Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH đến ngày 9 Tháng Tư, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Phù Thu Fong, Garland, TX $20
Đàm Tô, Colorado Springs, CO $20
Ô.B. Phan Ngân, Renton, WA $50
Ô.B. Trương N. Lam, Arlington, TX $50
Vương Văn Ninh, Blaine, MN $50
Trần B. Hương, Annandale, VA $50
Cậu Vinh, Garden Grove, CA $50
Trần T. Harrison &, Cao Minh Đức, Garden Grove, CA $100
Ô.B. Nguyễn Văn Hung, Los Banos, CA $100
Trang David, San José, CA $100
Ô.B. Đỗ Hồng Sơn Chi, Chicago, IL $100
Ô.B. Đặng Tara, Irvine, CA $100
Nguyễn Hậu, San Diego, CA $100
Network for Good, Washington, DC $155
Nguyễn Kim Tước, Leesburg, VA $200
Lê M. Trang, Bowling Green, KY $300
Nguyễn Thanh Ngọc, Miramar, FL $300
Cao Đôn, Pearland, TX $500
Dias José & Catherine, Milford, CT $200
Ô.B. Nguyễn Thái Đức, Chesapeake, VA $370
Voice Canada, Mississauga, Ont., Canada $55,337.88
Ô.B. Vũ Hoàng, Santa Ana, CA $50
Tiền Gây Quỹ ở hội chợ Tết 2018, gồm:
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $30
Ẩn danh, $40
Ẩn danh, $40
Trần Thu Hà, $50
Ẩn danh, $60
Ẩn danh, $60
Lâm Văn Xê K’ 19 TVBQGVN, $100
Quỳnh Hoa & Minh Trí, $100
Ô.B. Nguyễn T. Thomas & T. Loan, Happy Valley, OR $100
Ô.B. Hứa Trần Kimberly & Vinh Donald, Irvine, CA $100
Lê Thủy, Ivine, CA $200
Orchid, $200
Tiền bỏ trong Thùng, $1,364.70
Hội Thiện Tình Người, $50
Ô.B. Huân & Hạnh, Brandon, FL $10
Châu Minh Tâm, San José, CA $20
Thương T. Kim Chi, Garland, TX $50 (Còn tiếp)

