Phát ngôn viên của Thủ Tướng Anh vào ngày hôm nay cho hay Tòa Bạch Ốc hứa sẽ không lập lại một phát biểu của phát ngôn viên, cho rằng tình báo Anh do thám Tổng Thống Donald Trump.