Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]; [email protected];
[email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(tính đến ngày 06-03-2017)

Hạnh Lương, Westminster, CA $100
O. Don Cao, Wealthy Investments Inc., Pearland TX $500
Your Cause (Corporate Employee Giving Programs), Carrolton, TX $40
Thiet Nguyễn, Honolulu, HI $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Hồng Cúc Thị Nguyễn, Beaverton, OR $200
Hóa Hoàng, Philadelphia, PA $200 (gồm Hóa Hoàng $100, Thủy Huỳnh $100 )
Ông Bà Hùng c/o Tương V. Nguyễn, Hayward, CA $200
Hương Xuân Nguyễn, Hayward, CA $25
Kim Oanh Nguyễn c/o Thìn C. Nguyễn, Vancouver, CAN$300
Thành Nguyễn, Denver, CO $100
Trang Triệu, Escondido, CA $100
Diệu Nguyễn, Lake Forest, CA $100
Hội Phật Giáo Việt Nam tại San Francisco, CA (Vietnamese Buddhist Asso. Of SF.CA) $2,000
Hung Đỗ & Nam Đinh, Garden Grove, CA $50
Jane Hà Trịnh, Garden Grove, CA $200
The Khanh Thị Cao, Seattle, WA $100
Tri Hồ, Carrolton, TX $100
Linda & Ông Bà Robert Hua, Houston, TX $2,000
Ngọc T. Hà & gia đình, Houston, TX $2,000
Alan T. Trần, Westminster, CA $700
Ngọc Dung Trương, c/o Sandy Xuân Đỗ, Fountain Valley, CA $300
Ông Chiêu Đức Tạ, Tucker, GA $300
Mỹ Huỳnh, Fairfax, VA $200
Khôi Văn Nguyễn c/o Thoa Thị Nguyễn, Victorville, CA $200
Thao Hương N. Lê, San Diego, CA $100
Tiền nong Nguyễn, Bonaire, GA $100
Chị Huỳnh c/o Hoan K. Bùi, Branford, CT $100
Bằng Hữu Bùi, Champaign, IL $40
Huyen Huy, $2,000
Cao Niên Nghiêm Văn Julie, $2,000
Hoàng Thị Nam Hoà, $2,000
Truong Trina, $1,000
Cô Nguyễn Hương, Calgary, Canada $1,000
Gia đình anh em Luan, Hien, Hieu, Ha, Terrie, Sharley, $1,000
Ông Bà Lê Đủ (tiệm vàng Kim Việt), Alameda, CA $1,000
Gia Đình Th/Ta Nguyễn Minh Cảnh, Albuquerque, NM $1,000
Lê Kimphi (Modern Drug Company), Garden Grove, CA $1,000
Hoà Kim Ba (T&C Nail Spa), Auburn, MA $1,000
Lê Quang (Sunshine Auto Service), San Jose, CA $1,000
Kim Phan (Crab Hut Inc.), San Diego, CA $1,000
Ông Bà Nguyễn Hữu Sâm, Morrow, GA $1,000
Bùi Khuong Chi, Sugarland, TX $1,000
Hùynh Mỹ Hương, Sacramento, CA $800
Trang Mai, Hisxon, TN $700
Nguyễn Văn Trọng $20, Lâm Văn Li $50, Huỳnh Kathy $50, Phong Quang $500, cộng $620
Ba Nguyễn Thị Hữu (90t), Sterling, VA $600
Ông Bà Lê Chí Hiếu (Văn phòng khai thuế, kế toán), Doraville, GA $500
6 HO ở Chicago, $500
Gia đình Nguyễn Thuy-Hoi Tran Family, Nguyễn Ha Kim, Macedonia, OH $500
Cư sĩ Thọ Thành, $500
Nguyễn Xuân Tánh, Virginia, $500
Đỗ Thảo, Houston, TX $500
Trương Văn Tham, $500
Nguyễn Minh, Richfield, MN $500
Chu Bá Học, $500 (còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Huỳnh Thị Mạnh, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS1 Lương Văn An SQ:203.936.. Tử trận 30/05/70.
