Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 9 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân: 
Thu Ha Trần & Phong T Trần, Houston, TX $200
Giang V Nguyễn, Houston, TX $500
Hung & An Lam Nguyễn, $80
Anh Ty – Pho Tau Bay, $50
Mrs. Louise Phạm, Houston, TX $100
Hieu Q Trần & Phuc Trần, Houston, TX $50
Perfect Vision Associates, Sugarland, TX $100
Tinh Tien Trinh & Bau Trinh, Houston, TX $1,000
Truong Nguyễn Do, Grove Ln , TX $150
Hai Thanh Trần, Grove Ln , TX $150
Hong thuy Phạm, Houston, TX $1,820
Linda Dang DBA Forever Young Skin Care, Missouri City, TX $150
Loc T.Vu & Thuy T. Vu Trustees , Sugarland, TX $200
River Oak Nails & Spa II – Phuc Do, Houston, TX $500
Hung Nguyễn & Bich Nguyễn, Houston, TX $250
Trung H Le & Kieng K Huỳnh, Sugarland, TX $400
Oanh T Vu & Vi Vien Le Phạm, Sugarland, TX $50
Nen V. Trần & Dung T Trần, Pearland, TX $50
Thanh Vo, $100 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Nghiem Trần & Lan Ky Nguyễn, Hội Không Quân, Sugarland, TX $300
Le Kim Dan, $300
Son Nguyễn – Chị Vân, Houston, TX $300
Ngọc Nhung Thi Trần, Houston, TX $300
Bien Thi Nguyễn -Thầy Huyền Vũ, Houston, TX $300
Hưng Đông Supermarket, $300
Hoat D Nguyễn, Houston, TX $300
Phương My Ban le,$400
Chi Xuân, $450
Hung N Pham, Houston, TX $450
Viet Hoa International Food, Houston, TX $500
Bác Kha Phạm & Cao Thanh, $500
Giang Ty Christina vo, Houston, TX $500
Dinh Van Ngô& Hong Thi Nguyễn, Cypress, TX $500
Panels & Crane LLC Van Trần, Katy, TX $500
Con Ho & Uyen Nguyễn, Houston, TX $500
Tiem Nhat Pham & Michelle Pham, Sugarland, TX $500
Anh Tan, $500
Huynh Loi, $500
Tuyen Tu, $500
Lê Quang Huyền & Thu H Le, San Leon, TX $500
Thomas Car Care Center, Houston, TX $500
Cựu ĐT Nam, Trần Dai Nguyễn, Tung Van Pham DBA Namansons Invest., Houston, TX $500
Neal H & Ngan Ha D To (Chi Chin), Cypress, TX $500
Dr. Nghiem Nguyễn Phạm, Houston, TX $500
Ngôc Tram Corporation, Houston, TX $500
Galaxy Realty Investment Inc. Anh Minh & Lan Hương, Houston, TX $500
Giang H Nguyễn, Houston, TX $500
Optical At Lincoln Green, Houston, TX $500
Jason Hải Huỳnh, $500
Quân Cành, $500
Hội Theresa, $500
Lâm Minh Diệu $500+$120, Houston, TX $620
Phương My Ban le, $700
King Diamond Jewery – Anh Linh & Chi Lan, Houston, TX $750
Lucky Star Flooring – Loc Nguyễn, Sugarland, T $1,000
Baby’s Club – A Liem – Phan Brothers Partnership, Houston, TX $1,000
Lee’s Sanwiches, Houston, TX $1,000
CPA – Christine Hong Nguyễn, Sugarland, Tx $1,000
Montessori Learning Intitute – My Le & Đặng, Houston, TX $1,000
Sola Nail – My Lien Hương, ban Vinh, $1,000
Remax David Huy Nguyễn – ACE Pelican Investment, Houston, TX $1,000
Tan Binh Market, Houston, TX $1,000
Vinh Vo -Vitacare – Medical Clinic, Houston, TX $1,000
Family Physicians of Texas, Houston, TX $1,000
Tuyet K Ha & Bac Chan Tu, Pasadena, TX $1,000
Hoa D Nguyễn, Richmond, TX$1,000
Christy Vu Hsieh DDS – Tiem Nhat & Michelle Pham, Sugarland, TX $1,000
BN Career Institute LLC, Houston,TX $1,000
Hội PhaoLo & Phêro – Mai Truc & Michael Nguyễn, Houston, TX $1,000
Kim Lien Thi Le & Hung The Pham, Houston TX $1,000
Huy Le, Houston, TX $1,050 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Đăng Cừ (Viện), Bình Thuận, SQ:402787/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Hằng, Khánh Hòa, SQ:73/407418/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Ngọc Dũng, Bình Thuận, SQ:64/113513/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Xiết, Ninh Thuận, SQ:68/409733/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đăng Mùi, Ninh Thuận, SQ:61/203316/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Mười, Bình Thuận, SQ:68/142901/CU/CLQ. Mù mắt phải. Gãy vai trái.
Nguyễn Văn Vui, Ninh Thuận SQ:43/125775/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Thanh, Bình Định, SQ:204849/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Nghị, Bình Định, SQ:70/403461/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Hưng, Bình Thuận, SQ:119539/HS1/ND. Cụt tay trái.
Lê Khanh, Phú Yên SQ:45/237727/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Hạnh, Phú Yên SQ:54/656004/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Tiến,Phú Yên, SQ:54/656461/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thạch, Phú Yên, SQ:400313/HS/CLQ . Gãy tay trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Đình Phùng, Phú Yên SQ:73/401967/HS/CLQ. Gãy tay trái. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Danh, Khánh Hòa, SQ:74/419683/CLQ. Cụt tay trái.
Trần Phân, Khánh Hòa, SQ:259922/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tường, Khánh Hòa, SQ:76/411357/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Chơn, Phú Yên, SQ:47/207294/NQ. Cụt chân trái.
Lê Luận, Khánh Hòa, SQ:242980/NQ. Cụt tay trái.
Vỏ Đình Cụ, Phú Yên, SQ:51/477525/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Đình Tân, Bình Định, SQ:61/410574/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Dung, Bình Thuận, SQ:417098/NQ. Cụt chân trái.
Trần Tý, Phú Yên, SQ:53/722228/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Hửu Đức, Ninh Thuận, SQ:74/651745/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Bình Định, SQ:200489/NQ. Cụt chân trái.
Trrần Đăng Thao, Khánh Hòa, SQ:69/161978/B1/ND. Cụt chân trái.
Đổ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/129742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Định, SQ:200443/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Xuân Hoà, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Điền, Ninh Thuận, SQ:213868/NQ. Cụt chân trái.
Đổ Văn Điểm, Bình Định, SQ:242690/NQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Sở, Bình Định, SQ:250466/NQ. Cụt tay phải.
Lê Phương, Khánh Hòa, SQ:65/400442/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Huỳnh Văn Bảy, Bình Thuận, SQ:74/516576/BĐQ. Cụt tay phải.
Hà Thanh Nhẩn, Bình Định, SQ:56/815277/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Sanh, Bình Thuận, SQ:43/370366/HS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Đặng Sí, Phú Yên, SQ:207608/NQ. Cụt chân trái.
Phan Ra, Khánh Hòa, SQ:76/406616/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Nho, Khánh Hòa, SQ:59/800278/HS1/TQLC. Cụt chân phải.
Nguyễn Minh, Phú Yên, SQ:74/412761/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thiết, Bình Thuận, SQ:47/617337/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Lùn (Phạm Châu), Phú Yên, SQ:51/656008/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trương Thôi, Bình Định, SQ:38/141166/HS1/ĐPQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ụn, Khánh Hòa, SQ:59/400707. HS1/CLQ. Liệt tay trái.
Đặng Minh Luân, Khánh Hòa, SQ:58/400768/2/CLQ. Gãy chân trái.
Đỗ Hồng Sơn,, Khánh Hòa, SQ:52/100132, HS1/ĐPQ. Gãy tay phải.
Trịnh Văn Bình, Bình Định, SQ:233614/NQ. Cụt bàn chân trái. Mù mắt trái.
Nguyễn Cử, Ninh Thuận, SQ:202791/CLQ. Cụt chân trái.
Bùi Của, Ninh Thuận, SQ:69/405795/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Phan Văn Xí, Ninh Thuận, SQ:75/414758/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Trão An Khả, Bình Định, SQ:242015/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ngọc Mỹ, Ninh Thuận, SQ:66/404630/TrU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Đạt, Bình Định, SQ:206076/NQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Ý Xuân của tuổi già tị nạn (Kỳ II)