Ân Nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Hop Linh, $50
Chi D Nguyễn, Sugar Land, TX $50
Hai Hong Phạm, MD, Sugar Land, TX $50
Vu Tam Hung, Houston, TX $50
Dao Phong, $60
Ẩn danh, $75
Nguyễn Van Phuc, Houston, TX $100
Be Viet Le, Houston, TX $100
Duc Huu Nguyễn & Trinh My Trần, Houston, TX $100
Gia Ðình Mũ Ðỏ, $100
Bà Dan Kim Thu, Spring, TX $100
Khai Minh Daole/Nguoi Vinh Long, Houston, TX $100
Van But Nam Hoa Ky, Houston, TX $100
Annie T. Nguyễn & Tinh Nguyễn c/o OB Vu Su, $100
Thanh-Binh T. Doan, Houston, TX $100
Nguyễn Huu Duc, $100
Hoàng Van Tac, $100
Oanh Kim Phạm, Richmond, TX $100
Van Trần & Doan Trầng Trần, Houston, TX $100
Nghia Duc Nguyễn & Hoa Nguyễn, Sugar Land, TX $100
Thomas T. Bui, $100
Nguyễn Thanh, $100
Tan Tan Nguyễn, Tomball, TX $100
Trinh, $100
Cong M & Ha-Hoa Lila Vu, Houston, TX $100
Huỳnh Cong Minh & Le Thi Nguyet, $100
Hongcam T Nguyễn & Quang N Trinh, Houston, TX $100
Long-Hoa Hoàng, Houston, TX $100
Minh T Trinh, Houston, TX $100
Khanh Nguyễn, Houston, TX $100
Ong Ba Dao Manh Tien, $100
Sam Thi Hoàng, Houston, TX $100
Bich Loi, $100
Minhha T Phạm, Houston, TX $100
Thanh Tam & Dien Thuy, $100
GĐ. Nguyễn & Vu, $100
Huỳnh Thi Le, $100
Visakha S Nguyễn, Houston, TX $100
Hung Vu, $100
Cuc Weirich, Houston, TX $100
An Danh, $100
An Danh, $100
Julia Vo, 120, 120, 120
Ngọc Truc Nhu Le, Stafford, TX $150
Dang Nguyễn, Whittier, CA $150
Diem V Nguyễn, Houston, TX $150
Ô.B. Hieu Ngọc Trương, Plano TX $150
Thu Ha, $150
Nguyễn Long Son, Sugarland TX $150
Son M. Vu & Don L. Vu, Stafford, TX $150
Ha Thi Le & Loc, Houston, TX $150
Andrew Dinh, Houston, TX $150
Van Dinh, $150
Raymond E Wilson & Lemy Vorda, Stafford, TX $150
Denise Dzung Tu, Houston, TX $150
Phạm Q Minh, PearLand, TX $150
Quang Trần, $150
Bac Le Huu Tu, $150
Lan Chau,Houston, TX $150
Kha T Bui, Houston, TX $150
Connie Kim Quach, Houston, TX $150
Paul N Van Tho, $150
Vo Hiep, $150
Kieu Nga Trần & Hai Nam Trần, Sugar Land,TX $150
Lam Minh Dung, Houston, TX $150
Vo T Bich Hong, $150
Vo Bich Lien, $150 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Lê Nhỏ, Ninh Thuận, SQ:48/535913/B2/ĐPQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Lê Chợ, Phú Yên, SQ:37/242470/TS/ĐPQ. Gãy bàn chân trái.
Phan Ngưu, Bình Định, SQ:61/411048/HS/CLQ. Gãy tay trái.
Phạm Hồng Liên, Bình Định, SQ:42/499174/HS/ĐPQ. Gãy xương bàn chân trái.
Lê Hường, Bình Thuận, SQ:39/308220/HS/ĐPQ. Thương tật 30%.
Hoàng Liên, Khánh Hòa, SQ:57/209287/TU/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Đức Minh (Phúc), Phú Yên, SQ:55/666958/HS/CLQ. Gãy chân trái.
Lê Thái, Ninh Thuận, SQ:69/410557/TS/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Đào Tuấn, Phú Yên, SQ:xxx/XDNT. Gãy chân trái.
Đàm Sự, Khánh Hòa, SQ:57/217149/HS1/CLQ. Gãy tay trái. Cụt chân phải.
Lê Văn Thông, Phú Yên, SQ:66/400584/B1/CLQ. Gãy bàn chân phải.
Nguyễn Phú, Khánh Hòa, SQ:68/407742/B2/CLQ. Bị thương bàn chân, tay phải.
Nguyễn Hữu Bình, Khánh Hòa, SQ:40/303106/TS/ĐPQ. Gãy chân phải. Cụt ngón cái tay trái.
Trần Xuôi (Trần Xứng), Ninh Thuận, SQ:54/653588/ĐPQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Văn Châu, Bình Định, SQ:45/205160/CLQ. Bị đạn đầu gối trái.
Trương Biện, Khánh Hòa, SQ:62/421723/HS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Phan Bồng, Khánh Hòa, SQ:53/400127/B2/ĐPQ. Bị thương mắt phải.
Phùng Gọn, Bình Định, SQ:66/403444/B1/CLQ. Bị thương ở tay phải.
Nguyễn Ngọc Quí, Khánh Hòa, SQ:63/411755/TS1/CLQ. Gãy chân trái.
Dương Công Tỉnh, Khánh Hòa, SQ:63/201123/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Sồ, Bình Định, SQ:56/409844/B1/CLQ. Gãy tay trái.
Nguyễn Khắc Can, Khánh Hòa, SQ:74/418872/CLQ Gãy chân phải.
Văn Trọng Thắng, Bình Định, SQ:39/139983/HS/ĐPQ. Gẩy chân phải.
Phạm Hồng, Ninh Thuận, SQ:73/13974X/B2/TQLC. Cụt ngón 3 tay trái.
Lê Nhỏ, Khánh Hòa, SQ:75/408949/TS/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Lương Duy Can, Bình Định, SQ:49/400219/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Lụng, Phú Yên, SQ:68/401872/HS/CLQ. Cụt ngón tay cái trái.
Hồ Văn Định, Khánh Hòa, SQ:60/402109/TS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Nguyễn văn Chính, Khánh Hòa, SQ:67/400949/HS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Mai Hơn, Bình Định, SQ:3, 69/404905/HS/CLQ. Bị thương bụng
Nguyễn Lục, Bình Định, SQ:68/406150/HS/CLQ. Mất 2/3 gót chân trái.
Nguyễn Hải Vân, Bình Định, SQ: 70/408232/B1/CLQ. Gẩy chân trái.
Phạm Văn Châu, Phú Yên, SQ:63/411433/TU/CLQ. Gẩy vai và 2 xương sườn.
Lương Khải Hoàn, Phú Yên, SQ:68/409103/TrU/ĐPQ. Bị thương ở chân trái.
Lê Dô, Khánh Hòa, SQ:41/336920/ĐPQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Đời, Khánh Hòa, SQ:400685/NQ. Gẩy quẹo chân trái.
Phan Điếu, Phú Yên, SQ:44/336532/B1/ĐPQ. Bị thương tay trái.
Đồng Xuân Thọ, Bình Định, SQ:38/293432/TS/ĐPQ. Gãy chân phải.
Lê Văn Thạch, Bình Định, SQ:37/222882/B1/ĐPQ. Cắt thận phải.
Tống Văn Tịnh, Phú Yên, SQ:52/656921/B2/ĐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Phạm Hải, Ninh Thuận, SQ:70/415244/B1/CLQ. Cụt bàn chân phải.
Trần Dưa, Ninh Thuận, SQ:75/415524/B2/PB. Cụt 5 ngón chân phải.
Phan Trên, Ninh Thuận, SQ:75/418075/ĐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Bá Dương, Phú Yên, SQ:69/201262/TS/TG. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Cao Hải, Phú Yên, SQ:207275/NQ. Gãy chân trái. (Còn tiếp)