Lê Thị Hay, Ninh Thuận, Quả phụ Cố ĐPQ Nguyễn Tram SQ:203.962. Tử trận 27/01/73
Nguyễn Thị Hạt, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS1 Phạm Ngọc Tân SQ:64/501.674. Tử trận 04/04/67
Phạm Thị Hoa, Tiền Giang, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Bá Ac SQ:50/782.235. Tử trận 04/11/73
Lê Thị Túy Hoa, Vĩnh Long, Quả phụ Cố ĐU Đỗ Văn Có SQ:62/119.127. Mất 05/04/75
Trang Thị Bình, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TU Mai Văn Đồng SQ:67/408.218. Mất 24/04/72
Hoàng Thị Vân, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS1 Phạm Giáp SQ:200.325. Tử trận 03/05/67
Nguyễn Thị Quả, Khánh Hòa Quả phụ Cố TS1 Phan Nhuận SQ:55/401.681. Tử trận 22/10/72
Chu Thị Ngoản, Cần Thơ, QP Cố HS1 Nguyễn Đình Hâm SQ:37/430.033. Tử trận 27/01/73
Nguyễn Thị Chuyên, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS Phạm Đức Ái SQ:74/116.129. Mất 08/08/74
La Thị Xinh, Kiên Giang, Quả phụ Cố B1 Kiều Công Thứ SQ:53/679.583. Tử trận 18/12/73
Vũ Văn Chúng, Kiên Giang, Cha B2 Vũ Văn thao SQ:53/634.311. Tử trận 21/09/73
Phạm Thị Huệ, Saigon, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Khuyến SQ:55/396.896. Tử trận 06/02/64
Huỳnh Thị Tuyên, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Trần Văn Đế SQ:58/217.841. Tử trận 25/04/72
Trần Thị Tâm, An Giang, Quả phụ Cố HS1 Lê Văn Ngươn SQ:45/526.768. Tử trận 29/06/71
Phạm Thị Hằng, Lâm Đồng, Quả phụ Cố NQ Vũ Văn Phan SQ:236.797. Tử trận 07/09/70
Trần Thị Ngọc Nho, Cần Thơ, QP Cố TS Huỳnh Thanh Hùng SQ:37/931.724. Tử trận 18/04/75
Lê Thị Chi, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Go SQ:64/188.989. Tử trận 20/04/62
Nguyễn Thị Sen, Vĩnh Long, QP Cố HS Nguyễn Ngọc Dương SQ:74/506.597. Tử trận 18/05/72
Nguyễn Thị Dẻo, Kiên Giang, QP Cố B2 Nguyễn Văn Đem SQ:423.809. Tử trận 19/12/1971
Từ Thị Ly, Đồng Tháp, Quả phụ Cố HS Lê Văn Bả SQ:725.653. Tử trận 11/03/73

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Đình Phụng, Quảng Nam, SQ:54/539625/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Đức Thắng, Quảng Nam, SQ:32/593108/ĐPQ. Cụt bàn chân phải, liệt tay trái.
Đoàn Trung, Đà Nẵng, SQ:69/700251/HS/HQ. Liệt tay phải.
Đỗ Văn Dể, Quảng Nam, SQ:56/701068/HQ. Cụt chân phải.
Phan Lương (Tưởng), Quảng Nam, SQ:56/805222/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Đình Nghỉa, Quảng Nam, SQ:54/810816/ ĐPQ. Cụt 1/3 bàn chân trái.
Trần Văn Em, Quảng Nam, SQ:57/875131/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Văn Tấn Minh, Quảng Nam, SQ:57/880379/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thưởng, Đà Nẳng, SQ:???/ BĐQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Võ Sâm, Quảng Nam., SQ:71/210242/CU/CLQ. Gãy chân phải.
Lê Được, Quảng Nam, SQ:60/210460/B1/CLQ. MDVV 10%.
Lê Hùng, Quảng Nam, SQ:168238/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Thu, Phú Yên, SQ:64/000419/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Khắc Diệu, Ninh Thuận, SQ:69/132400/HS1/ND. Gãy đầu gối trái.
Nguyễn Văn Thêm, Bình Định, SQ:242140/NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ngọc Bích, Bình Định, SQ:244020/NQ. Mù mắt phải.
Đinh Văn Tân, Phú Yên, SQ:255030/NQ. Bị thương ở bụng, tay chân phải.
Trần Xuân Lâm, Bình Định, SQ:31/295250/HS/ĐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Tẩy, Phú Yên, SQ:64/405730/CLQ. Mờ mắt trái.
Đoàn Kiêu, Phú Yên, SQ:57/412030/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Ngọc Châu, Bình Định, SQ:33/431180/B2/CLQ. Mù 2 mắt.
Huỳnh Cảo Bạn, Bình Định, SQ:52/669070/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Sơ, Bình Thuận, SQ:62/101002/BĐQ. Bị thương ở chân phải.
Nguyễn Bửu, Bình Định, SQ:33/117973/TU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Sơn, Bình Định, SQ:38/127268/B1/ĐPQ. Bị thương ở đầu và tay phải.
Nguyễn Vinh Sanh, Qui Nhơn, SQ:46/166999/B1/CLQ. TPB do bệnh phong.
Võ Văn Kiệt, Bình Thuận, SQ:66/167604/TrU/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Thiển, Bình Định, SQ:202105/NQ. Cụt tay phải.
Lê Văn Nị, Phú Yên, SQ:206636/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Cáng, Khánh Hoà, SQ:211626/NQ. Bị thương bụng.
