Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 16 Tháng Tư, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Ô.B. Đặng Thái Phước, Burnsville, MN $20
Shell Oil Company Foundation, Princeton, NJ $41.68
Nguyễn Thanh Tony, Westminster, CA $150
Ô. Lê Tấn, Garden Grove, CA $200
Ô.B. Phan Văn, Westminster, CA $500
River Oaks Nails & Spa, Houston,TX $500
Tiều Mậu, Seattle, WA $50
Ô.B. Đỗ D. Dần, Kennedale, TX $50
Ô.B. Nguyễn Văn Đôn, San Gabriel, CA $50
Phan Kế Thiện, Covina, CA $100
Ô.B. Vũ Hữu Từ, Odenton, MD $100
Lê Thuận, Houston, TX $100
Ô.B. Lê D. Daniel, Banington, RI $100
Ô.B. Nguyễn Thắng Terry, Garden Grove, CA $150
Hà Kim Lan, Alameda, CA $200
Nguyễn Hải Long, Chatsworth, CA $200 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Am Nguyễn, Houston, TX $150
Toan Dang, $200
GĐ 81 Biet Kich Dù Luc Lương Dac Biet, $200
Vietnamese-American Community In OKC, Oklahoma City, OK $200
Trần Van Chieu, Houston, TX $200
Mark & Cleaver or Dung Vo, Houston, TX $200
Tony Phạm, $200
Hoàng Anh Lac Phạm, El Cajon, CA $200
Hoi Ai Huu Soc Trầng, Bac Lieu Ca Mau, Houston, TX $200
Minh Van Dinh/Hoi Kieng Giang, Houston, TX $200
Ô.B. Hua Chau Hoi Kien Giang, Houston, TX $200
Loan Nguyễn, Houston, TX $200
Huyen Phạm, $200
Horizon Parameds/ Bryan Hang, Houston, TX $200
Chalet Group Investments, LLC, Pasadena, TX $200
Vincent Phạm, Fountain Valley, CA $200
Trần Thi Thien Hương, Italy, $208
Thuy Do, Houston, TX $240
Lucia Diep Xuan Trần, Pearland, TX $250
Teresa Nhu-Hanh Trần, Pearland, TX $250
Phương T. Nguyễn, Bach Si Nguyễn, Houston TX $250
Nam Amy Vo PA, Houston, TX $250
IQ Viet My, Houston, TX $250
Dr. Diep Trương, Dallas, TX $250
Ô.B. Phong Vo, Houston, TX $250
Lan Ngọc Vu/Tuan Nguyễn, Houston, TX $250
Peter Dinh, Cypress, TX $250
Trieu Thi Anh, Houston, TX $250
Phương Thao Do, Houston, TX $250
Tin Viet Nguyễn, Houston, TX $300
Pho Dien, $300
Trường VBQGVN, $300
Elane Skin Care Cosmeic, Houston, TX $300
Van Q Huỳnh, Houston, TX $300
Dinh Nguyễn, Houston, TX $300
Chau Đoàn, $300
Hoi Quân Cảnh Houston, Houston, TX $300
Phạm Tuan Linh (NTT Nails), Baytown, TX $300
Paul Duyet Phạm / Mary Oanh Nguyễn, Houston, TX $300
Andrew Thương Van Ta & Hang Minh Vo, Houston, TX $300
Vu Minh Hoa, Houston, TX $300
Vô danh, $300
Trương Van To & Hua Thi Nguyet/Hội Soc Trăng Bac Lieu Ca Mau, Houston, TX $300
Mau Tan Trần & Jenny My Nguyễn, Sugar Land, TX $300
Fish Trading, LTD, Houston, TX $300
FVN-Police Force Assoc, Houston, TX $300
Hội Thủy Quân Lục Chiến, $300
Tong Van Nguyễn & Trầng Huỳnh, Houston, TX $350
Ô.B. Hua Chau, Hội Kiên Giang, $350
Toai T. Le, Houston, TX $400
Ẩn danh (Group), $435
An Nguyễn, Houston, TX $450
Ẩn danh, $480
Mong Van Trần, Pearland, TX $500
Son P. Vương, Houston, TX $500
College Hair & Nail/ Ban Hop Ca Anh Thu, South Houston, TX $500
Dr Trung Le MD PA, Houston, TX $500
Neal H. To & Ngan Ha To, Cypress, TX $500
Tiem Vang Kim Chau, Houston, TX $500
Thomas Nguyễn / Attorney at Law, Houston, TX $500
Tuyen Dinh, Houston, TX $500
Lê Trang Nhã, Castro Valley, CA $100
Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Glenview, IL $100
Ô.B. Đặng Quang Vũ, Bronx, NY $100
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Belmont, NC $100
Ngô Quân, Doraville, GA $100
Ô.B. Phạm Quốc Thái, Crowley, TX $100
Ô.B. Trần Hữu Anh, Dorchester, MA $100
Ô.B. Lương Văn Xin, San José, CA $100
Ô.B. Trần văn Lương, Springfield, VA $100
Cô Lê K. Julie, Quincy, MA $100
Ô.B. Nguyễn Kihiêm Tốn, San Diego, CA $100
Nguyễn Diệp, Seattle, WA $100 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Huỳnh Tờ, Khánh Hòa, SQ:66/406009/TrU/ĐPQ. Bị thương ở mắt phải.
Nguyễn Cáng, Khánh Hòa, SQ:211626/NQ. Bị thương ở bụng.
Trần Văn Ninh, Khánh Hòa, SQ:61/400298/HS/CLQ. Bị thương ở chân.
Nguyễn Ba, Khánh Hòa, SQ:42/506105/TS1/ĐPQ. Bị thương ở đầu, còn mảnh đạn.
Tô Văn Ri (Tô Ri), Ninh Thuận, SQ:72/408652/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Hoàng Xuân Bồng, Bình Thuận, SQ:50/694712/B2/ĐPQ. Gãy tay phải. Bị thương ở bụng.
Phùng Thu Dít Tân, Khánh Hòa, SQ:72/421339/CLQ. Gãy chân phải+bàn tay trái.
Nguyễn Bớt, Khánh Hòa, SQ:66/407323/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Phạm Chiếu, Khánh Hòa, SQ:65/418560/CU/CLQ. Gãy tay phải..
Nguyễn Hữu Thành, Bình Định, SQ:47/355174/HS/ĐPQ. Gãy liệt chân phải.
Nguyễn Hiệu, Phú Yên, SQ:60/206375/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Minh, Khánh Hòa, SQ:71/400776/B2/TG. Mù mắt trái.
Nguyễn Tấn Tú, Phú Yên, SQ:39/222645/HS/ĐPQ. Cụt chân phải và bàn chân trái. Mù mắt phải.
Thái Bình Dương, Bình Định, SQ:200871/NQ. Mù mắt phải.
Trần Sáng, Bình Thuận, SQ:65/204491/TS/CLQ. Liệt tay phải.
Phù Thanh, Khánh Hòa, SQ:47/337230/B2/ĐPQ. Bị thương ở mắt.
Võ Dừa, Khánh Hòa, SQ:70/402724/TS/CLQ. Mù mắt trái.
Huỳnh Thêm, Bình Thuận, SQ:106815/NQ. Liệt teo cơ 2 bàn chân.
Đỗ Văn Lầu, Bình Định SQ:50/301744/HS/ĐPQ. Cụt chân phải, gãy xương quai trái.
Nguyễn Viện, Khánh Hòa SQ:61/201374/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
Bùi Đình Lang, Bình Định, SQ:56/410374/PB. Mù mắt trái. Cụt ngón tay trái.
Hoàng Sự, Bình Thuận, SQ:73/207706/HS/BĐQ. MDVV 65%
Trần Y, Bình Định, SQ:54/183910/TS1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Thời, Phú Yên , SQ:252808/NQ. Mù mắt phải.
Huỳnh Hữu Phước, Ninh Thuận SQ:74/120453/B2/CLQ. Liệt tay trái. Bị thương ở bụng.
Lê An, Phú Yên SQ:57/902065/B1/CLQ. Mù mắt trái.
Võ Trí, Phú Yên, SQ:256303/NQ. Mù mắt phải.
Phạm Hừng, Khánh Hòa, SQ:61/419381/ĐPQ. Mù mắt trái.
Hà Văn Tân, Bình Định, SQ:67/406289/TS/CLQ. Bị thương ở đầu.
Đỗ Bút, Khánh Hòa, SQ:36/150700/HS1/CLQ. Mù mắt phải. Gãy bàn tay trái.
Nguyễn Học, Bình Định, SQ:237320/NQ. Bị thương ở mặt. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Hoa, Khánh Hòa, CLQ. Mù mắt trái.
Huỳnh Văn Long, Bình Thuận, SQ:270499/NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Hớn, Bình Thuận, SQ:50/490×43/B1/CLQ. Mù mắt trái.
Lê Thượng Triều, Bình Thuận, SQ:48/278512/B1/ĐPQ. MDVV 70%.
Tạ Xuân Yêu, Khánh Hòa, SQ:50/300609/ĐPQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Dậu, Khánh Hòa, SQ:411460/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Chế Bê, Khánh Hòa, SQ:128468/TQLC. Mù mắt trái.
Dương Thanh Trung (Thanh), Ninh Thuận, SQ:74/414218/B2/PB. Liệt 1 cánh tay.
Nguyễn Đức Hùng, Phú Yên, SQ:74/412856/CLQ. Liệt 1/2 người bên phải.
Nguyễn Quy, Bình Thuận, SQ:73/132667/TS/CLQ. Mù mắt phải. Bị thương ở tay trái.
Nguyễn Đức Tình, Bình Định, SQ:41/668412/ĐPQ. Mù mắt phải.
Phạm Ngọc Khâm, Phú Yên, SQ:61/406727/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Tư, Bình Định, SQ:242708. Mù mắt trái.
Võ Thượng Cát, Phú Yên, SQ:62/409370. Bị thương ở bụng.
Lê Văn Đông, Bình Thuận, SQ:112127/NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Bình, Bình Thuận SQ:74/409456. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Xuân, Khánh Hòa, SQ:73/401844. Mù mắt phải.
Nguyễn Phúc Trung, Ninh Thuận, SQ:75/400722. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Phong, Bình Thuận, SQ:63/200917. Mù mắt phải.
Ngô Văn Hạnh, Khánh Hòa, SQ:69/403622. Bị thương ở bụng. Cắt thận phải.
Cao Hoài Đức, Khánh Hòa SQ:67/401966. Liệt 2 chân. (Còn tiếp)

Thời tiết khô nóng, gió mạnh gây nguy cơ cháy rừng Tây Nam nước Mỹ

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tôi đi lính

Những anh đã từng học qua khóa huấn luyện Sinh Viên Học Ðường thì họ có kinh nghiệm hơn bọn lính mới tò te chúng tôi. Tuy nhiên rồi đâu cũng vào đấy cả.

Góc nhìn của người lính cũ: Bốn mươi năm mới được phép nhìn lại!

Tuần lễ vừa qua, báo chí trong nước đột nhiên thi nhau viết về cuộc chiến tranh biên giới với Tầu Cộng vào ngày 17 Tháng Hai, năm 1979...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Ý Xuân của tuổi già tị nạn (Kỳ II)

Thế hệ trẻ kế tiếp ấy là ai. Họ là những tuổi trẻ sanh trưởng ở hải ngoại. Họ là con em theo cha mẹ nhập cư vào Hoa Kỳ qua vượt biên, vượt biển, bảo lãnh, H.O.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ & danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Tôi đi thăm chồng ‘cải tạo’

Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận chồng chúng tôi là “các ông cải tạo” như người miền Nam vẫn kêu với tấm tình trân quý, để phân biệt với những người tù hình sự.

Sinh nhật tàn binh

Sinh nhật mình chờ một tiếng Vui/ Bạn xa có nói cuối chân trời/ Theo sau tiếng nói mây ào tới/ Màu áo treillis bạc phếch rồi...

Tết trong ngục tù Cộng Sản

Tết là ngày trọng đại mang nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tết gợi lên những vui tươi đầm ấm nhất của tình gia đình, thân tộc và bạn bè. Những với người tù chính trị Tết mất hết cả ý nghĩa trên.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Hai, 2019

Danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hội & TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Góc nhìn của người lính cũ: Ý Xuân trong tuổi già tị nạn

Tuổi già thường ít nhìn về tương lai mà hay lui về quá khứ. Bởi tương lai của tuổi già là những gì ngắn ngủi, mất hăng say, thiếu hẳn cái nhiệt tình, cái khả năng cả về trí tuệ lẫn công sức.