Thế hệ trẻ kế tiếp ấy là ai. Họ là những tuổi trẻ sanh trưởng ở hải ngoại. Họ là con em theo cha mẹ nhập cư vào Hoa Kỳ qua vượt biên, vượt biển, bảo lãnh, H.O.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ & danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Tôi đi thăm chồng ‘cải tạo’

Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận chồng chúng tôi là “các ông cải tạo” như người miền Nam vẫn kêu với tấm tình trân quý, để phân biệt với những người tù hình sự.

Sinh nhật tàn binh

Sinh nhật mình chờ một tiếng Vui/ Bạn xa có nói cuối chân trời/ Theo sau tiếng nói mây ào tới/ Màu áo treillis bạc phếch rồi...

Tết trong ngục tù Cộng Sản

Tết là ngày trọng đại mang nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tết gợi lên những vui tươi đầm ấm nhất của tình gia đình, thân tộc và bạn bè. Những với người tù chính trị Tết mất hết cả ý nghĩa trên.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Hai, 2019

Danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hội & TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Góc nhìn của người lính cũ: Ý Xuân trong tuổi già tị nạn

Tuổi già thường ít nhìn về tương lai mà hay lui về quá khứ. Bởi tương lai của tuổi già là những gì ngắn ngủi, mất hăng say, thiếu hẳn cái nhiệt tình, cái khả năng cả về trí tuệ lẫn công sức.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 27 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 27 Tháng Giêng, 2019.

Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn có rửa được những vết nhơ nhân quyền của CSVN

Liệu cái uy thế mà Mỹ-Bắc Hàn trao cho khi chọn Việt Nam làm nơi gặp gỡ thượng đỉnh lần hai có rửa được những vết nhơ nhân quyền

Chuyến đi cuối năm

Hàng triệu “thuyền nhân” Vinh từ sau Tháng Tư năm 1975, may mắn thoát khỏi bọn cướp “cạn” Cộng phỉ man rợ...