Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 8 Tháng Mười, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Phan Giao Huy, Stanton, CA $50
Phan Lạc Hoàng Anh, Houston, TX $100
Ô.B. Mai Công Ðức, San José, CA $120
Solar System, Inc., San José, CA $200
The law office of Teresa Thu Hương Nguyễn Hùng, San José, CA $50
Ô.B. Nguyễn Hoàng Nhung, Cerritos, CA $200
Ô.B. Bùi C. Thắng, Milpitas, CA $300
Tiền phúng điếu của cụ ông Trần Huỳnh Châu, Orange, CA $5,000, gồm:
– Ô. Ngô T. Vinh, 8 Thousand Oaks, CA $50
– Trần Kiêm Ka Lang, Huntington Beach, CA $50
– Bà Nguyễn Thị Kim Tước, Fountain Valley, CA $50
– Trần C. Minh Ðà, Mission Viejo, CA $50
– Nguyễn Bá An, 15111 Westminster, CA $50
– Hồ Liên, Lake Forest, CA $100
– 6531 Watauga, LTD (Lê B. Tân), Costa Mesa, CA $200
– DDS Tổng Diệu Liên & Việt Chánh, San José, CA $200
– Nguyễn T. Tiến , Fountain Valley, CA $1,000
– Nguyễn Diệu Liên Hương, Orange, CA $3,250 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Lương Văn Ân, Saigon, SQ:41/709944/HS1/ÐPQ. Cụt 2 chân. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Lang, Saigon, SQ:70/130904/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Lý Trung Trực, Saigon, SQ:73/145300/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Ðình Thống, Saigon, SQ:69/120686/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Giàu, Saigon, SQ:114574/HS1/CLQ. Cụt tay trái.
Ðặng Văn Minh, Saigon, SQ:71/147739/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Bự, Saigon, SQ:50/520780/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lưu Tấn Thạnh, Saigon, SQ:77/112739/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Ðỗ Văn Việt, Saigon, SQ:67/802199/TS/ND. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
Dương Văn Thái, Saigon, SQ:60/100185/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Hà Văn Hồng, Saigon SQ:75/137637/B1/ND. Cụt chân phải.
Trương Văn Hoàng, Saigon, SQ:68/127893/TS/BÐQ. Cụt tay phải.
Võ Văn Xuân, Saigon, SQ:304027/NQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Kim Anh, Saigon, SQ:70/118783/HS1/TG. Cụt chân trái.
Ðào Ngọc Khanh, Saigon, SQ:73/130988/B2/TQLC. Cụt 1/3 Chân Phải
Lý Văn Vang, Saigon, SQ:69/149264/TU/BÐQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Tích, Saigon, SQ:200245/1/CLQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Quí, Saigon, SQ:67/818020/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Một, Saigon, SQ:158197/B1/CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Khoắn, Saigon, SQ:69/001511/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Bảy, Saigon, SQ:69/145880/HS/ND. Liệt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Ga, Saigon, SQ:59/152904/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Ung Văn Hết, Saigon, SQ:52/769010/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Ðình Nam, Saigon, SQ:74/149668/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Hoàng Văn Ðiểm, Saigon, SQ:140266/TU/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Năm, Saigon, SQ:68/137635/HS/CLQ. Bị thương ở chân.
Lê Thành Tài, Saigon, SQ:73/156581/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Minh Ðức, Saigon, SQ:71/118939/HIS/TQLC. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Sự, Saigon, SQ:107837/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Âu Dương Châu Cấn, Saigon, SQ:74/146241/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Bé, Saigon, SQ:70/118820/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Lê Quang Vang, Saigon, SQ:72/213603 Cụt chân trái.
Nguyễn Phước Lộc, Saigon, SQ:74/118959/HS1/TQLC. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ngú, Saigon, SQ:55/E01415/NQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Văn Tòa, Saigon, SQ:71/703367/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Thiên, Saigon, SQ:57/206936/HIS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Nghệ, Saigon, SQ:55/774713/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Khuất Văn Tý, Saigon, SQ:68/107354 Cụt chân phải.
Hà Văn Nhịn, Saigon, SQ:62/100438/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Mạnh Tiến, Saigon, SQ:77/114675/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Mai, Saigon, SQ:50/442408/ÐPQ. Cụt chân trái. Liệt tay trái.
Nguyễn Văn Tâm, Saigon, SQ:68/143140/CLQ. Cụt chân trái.
Lương Văn Hùng, Saigon, SQ:357695/NQ. Cụt chân trái.
Trần Bá Ðoàn, Saigon, SQ:50/784419/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Quang Vinh, Saigon, SQ:66/160023/B2/CLQ. Liệt 2 chân. Bị thương ở lưng.
Lê Nhung, Saigon, SQ:73/203939/HS/BÐQ. Cụt bàn chân phải.
Vũ Ðình Phán, Saigon, SQ:64/146150/HS/ÐPQ. MDVV Loại 1
Trương Văn Tư, Saigon, SQ:75/135548/CLQ. Cụt chân trái.
Ðặng Văn Kiểu, Saigon, SQ:69/129820/B2/ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Thanh Tùng, Saigon, SQ:74/146967. Cụt tay phải.
Chung Văn Qưới, Saigon, SQ:73/109425/B2/TQLC. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Hiệp, Saigon, SQ:74/431094/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lữ Thanh Vinh-Charle, Saigon, SQ:55/782339/ÐPQ. Cụt chân phải.
Lý Tiền, Saigon, SQ:74/154215/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bảy, Saigon,SQ:73/139264/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Tá, Saigon, SQ:63/104150 . Cụt chân trái.
Nguyễn Mẫn, Saigon, SQ:63/102976/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thành, Saigon, SQ:137710. Cụt chân trái.
Phan Thanh Châu, Saigon, SQ:67/600458/KQ Cụt chân phải.
Hứa Văn Hoàng, Saigon, SQ:75/109835 TQLC. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Minh, Saigon, SQ:75/142310/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trương Ngọc Anh, Saigon, SQ:72/127394/ThS/ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quảng, Saigon, SQ:55/507023/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hải, Saigon, SQ:67/806551/HS/ÐPQ Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Lai, Saigon, SQ:62/137509/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Út, Saigon, SQ:72/119378/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Mạnh, Saigon, SQ:340674/BKQ Cụt chân trái.
Lê Văn Dở, Saigon, SQ:62/130849/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Văn Cho, Saigon, SQ:73/119017/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Phú, Saigon, SQ:71/144613/TU/ND. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Lượm, Saigon, SQ:68A/166.868/TQLC. Bị thương ở ngực.
Phan Văn Hoằng, Saigon, SQ:76/122325/ND. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Minh, Saigon, SQ:74/146084/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Minh Châu, Saigon, SQ:74/153976/B2/CLQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Quán xưa – thơ Nguyễn Lê Minh

