, Thừa Thiên, SQ:57/303150/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Trương Văn Ánh, Thừa Thiên, SQ:72/201986/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Đức Miêu, Thừa Thiên, SQ:74/206033/B2/CLQ. Gãy chân phải.
Võ Đại Hào, Thừa Thiên, SQ:106583/NQ. Mù mắt trái.
Trần Sĩ, Quảng Nam, SQ:134908/NQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Đăng Tỉnh, Thừa Thiên, SQ:66/202128/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Thêm, Thừa Thiên, SQ:70/112681/TS1/CLQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Phát, Thừa Thiên, SQ:58/210409/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Phạm Soái, Thừa Thiên, SQ:64/213881/HS/CLQ. Cụt các ngón tay trái.
Trần Văn Toán, Thừa Thiên, SQ:72/146559/HS/TQLC. Gãy, liệt tay trái.
Nguyễn Văn Lương, Thừa Thiên, SQ:61/217769/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Võ Công, Thừa Thiên, SQ:69/200875/TS1/CLQ. Liệt 1/2 người. Bị thương ở ngực.
Võ Bảo, Thừa Thiên, SQ:57/206881/B2/CLQ. Bị thương ở đầu. (còn tiếp)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017