Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 9 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân: 
Thu Ha Trần & Phong T Trần, Houston, TX $200
Giang V Nguyễn, Houston, TX $500
Hung & An Lam Nguyễn, $80
Anh Ty – Pho Tau Bay, $50
Mrs. Louise Phạm, Houston, TX $100
Hieu Q Trần & Phuc Trần, Houston, TX $50
Perfect Vision Associates, Sugarland, TX $100
Tinh Tien Trinh & Bau Trinh, Houston, TX $1,000
Truong Nguyễn Do, Grove Ln , TX $150
Hai Thanh Trần, Grove Ln , TX $150
Hong thuy Phạm, Houston, TX $1,820
Linda Dang DBA Forever Young Skin Care, Missouri City, TX $150
Loc T.Vu & Thuy T. Vu Trustees , Sugarland, TX $200
River Oak Nails & Spa II – Phuc Do, Houston, TX $500
Hung Nguyễn & Bich Nguyễn, Houston, TX $250
Trung H Le & Kieng K Huỳnh, Sugarland, TX $400
Oanh T Vu & Vi Vien Le Phạm, Sugarland, TX $50
Nen V. Trần & Dung T Trần, Pearland, TX $50
Thanh Vo, $100 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Nghiem Trần & Lan Ky Nguyễn, Hội Không Quân, Sugarland, TX $300
Le Kim Dan, $300
Son Nguyễn – Chị Vân, Houston, TX $300
Ngọc Nhung Thi Trần, Houston, TX $300
Bien Thi Nguyễn -Thầy Huyền Vũ, Houston, TX $300
Hưng Đông Supermarket, $300
Hoat D Nguyễn, Houston, TX $300
Phương My Ban le,$400
Chi Xuân, $450
Hung N Pham, Houston, TX $450
Viet Hoa International Food, Houston, TX $500
Bác Kha Phạm & Cao Thanh, $500
Giang Ty Christina vo, Houston, TX $500
Dinh Van Ngô& Hong Thi Nguyễn, Cypress, TX $500
Panels & Crane LLC Van Trần, Katy, TX $500
Con Ho & Uyen Nguyễn, Houston, TX $500
Tiem Nhat Pham & Michelle Pham, Sugarland, TX $500
Anh Tan, $500
Huynh Loi, $500
Tuyen Tu, $500
Lê Quang Huyền & Thu H Le, San Leon, TX $500
Thomas Car Care Center, Houston, TX $500
Cựu ĐT Nam, Trần Dai Nguyễn, Tung Van Pham DBA Namansons Invest., Houston, TX $500
Neal H & Ngan Ha D To (Chi Chin), Cypress, TX $500
Dr. Nghiem Nguyễn Phạm, Houston, TX $500
Ngôc Tram Corporation, Houston, TX $500
Galaxy Realty Investment Inc. Anh Minh & Lan Hương, Houston, TX $500
Giang H Nguyễn, Houston, TX $500
Optical At Lincoln Green, Houston, TX $500
Jason Hải Huỳnh, $500
Quân Cành, $500
Hội Theresa, $500
Lâm Minh Diệu $500+$120, Houston, TX $620
Phương My Ban le, $700
King Diamond Jewery – Anh Linh & Chi Lan, Houston, TX $750
Lucky Star Flooring – Loc Nguyễn, Sugarland, T $1,000
Baby’s Club – A Liem – Phan Brothers Partnership, Houston, TX $1,000
Lee’s Sanwiches, Houston, TX $1,000
CPA – Christine Hong Nguyễn, Sugarland, Tx $1,000
Montessori Learning Intitute – My Le & Đặng, Houston, TX $1,000
Sola Nail – My Lien Hương, ban Vinh, $1,000
Remax David Huy Nguyễn – ACE Pelican Investment, Houston, TX $1,000
Tan Binh Market, Houston, TX $1,000
Vinh Vo -Vitacare – Medical Clinic, Houston, TX $1,000
Family Physicians of Texas, Houston, TX $1,000
Tuyet K Ha & Bac Chan Tu, Pasadena, TX $1,000
Hoa D Nguyễn, Richmond, TX$1,000
Christy Vu Hsieh DDS – Tiem Nhat & Michelle Pham, Sugarland, TX $1,000
BN Career Institute LLC, Houston,TX $1,000
Hội PhaoLo & Phêro – Mai Truc & Michael Nguyễn, Houston, TX $1,000
Kim Lien Thi Le & Hung The Pham, Houston TX $1,000
Huy Le, Houston, TX $1,050 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Đăng Cừ (Viện), Bình Thuận, SQ:402787/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Hằng, Khánh Hòa, SQ:73/407418/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Ngọc Dũng, Bình Thuận, SQ:64/113513/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Xiết, Ninh Thuận, SQ:68/409733/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đăng Mùi, Ninh Thuận, SQ:61/203316/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Mười, Bình Thuận, SQ:68/142901/CU/CLQ. Mù mắt phải. Gãy vai trái.
Nguyễn Văn Vui, Ninh Thuận SQ:43/125775/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Thanh, Bình Định, SQ:204849/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Nghị, Bình Định, SQ:70/403461/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Hưng, Bình Thuận, SQ:119539/HS1/ND. Cụt tay trái.
Lê Khanh, Phú Yên SQ:45/237727/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Hạnh, Phú Yên SQ:54/656004/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Tiến,Phú Yên, SQ:54/656461/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thạch, Phú Yên, SQ:400313/HS/CLQ . Gãy tay trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Đình Phùng, Phú Yên SQ:73/401967/HS/CLQ. Gãy tay trái. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Danh, Khánh Hòa, SQ:74/419683/CLQ. Cụt tay trái.
Trần Phân, Khánh Hòa, SQ:259922/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tường, Khánh Hòa, SQ:76/411357/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Chơn, Phú Yên, SQ:47/207294/NQ. Cụt chân trái.
Lê Luận, Khánh Hòa, SQ:242980/NQ. Cụt tay trái.
Vỏ Đình Cụ, Phú Yên, SQ:51/477525/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Đình Tân, Bình Định, SQ:61/410574/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Dung, Bình Thuận, SQ:417098/NQ. Cụt chân trái.
Trần Tý, Phú Yên, SQ:53/722228/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Hửu Đức, Ninh Thuận, SQ:74/651745/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Bình Định, SQ:200489/NQ. Cụt chân trái.
Trrần Đăng Thao, Khánh Hòa, SQ:69/161978/B1/ND. Cụt chân trái.
Đổ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/129742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Định, SQ:200443/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Xuân Hoà, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Điền, Ninh Thuận, SQ:213868/NQ. Cụt chân trái.
Đổ Văn Điểm, Bình Định, SQ:242690/NQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Sở, Bình Định, SQ:250466/NQ. Cụt tay phải.
Lê Phương, Khánh Hòa, SQ:65/400442/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Huỳnh Văn Bảy, Bình Thuận, SQ:74/516576/BĐQ. Cụt tay phải.
Hà Thanh Nhẩn, Bình Định, SQ:56/815277/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Sanh, Bình Thuận, SQ:43/370366/HS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Đặng Sí, Phú Yên, SQ:207608/NQ. Cụt chân trái.
Phan Ra, Khánh Hòa, SQ:76/406616/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Nho, Khánh Hòa, SQ:59/800278/HS1/TQLC. Cụt chân phải.
Nguyễn Minh, Phú Yên, SQ:74/412761/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thiết, Bình Thuận, SQ:47/617337/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Lùn (Phạm Châu), Phú Yên, SQ:51/656008/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trương Thôi, Bình Định, SQ:38/141166/HS1/ĐPQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ụn, Khánh Hòa, SQ:59/400707. HS1/CLQ. Liệt tay trái.
Đặng Minh Luân, Khánh Hòa, SQ:58/400768/2/CLQ. Gãy chân trái.
Đỗ Hồng Sơn,, Khánh Hòa, SQ:52/100132, HS1/ĐPQ. Gãy tay phải.
Trịnh Văn Bình, Bình Định, SQ:233614/NQ. Cụt bàn chân trái. Mù mắt trái.
Nguyễn Cử, Ninh Thuận, SQ:202791/CLQ. Cụt chân trái.
Bùi Của, Ninh Thuận, SQ:69/405795/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Phan Văn Xí, Ninh Thuận, SQ:75/414758/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Trão An Khả, Bình Định, SQ:242015/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ngọc Mỹ, Ninh Thuận, SQ:66/404630/TrU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Đạt, Bình Định, SQ:206076/NQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Quán xưa – thơ Nguyễn Lê Minh

