Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 8 Tháng Mười, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Phan Giao Huy, Stanton, CA $50
Phan Lạc Hoàng Anh, Houston, TX $100
Ô.B. Mai Công Ðức, San José, CA $120
Solar System, Inc., San José, CA $200
The law office of Teresa Thu Hương Nguyễn Hùng, San José, CA $50
Ô.B. Nguyễn Hoàng Nhung, Cerritos, CA $200
Ô.B. Bùi C. Thắng, Milpitas, CA $300
Tiền phúng điếu của cụ ông Trần Huỳnh Châu, Orange, CA $5,000, gồm:
– Ô. Ngô T. Vinh, 8 Thousand Oaks, CA $50
– Trần Kiêm Ka Lang, Huntington Beach, CA $50
– Bà Nguyễn Thị Kim Tước, Fountain Valley, CA $50
– Trần C. Minh Ðà, Mission Viejo, CA $50
– Nguyễn Bá An, 15111 Westminster, CA $50
– Hồ Liên, Lake Forest, CA $100
– 6531 Watauga, LTD (Lê B. Tân), Costa Mesa, CA $200
– DDS Tổng Diệu Liên & Việt Chánh, San José, CA $200
– Nguyễn T. Tiến , Fountain Valley, CA $1,000
– Nguyễn Diệu Liên Hương, Orange, CA $3,250 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Lương Văn Ân, Saigon, SQ:41/709944/HS1/ÐPQ. Cụt 2 chân. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Lang, Saigon, SQ:70/130904/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Lý Trung Trực, Saigon, SQ:73/145300/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Ðình Thống, Saigon, SQ:69/120686/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Giàu, Saigon, SQ:114574/HS1/CLQ. Cụt tay trái.
Ðặng Văn Minh, Saigon, SQ:71/147739/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Bự, Saigon, SQ:50/520780/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lưu Tấn Thạnh, Saigon, SQ:77/112739/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Ðỗ Văn Việt, Saigon, SQ:67/802199/TS/ND. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
Dương Văn Thái, Saigon, SQ:60/100185/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Hà Văn Hồng, Saigon SQ:75/137637/B1/ND. Cụt chân phải.
Trương Văn Hoàng, Saigon, SQ:68/127893/TS/BÐQ. Cụt tay phải.
Võ Văn Xuân, Saigon, SQ:304027/NQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Kim Anh, Saigon, SQ:70/118783/HS1/TG. Cụt chân trái.
Ðào Ngọc Khanh, Saigon, SQ:73/130988/B2/TQLC. Cụt 1/3 Chân Phải
Lý Văn Vang, Saigon, SQ:69/149264/TU/BÐQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Tích, Saigon, SQ:200245/1/CLQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Quí, Saigon, SQ:67/818020/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Một, Saigon, SQ:158197/B1/CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Khoắn, Saigon, SQ:69/001511/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Bảy, Saigon, SQ:69/145880/HS/ND. Liệt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Ga, Saigon, SQ:59/152904/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Ung Văn Hết, Saigon, SQ:52/769010/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Ðình Nam, Saigon, SQ:74/149668/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Hoàng Văn Ðiểm, Saigon, SQ:140266/TU/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Năm, Saigon, SQ:68/137635/HS/CLQ. Bị thương ở chân.
Lê Thành Tài, Saigon, SQ:73/156581/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Minh Ðức, Saigon, SQ:71/118939/HIS/TQLC. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Sự, Saigon, SQ:107837/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Âu Dương Châu Cấn, Saigon, SQ:74/146241/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Bé, Saigon, SQ:70/118820/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Lê Quang Vang, Saigon, SQ:72/213603 Cụt chân trái.
Nguyễn Phước Lộc, Saigon, SQ:74/118959/HS1/TQLC. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ngú, Saigon, SQ:55/E01415/NQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Văn Tòa, Saigon, SQ:71/703367/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Thiên, Saigon, SQ:57/206936/HIS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Nghệ, Saigon, SQ:55/774713/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Khuất Văn Tý, Saigon, SQ:68/107354 Cụt chân phải.
Hà Văn Nhịn, Saigon, SQ:62/100438/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Mạnh Tiến, Saigon, SQ:77/114675/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Mai, Saigon, SQ:50/442408/ÐPQ. Cụt chân trái. Liệt tay trái.
Nguyễn Văn Tâm, Saigon, SQ:68/143140/CLQ. Cụt chân trái.
Lương Văn Hùng, Saigon, SQ:357695/NQ. Cụt chân trái.
Trần Bá Ðoàn, Saigon, SQ:50/784419/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Quang Vinh, Saigon, SQ:66/160023/B2/CLQ. Liệt 2 chân. Bị thương ở lưng.
Lê Nhung, Saigon, SQ:73/203939/HS/BÐQ. Cụt bàn chân phải.
Vũ Ðình Phán, Saigon, SQ:64/146150/HS/ÐPQ. MDVV Loại 1
Trương Văn Tư, Saigon, SQ:75/135548/CLQ. Cụt chân trái.
Ðặng Văn Kiểu, Saigon, SQ:69/129820/B2/ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Thanh Tùng, Saigon, SQ:74/146967. Cụt tay phải.
Chung Văn Qưới, Saigon, SQ:73/109425/B2/TQLC. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Hiệp, Saigon, SQ:74/431094/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lữ Thanh Vinh-Charle, Saigon, SQ:55/782339/ÐPQ. Cụt chân phải.
Lý Tiền, Saigon, SQ:74/154215/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bảy, Saigon,SQ:73/139264/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Tá, Saigon, SQ:63/104150 . Cụt chân trái.
Nguyễn Mẫn, Saigon, SQ:63/102976/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thành, Saigon, SQ:137710. Cụt chân trái.
Phan Thanh Châu, Saigon, SQ:67/600458/KQ Cụt chân phải.
Hứa Văn Hoàng, Saigon, SQ:75/109835 TQLC. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Minh, Saigon, SQ:75/142310/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trương Ngọc Anh, Saigon, SQ:72/127394/ThS/ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quảng, Saigon, SQ:55/507023/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hải, Saigon, SQ:67/806551/HS/ÐPQ Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Lai, Saigon, SQ:62/137509/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Út, Saigon, SQ:72/119378/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Mạnh, Saigon, SQ:340674/BKQ Cụt chân trái.
Lê Văn Dở, Saigon, SQ:62/130849/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Văn Cho, Saigon, SQ:73/119017/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Phú, Saigon, SQ:71/144613/TU/ND. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Lượm, Saigon, SQ:68A/166.868/TQLC. Bị thương ở ngực.
Phan Văn Hoằng, Saigon, SQ:76/122325/ND. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Minh, Saigon, SQ:74/146084/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Minh Châu, Saigon, SQ:74/153976/B2/CLQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Góc nhìn của người lính cũ: Những thời gian huấn nhục trong đời