Liên Bang, Bình Định, SQ:63/212684/TrU/CLQ. Tù 17 năm. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Giới, Khánh Hoà, SQ:53/213947/HS1/CLQ. Liệt tay trái, mù mắt trái.
Lê Tảng, Bình Định, SQ:233632/NQ.V/NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Hữu Luận, Bình Định, SQ:237339/NQ. Cụt chân phải. Gãy bàn chân trái.
Đặng Chi, Bình Định, SQ:280239/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Đào Minh Phúc, Bình Định, SQ:281122/NQ. Liệt tay phải.
Trương Văn Dần, Bình Định, SQ:37/293551/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quý, Bình Định, SQ:30/301741/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Quân, Phú Yên, SQ:54/401589/TrS/CLQ. Gãy liệt tay phải.
Nguyễn Minh Tân, Bình Định, SQ:69/402448/HS/CLQ. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Kim, PhúYên, SQ:62/403823/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Bảy, Phú Yên, SQ:45/404433/HS/ĐPQ. Bị thương ở mắt trái.
Nguyễn Lê Lâm, Bình Định, SQ:66/404527/TU/CLQ. Mù mắt trái, đầu còn đạn.
Nông Hòa, Bình Định, SQ:64/406159/B2/CLQ. Gãy chân phải, tay phải.
Trần Ba, Bình Định, SQ:71/407144/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Đức Bảo, Phú Yên, SQ:70/409365/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Hồ Hữu Khôi, Phú Yên, SQ:70/410896/TU/CLQ. Gãy khuyết hàm dưới.
Nguyễn Đông, Bình Định, SQ:57/411849/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Lương Muộn, Khánh Hoà, SQ:57/412056/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phan Ngọc Quế, Phú Yên, SQ:412606/B1/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Thạng, Phú Yên, SQ:72/415905/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Thanh Liễu, Bình Định, SQ:57/416526/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Trịnh Thanh Hoa, Nha Trang, SQ:74/425837/CU/CLQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thự, Phú Yên, SQ:53/656597/CLQ. Cụt chân phải, liệt chân trái.
Lê Trang, Phú Yên, SQ:54/666966/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Dung, Bình Định, SQ:53/668794/B2/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
NguyễnTùng(Tuấn), Bình Định, SQ:49/762934/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Dinh, Phú Yên, 57/902635/HS/CLQ. Gãy tay phải.
Võ Ngọc Anh, Bình Định, SQ:44/D01129/NQ. Cụt chân phải.
Lê Kinh, Phú Yên, SQ:59/700571 TS/CLQ. Liệt 2 chân.
Lê Thanh Ước, Quảng Trị, SQ:55/200072/B1. Cụt chân phải. Liệt tay trái.
Nguyễn Trí, Thừa Thiên, SQ:55/204126/TrU/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Toàn, Thừa Thiên, SQ:57/206949/HS. Cụt chân phải.
Nguyễn Mau, Thừa Thiên, SQ:72/206936/B2/BĐQ. Mất thận phải.
Lê Quang Tần, Quảng Trị, SQ:41/341273/HS/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Ất, Thừa Thiên, SQ:41/466845/B1/ĐPQ. Mù mắt trái.
Trần Cẩm, Thừa Thiên, SQ:57/231494. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Phế, Thừa Thiên, SQ:33/122377/ĐPQ. Cụt chân trái.
Dương Công Thái, Thừa Thiên, SQ:72/205293/BĐQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Tư, Thừa Thiên, SQ:231042/HS/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Tùng, Thừa Thiên, SQ:74/110531/ND. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Y, Thừa Thiên, SQ:75/202049/HS/BĐQ. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Hải, Thừa Thiên, SQ:57/303150/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Trương Văn Ánh, Thừa Thiên, SQ:72/201986/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Đức Miêu, Thừa Thiên, SQ:74/206033/B2/CLQ. Gãy chân phải.
Võ Đại Hào, Thừa Thiên, SQ:106583/NQ. Mù mắt trái.
Trần Sĩ, Quảng Nam, SQ:134908/NQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Đăng Tỉnh, Thừa Thiên, SQ:66/202128/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Thêm, Thừa Thiên, SQ:70/112681/TS1/CLQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Phát, Thừa Thiên, SQ:58/210409/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Phạm Soái, Thừa Thiên, SQ:64/213881/HS/CLQ. Cụt các ngón tay trái.
Trần Văn Toán, Thừa Thiên, SQ:72/146559/HS/TQLC. Gãy, liệt tay trái.
Nguyễn Văn Lương, Thừa Thiên, SQ:61/217769/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Võ Công, Thừa Thiên, SQ:69/200875/TS1/CLQ. Liệt 1/2 người. Bị thương ở ngực.
Võ Bảo, Thừa Thiên, SQ:57/206881/B2/CLQ. Bị thương ở đầu. (còn tiếp)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.