Đã mấy năm rồi nhỉ/ Chúng mình đã cách xa/ Ân tình xưa chưa nguội/ Nhớ thương vẫn chưa già/ Những móng vuốt còn sắc/ Cào cấu nỗi xót xa.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 12 Tháng Mười Một, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 12 Tháng Mười Một, 2018.

Góc nhìn của người lính cũ: Chuyện bên Tây

Ông Emmanuel Macron, tổng thống trẻ tuổi của Pháp, vừa có quyết định mà người dân Pháp không mấy ai hài lòng, dựng tượng Thống Chế Petain.

Không Quân VNCH, Tháng Tư, 1975: Đại bàng bị ‘buộc’ cánh

Không Quân VNCH, trước ngày “Ngưng bắn theo Hiệp Định Paris,” đã được nhận một số lượng phi cơ và quân dụng vượt quá khả năng tiếp nhận.

Góc nhìn của người lính cũ: Rồi Hoàng Sa có ‘châu về hiệp phố?’

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis (trái) gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Sài Gòn hôm 17 Tháng Mười, 2018.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, người lính hải quân VNCH nói riêng và tập thể người lính VNCH vẫn còn mang niềm uất ức hận thù giặc phương Bắc.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 5 Tháng Mười Một, 2018

Cựu Chiến Binh - Góc Chiến Trường Xưa
Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 5 Tháng Mười Một, 2018.

Góc nhìn của người lính cũ: Tâm tình của những người lính cũ, Bộ Binh Thủ Đức

Phải nói ngay đến niềm cảm xúc dâng tràn khi vừa bước chân tới cửa nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood, vào chiều tối 28 Tháng Mười vừa qua.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 22 Tháng Mười, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 22 Tháng Mười, 2018.

Còn thân gió cát – thơ Trạch Gầm

Hãy xích lại… bạn bè xưa cũ/ Ngồi bên nhau nhắc lại chuyện ngày xưa/ Ta khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú/ Hay Lâm Viên đêm thắp sáng đợi chờ

Nhớ tới ‘Ngũ Hổ’ của Đại Đội Văn Nghệ Trung Ương thuộc QLVNCH

Dấu ấn sâu đậm theo tôi mãi tới nay với nhiều vui hơn buồn là thời gian tôi chỉ huy Đại Đội Văn Nghệ Trung Ương, và Đài Phát Thanh Quân Đội.