Đã mấy năm rồi nhỉ/ Chúng mình đã cách xa/ Ân tình xưa chưa nguội/ Nhớ thương vẫn chưa già/ Những móng vuốt còn sắc/ Cào cấu nỗi xót xa.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 12 Tháng Mười Một, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 12 Tháng Mười Một, 2018.

Góc nhìn của người lính cũ: Chuyện bên Tây

Ông Emmanuel Macron, tổng thống trẻ tuổi của Pháp, vừa có quyết định mà người dân Pháp không mấy ai hài lòng, dựng tượng Thống Chế Petain.

Không Quân VNCH, Tháng Tư, 1975: Đại bàng bị ‘buộc’ cánh

Không Quân VNCH, trước ngày “Ngưng bắn theo Hiệp Định Paris,” đã được nhận một số lượng phi cơ và quân dụng vượt quá khả năng tiếp nhận.

Góc nhìn của người lính cũ: Rồi Hoàng Sa có ‘châu về hiệp phố?’

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis (trái) gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Sài Gòn hôm 17 Tháng Mười, 2018.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, người lính hải quân VNCH nói riêng và tập thể người lính VNCH vẫn còn mang niềm uất ức hận thù giặc phương Bắc.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 5 Tháng Mười Một, 2018

Cựu Chiến Binh - Góc Chiến Trường Xưa
Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 5 Tháng Mười Một, 2018.

Góc nhìn của người lính cũ: Tâm tình của những người lính cũ, Bộ Binh Thủ Đức

Phải nói ngay đến niềm cảm xúc dâng tràn khi vừa bước chân tới cửa nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood, vào chiều tối 28 Tháng Mười vừa qua.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 22 Tháng Mười, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 22 Tháng Mười, 2018.

Còn thân gió cát – thơ Trạch Gầm

Hãy xích lại… bạn bè xưa cũ/ Ngồi bên nhau nhắc lại chuyện ngày xưa/ Ta khởi đi từ đồi Tăng Nhơn Phú/ Hay Lâm Viên đêm thắp sáng đợi chờ

Nhớ tới ‘Ngũ Hổ’ của Đại Đội Văn Nghệ Trung Ương thuộc QLVNCH

Dấu ấn sâu đậm theo tôi mãi tới nay với nhiều vui hơn buồn là thời gian tôi chỉ huy Đại Đội Văn Nghệ Trung Ương, và Đài Phát Thanh Quân Đội.