Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh đánh Syria bằng 59 hỏa tiễn Tomahawk. Quyết định của ông được mọi người Mỹ hoan nghênh. Cuộc tấn công đã được chuẩn bị tại Bộ Chỉ Huy Trung Khu (U.S. Central Command) đặt tại Tampa, tiểu bang Florida, trong ít nhất 48 tiếng đồng hồ. Người ta phải chọn: Ðánh vào đâu? Phải có bản đồ ấn định mục tiêu đánh chỗ nào trong phi trường quân sự al-Shayrat. Phải quyết định đánh bằng thứ vũ khí nào, phát xuất nơi nào gần nhất. Ông Trump đã chuẩn bị dư luận ngày hôm trước, khi lên truyền hình bày tỏ nỗi xúc động trước cảnh các trẻ em bị chế độ Bashar al-Assad giết bằng bom hơi ngạt sarin. Vấn đề là sau khi đánh, kế hoạch tiếp theo của ông Trump là gì, và tình hình Syria sẽ ra sao?

Bài liên quan: