Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 4 Tháng Sáu, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Khâu T. Núi, San Diego, CA $20
Morgan Thị Gái, St. Louis, MS $20
Nguyễn Thanh Hằng, Austin, TX $50
Ô.Trương N. Lam, Arlington, TX $50
Trần Thu Bích, Portland, OR $50
Lê Ngọc Huệ, Raleigh, NC $50
Ô. Đàm Quang Hoàng, Salt Lake City, UT $100
Ô.B. Bửu Túc,.Reseda, CA $100
Cô Trần Lê Lan, Belmont, NC $100
Trần Đông, Forest Park, GA $100
Ô.B. Nguyễn V. Huệ, Garland, TX $100
Cô Trương Thị Loan, Raleigh, NC $100
Nguyễn Nga, Hagerstown, MD $100
Bà Nguyễn Thị Phi Nga, VA $100
Bà Mè Thị Lương, Raleigh, NC $150
Ô. Đoàn Van Bach, Marrero, LA $200
Bà Lê N. Julie, Lilburn, GA $200
Ô.B. Huỳnh Hương An, Santa Clara, CA $200
Bà Nguyễn Thị Mai Lan, Richmond, TX $200
Hoàng Q. Dan, Fountain Valley, CA $250
Ô.B. Trần D. Lương, Garden Grove, CA $300
Ô.B. Hồ Phillip, Brocton, MA $300
Chùa Thiền Quang, $300
The employee of Datron World, Vista, CA $3,000 (Còn tiếp)

Ân Nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Michael & Caroline Nguyen, Stafford, TX $1,500
Thang N. Le & Amanda Ton, Houston, TX $1,500
Nguyen Quế Huong-Huong Thuy Nguyen & Trong Van Ma, Westminster, CA $1,500
Nhom cuu tu Tien Lanh Khu Hoi Cu Tu Nhan Houston, Houston, TX $1,650
Nancy Bui & Trien Bui/Vietnamese American Heritage Foundation, Austin, TX $1,800
Diana c. Hsung, PC -Chicago Title -Caryn Tran, Houston, TX 2,000
Lena Ngoc Nguyen Tax Audit PLLC, Houston, TX $200
Tri Hoai Tran, Houston, TX 2,800
Christopher Pham Law Group-Harvard 1031 Exchange, Houston, TX $3,000
Dr. Giep Tung & Michell Ngo- Realm Realty, Houston, TX $3,000
Thoa K. Nguyen/Precious Realty, Spring, TX $3,000
Montessorie Learning Institute Nguyen My Le & Vo Phuong Dang, Houston, TX $3,000
Golden Mountain LP & VTL Partner/Kim Son & MaMa La’s Kitchen, $4,000
Great Land Investment- Stephen & Hellen Le, Houston, TX $5,000
Nutrition Depot 7/Suremeal-Joe Tran, Houston, TX $11,830
Hội Võ Bị Ðà Lạt, $300
Hong dua tiep tan (Ho Đắc Trong), $2,950
Cau Lac Bo Linh, Pasadena, TX $100
Chị Tuyet Hong, $230
Trung Palawan, $100
Kim Anh Tai, $100
Tuan City,$60
Lisa Le Nguyen, Houston, TX $100
Hội Thủ Ðức, $300
Hội Quảng Nam, $300
Hội Quảng Ngãi, Richwood, TX $200
Ẩn danh, $50
Thu Ha Tran & Phong T Tran, Houston, TX $200
Giang V Nguyen, Houston, TX $500
Hung & An Lam Nguyen, 80
Anh Ty -Pho Tau Bay, $50
Mrs. Louise Pham, Houston, TX $100
Hieu Q Tran & Phuc Tran, Houston, TX $50
Perfect Vision Associates, Sugarland, TX $100
Tinh Tien Trinh & Bau Trinh, Houston, TX $1,000
Truong Nguyen Do, Houston, TX $150
Hai Thanh Tran, Houston, TX $150
Hong thuy Pham, Houston, TX $1,820
Linda Dang DBA Forever Young skin care, Missouri city, TX $150
Loc T.Vu & Thuy T. Vu Trustees, Sugarland, TX $200
River Oak Nails & Spa II -Phuc Do, Houston, TX $500
Hung Nguyen & Bich Nguyen, Houston, TX $250
Trung H Le & Kieng K Huynh, Sugarland, TX $400
Oanh T Vu & Vi Vien Le Pham, Sugarland, TX $50
Nen v Tran & Dung T Tran, Pearland, TX $50
Thanh Vo, $100
ViVian Vu, Sugarland, TX $150
Y Hanh Nguyen, Houston, TX $100
Lien H Pham, Houston, TX $300
Long V Tran, Cypress, TX $500
Ngoc Hung Thi Tran, Houston, TX $300
Cuong Thach Nguyen, Houston, TX $300
V & T Properties, LLC-Pham Minh Tan, Houston, TX $500
Vien Khac Ma & Vanessa Luu, Richmond, TX $1,000
Anh Kim Do & Hieu T Do & Sanh Thi Truong, Houston, TX $1,500
Ha Thai Lu, Ambeler, PA $250
Thuong Ngo-Linh Van Pham & Hoa Thi Pham, Houston, TX $220
Thinh Nguyen, Sugarland, TX $200
Thanh Tran, Pearland, TX $200
Huong Nguyen, Richmond, TX $150
Tan Nguyen & Thuy Nguyen, Houston, TX $150
Thanh Tung Tran, $100 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Văn Minh (Tư Tích), Bình Định, SQ:74/412367/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Ngô Vĩnh Lại, Bình Định, SQ:202346/NQ. Cụt 1/3 chân phải.
Võ Đình Nguyện, Bình Định, SQ:71/102261/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Trương Văn Hồng, Bình Thuận, SQ:74/408018/BĐQ. Cụt tay phải.
Đỗ Đình Tha, Bình Thuận, SQ:54/665008/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Lý, Bình Định, SQ:56/412154/ĐPQ. Cụt 1/3 chân phải.
Nguyễn Văn Khoa, Khánh Hòa, SQ:66/405328/CLQ. Cụt chân trái. dưới gối.
Lê Trình, Ninh Thuận, SQ:214293/NQ. Cụt tay trái.
Phan Văn Cường, Bình Định, SQ:48/431113/ĐPQ. Cụt chân trái.
Thái Văn Quốc, Bình Định, SQ:56/723578/B1/ĐPQ. Gẩy chân phải.
Đặng Mây, Bình Định, SQ:76/126527/ĐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Tâm, Ninh Thuận, SQ:73/157838/B2/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Hàng (Hoàng) Tuấn Em, Khánh Hòa, SQ:76/412227. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Chưởng, Bình Định, SQ:57/412849/TS/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Trần Dai, Bình Thuận, SQ:xxx/Biệt Kích Quân. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Sỷ, Khánh Hòa, SQ:52/514324/HS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Đinh Văn Năm, Bình Thuận, SQ:39/453101/ĐPQ. Cụt chân trái.
Võ Hùng Việt, Bình Thuận, SQ:201579/BĐQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Hải, Ninh Thuận, SQ:53/755458/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Hào, Phú Yên, SQ:37/669940/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chí Phúng, Bình Thuận, SQ:37/094308/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tá, Ninh Thuận, SQ:48/407055/B1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Hồ Sĩ Khánh, Bình Thuận, SQ:304xxx/CSQG. Cụt 1/3 chân trái.
Trương Kiêm, Bình Thuận, SQ:66/206536/CLQ. Cụt chân phải.
Văn Chất, Bình Định, SQ:205419/NQ. Cụt chân trái.
Phùng Ngọc Châu, Khánh Hòa, SQ:61/400690/B2/CLQ. Cụt tay trái. Bị thương ở ruột.
Đặng Văn Bưng, Khánh Hòa, SQ:60/801046/TQLC. Cụt chân phải.
Bùi Văn Khánh, Ninh Thuận, SQ:47/535857/ĐPQ. Cụt 1/3 chân phải.
Trịnh Thiển, Khánh Hòa, SQ:68/406898/TrU/ĐPQ. Gảy xương quai xanh.
Hồ Văn Định, Khánh Hòa, SQ:60/402109/TS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Nguyễn Ngọc Quí, Khánh Hòa, SQ:63/411755/TS1/CLQ. Gãy chân trái.
Dương Công Tỉnh, Khánh Hòa, SQ:63/201123/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Khắc Can, Khánh Hòa, SQ:54/664622/ĐPQ. Gãy chân phải.
Đinh Đắc, Khánh Hòa, SQ:113323/NQ. Gãy tay trái, gãy chân phải.
Lê Nhỏ, Khánh Hòa, SQ:75/408949/TS/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Đỗ Trọng, Bình Định, SQ:241588/NQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Cư, Ninh Thuận, SQ:45/357853. Cụt chân phải.
Kiều Văn Thân, Ninh Thuận, SQ:68/121748/HS/ND. Cụt chân phải.
Lưu Xuân Trường, Bình Định, SQ:245460/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Văn Thế, Khánh Hòa, SQ:63/400584/B1/CLQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Đoàn Văn Chợ, Phú Yên, SQ:74/514777/CLQ. Cụt tay trái.
Huỳnh Văn Thấy, Phú Yên, SQ:206240/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ngọc Quang, Bình Định, SQ:64/408395/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Trịnh Thuấn, Phú Yên, SQ:59/408424/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Đặng Tỏn, Khánh Hòa, SQ:71/412429/HS/ND. Cụt chân trái.
Huỳnh Nghỉa Thân, Ninh Thuận, SQ:45/747984/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Vân, Bình Định, SQ:71/146267/TU/CLQ. Cụt chân trái..
Trần Văn Keo, Ninh Thuận,SQ:52/535566/B1/ĐPQ. Cụt 2/3 chân trái.
Lê Văn Xuân, Ninh Thuận, SQ:46/303917/ĐPQ. Cụt chân phải.
Phan Công Thành, Bình Thuận, SQ:69/149416/TU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Viết Hảo, Khánh Hòa, SQ:55/748803/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Hải ,Phú Yên, SQ:44/325600/HS1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chánh, Bình Định, SQ:56/408853/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Bảy, Khánh Hòa, SQ:65/105876/TQLC. Cụt chân phải.
Nguyễn Vân, Khánh Hòa, SQ:50/405482/HS/ĐPQ. Cụt chân phải, bàn chân trái.
Nguyễn Văn Thâu, Bình Định, SQ:57/D01017/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Mỹ, Ninh Thuận, SQ:72/403419/B2/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Văn Tốt, Bình Dương, SQ: 63/129376/B2/CLQ. Bị thương ở bụng. (Còn tiếp)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019.

