GIAI PHẨM NGƯỜI VIỆT XUÂN KỶ HỢI 2019

Bắt đầu phát hàng ngày 12/27/2018 tại 

Nhật Báo Người Việt

14771 Moran Street, Wesminster, CA 92683, Tel.: (714) 892 9414.

Quý khách có thể đặt mua qua online tại www.nguoivietshop.com

Hoặc các nhà sách trong vùng Little Saigon