Có lẽ đa phần người lính VNCH đều đã phải qua ba phần đời Huấn Nhục. Nhưng chữ Nhục ở đây trong mỗi phần đời có hơi khác nhau.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Ba, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 17 Tháng Ba, 2019.

Little Saigon: Tưởng niệm 44 năm Quân Dân Cán Chính VNCH di tản khỏi Pleiku

Buổi lễ tưởng niệm 44 năm cuộc triệt thoái của Quân Dân Cán Chính VNCH ra khỏi tỉnh Pleiku (16 Tháng Ba, 1975), diễn ra vào sáng Chủ Nhật, 17 Tháng Ba, 2019, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster.

Tháng Ba, Đà Nẵng và Em – thơ Lê Tấn Dương

Ta vẫn nhớ thương về nơi ấy/ Những chiều nắng nhạt Ngũ Hành Sơn/ Nhớ đỉnh Sơn Trà trong gió lộng/ Tiếng oán than như tiếng gọi hồn.

Cái nón sắt của người lính VNCH

Cái nón sắt đề cập trong bài hát này chính là cái nón sắt được trang bị cho người lính VNCH trong nhu cầu bảo vệ sinh mạng ngoài mặt trận.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Ba, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 10 Tháng Ba, 2019.

Góc nhìn của người lính cũ: Việt Nam với Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Hàn

Chính quyền Việt Nam cũng khôn lanh lắm. Bám ngay cơ hội này để quảng cáo cho sự phát triển kinh tế của mình qua những khu phố ở Hà Nội...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Ba, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 3 Tháng Ba, 2019.

Tâm thư của bà quả phụ Trung Tá Lê Văn Ngôn

Tôi, quả phụ của Trung Tá Lê Văn Ngôn - tốt nghiệp Khóa 21 trường Võ Bị Ðà Lạt, có bài trần tình trong bức tâm thư trên báo Người Việt. 

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 24 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 24 Tháng Hai, 2019.