Góc chiến trường xưa: Ngày ta bỏ núi

Chúng tôi đã không bỏ nhau. Theo chân nhau, chúng tôi đã ngã xuống, từng ngày. Máu chúng tôi đã tưới đẫm từng ngọn đồi, từng đoạn đường...

Góc nhìn của người lính cũ: Điệu boléro thăng tiến nhờ các anh lính VNCH

Đại đa số lính VNCH thường nghe chương trình Dạ Lan mỗi đêm. Gần như đêm nào chúng tôi cũng đợi nghe cho vơi bớt nỗi buồn xa nhà...

Trại ‘cải tạo’ của CSVN sau năm 1975

Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch giải thoát tù “cải tạo” Việt Nam để họ được sang sinh sống và đoàn tụ tại Hoa Kỳ là một vấn đề của lương tâm.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ, ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019.

Góc nhìn của người lính cũ: Rút quân

Trước thềm Giáng Sinh và năm mới 2019, Tổng Thống Donald Trump đột ngột tuyên bố rút quân Hoa Kỳ tại Syria, làm sửng sốt hầu như mọi người.

Một ngày lính, một đời lính và những nấm mồ

Sáng sớm còn mơ màng giấc ngủ/ Ðạn pháo rít qua đầu/ Ta thấy ta vụt nhào xuống hố/Lỗ hố nông đào vội chiều qua.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Góc nhìn của người lính cũ: Nhìn lại năm qua

Năm 2018 vừa chấm dứt, thử nhìn lại những biến động trên thế giới nhân dịp đầu năm để những người lính cũ chúng ta thử dự đoán một năm mới thế nào.

Ân tình bạn cũ

Hôm nay tôi trở lại Cali sau mười năm để thăm bạn cũ. Tôi ít đến nơi nầy dù là một snowbird, loài chim tuyết, khi mùa Đông đến thì đi tìm nắng ấm ở phía Nam.