‘Ký’ sách mới của nhà báo Đinh Quang Anh Thái


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Lưu đày, quê nhà

Tiếng võng đưa kẽo kẹt. Tiếng gà gáy trưa xao xác. Tiếng trẻ con nô giỡn xôn xao đâu đó từ cuối xóm. Tiếng hát ru con của người mẹ trẻ à ơi ơi à nghe mà bắt thèm... ngủ.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 16 Tháng Bảy, 2018

Danh sách mạnh thường quân & danh sách ân nhân ÐNH "Cám Ơn Anh" kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Việt Nam được cứu nhờ một phép lạ

Kể từ khi các bí mật bị phanh phui của Thỏa Hiệp Thành Đô mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã âm thầm ký kết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc hồi năm 1990, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại ai cũng nơm nớp lo sợ viễn ảnh bị mất nước và Việt Nam lại trở thành một thứ quận, huyện của Trung Quốc.

Lục Bát Tự Tình

Hồ Hoàng Hạ I- Chốn nầy đâu nắng hè xưa Đâu màu phượng thắm, đâu mùa chia tay Đâu thời trai trẻ miệt mài... Bút nghiên, cung kiếm ngày rày uổng công Chẳng danh thành, chẳng quê hương Giật mình tóc bạc tha phương xứ người! ...Sớm...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 9 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH (Disabled Veterans and Widows Relief Association) Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492 PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799 Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725 Email:...

Tâm tình người lính VNCH tỵ nạn khi còn ở Thái Lan

Mỗi năm tới ngày lễ Halloween là tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi bước chân đến mảnh đất tự do để tạm dung thân. Tôi đã được may mắn vô cùng, trong khi có hàng vạn người thật vô phước đã không bao giờ tìm được hai chữ Tự Do.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 2 Tháng Bảy, 2018

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Nỗi lòng thương binh

Cuộc chiến tàn bốn mươi năm lẻ/ Có ai còn nghĩ đến thương binh?/ Kẻ mất hai chân ngồi lê lết/ Trên đường vắng vẻ tướng dị hình.

Niềm đau dân tộc

Con tôi hỏi sao Ba trồng cây chuối,/ cây dừa sim, cây nhãn, cây bầu?/ Ở Mỹ nầy sao không trồng cây táo, cây dâu,/ Cây oak, palm tree, như người ta Ba nhỉ? 

Thanh bảo kiếm của chùa Miên-Kompong Chàm

Tháng Tám, năm 1971, Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ chúng tôi biệt phái hành quân trên đất Miên với Trung Đoàn 48 thuộc Sư Đoàn 18 Bộ Binh trong khu vực Đông-Bắc Cambodia.