Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected]
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân ÐNH ‘Cám Ơn Anh’ Kỳ 11
(Ghi đến ngày 4 Tháng Chín 2017):

Daniel Nguyễn, Santa Ana, CA $20
Thanh Khê-Tô Ðàm, Colorado Springs, CO $20
Út Nguyễn, Aloha, OR $20
Cầu Trần, Lincoln, NE $20
Thoàn Kim Nguyễn, Santa Ana, CA $20
Toàn V. Lực, Anaheim, CA $50
ÔB. Ðoàn Văn Ức, Aloha, OR $50
Diệm Nguyễn, Beaverton, OR $50
ÔB. Tiêng Văn Nguyễn, Garden Grove, CA $50
Luke T. Phạm, c/o Dương T. Cruse, San Jose, CA $50
ÔB. Thảo Trần, Anaheim, CA $50
Nguyễn Thị Bình, Portland, OR $50
Viên Hà, Midway City, CA $50
ÔB. Lê Văn Nghi, San Diego, CA $50
Thu Nguyễn & Nhan Phan, San Diego, CA $50
Nam Ngô, Pittsburg, CA $50
Phương Mai Thúy Nguyễn, San Jose, CA $50
Nguyễn Văn Ba, c/o Lê Văn Nghi, San Diego, CA $50
Can Ðinh Dan, Winnetka, CA $50
Dzung Quốc Phạm, Garden Grove, CA $50
Bình Lê, San Diego, CA $40
Tam Thị Nguyễn, Westminster, CA $40
Your Cause-Corporate Emp. Giving Prog., Carrolton, TX $40
Quang & Liên T. Trịnh, El Monte, CA $30
Nguyệt Ðặng, Long Beach, CA $30
Au Chính, Fullerton, CA $30
ÔB. Ðức Văn Trần, Chantilly, VA $25
Phước Ðặng & Ðức Trần, Burnsville, MN $20
ÔB. Chương Quang Bùi, Huntington Beach, CA $20
Thiết Nguyễn, Honolulu, HI $20
Mau Dương, Costa Mesa, CA $20
ÔB. Minh Trương, Orange Park, FL $20
Xuân Dương, Riverside, CA $20
ÔB. Tai Hữu Nguyễn, Seattle, WA $150
Bà Lê Thị Lời, c/o Tho Q. Nguyễn, Jacksonville, FL $150
Luyện Phan, Milpitas, CA $150
Boi Hoan Tôn, San Jose, CA $140
Kim Chi T. Bùi, Hillsboro, OR $100
Thuy Thuc Hà, Reno, NV $100
ÔB. Ðinh Xuân Nguyễn, Del Rey Oaks, CA $100
Cô Thi B. Nguyễn, Gainesville, GA $100
Ngọc M. Lê, Biloxi, MS $100
Ms. Mai Nguyễn & Mr. Thiện Nguyễn, Opelousso, LA $100
Lê Quang Bình, Garden Grove, CA $100
ÔB. Hai T. Nguyễn, Lynnwood, WA $100
Quyen & Loan Bùi, Orlando, FL $100
Hinh V. Bùi, Baton Rouge, LA $100
Toan Nguyễn, Union, KY $100
Hang Thị Phạm, Morrow, GA $100
Francis Ngo, Antelope, CA $100
Quan Văn Nguyễn, Medford, MA $100
Văn Tu Nguyễn, South Lake, TX $100
ÔB. David Trần, Bayonne, NJ $100
Phan Que Nguyễn, Mobile, AL $100
Tri Lê & Liễng Võ, Santa Clara, CA $100
Mai Thị Trần, San Jose, CA $100
Ky M. Võ, Surprise, AZ $100 (Còn tiếp)

Danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Văn Ðể, Ðồng Nai, SQ:58/402424/CLQ. Cụt chân trái.
Ðặng Quang Sỹ, Ðồng Nai, SQ:185845/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Ðỗ Văn Vận, Ðồng Nai, SQ:62/104190/TS/CLQ. Mù mắt trái. Bị thương ở đầu.
Lê Văn Quyên, Ðồng Nai, SQ:66/101013/HS1/CLQ. Gẩy tay phải.
Nguyễn Văn Nho, Ðồng Nai, SQ:600531/B1/ KQ Phỏng.
Nguyễn Văn Kim, Ðồng Nai, SQ:74/506931/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Rường, Ðồng Nai, SQ:358662/B2/CLQ. Mù 1 mắt, mờ 1 mắt.
La Văn Tài, Ðồng Nai, SQ:72/144103/B2/TQLC. Cụt chân phải. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Thành, Ðồng Nai, SQ:67/201951/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Thuyên, Ðồng Nai, SQ:72/202075/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ràng, Ðồng Nai, SQ:71/112415/HS/CLQ. Múc mắt phải.
Nguyễn Thắng, Ðồng Nai, SQ:72/210620/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Tuấn, Ðồng Nai, SQ:64/204598/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Mã Văn Cư, Ðồng Nai, SQ:316499/NQ. Cụt chân phải.
Phan Thanh Nghĩa, Ðồng Nai, SQ:56/876483/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Quý Thuận, Ðồng Nai, SQ:75/133380/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Trung Trí, Ðồng Nai, SQ:52/303439/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Nên, Ðồng Nai, SQ:47/783129/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Ngô Văn Hiền, Ðồng Nai, SQ:75/121213/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quyền, Ðồng Nai, SQ:75/142650/B2/CLQ. Mù mắt trái. Bị thương ở sọ.
Nguyễn Văn Bình, Ðồng Nai, SQ:74/106581/HS/ ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ðường, Ðồng Nai, SQ:71/108090/B1/BÐQ. Mù hai mắt.
Nguyễn Công Tâm, Ðồng Nai, SQ:67/353786/B2/CLQ. Cụt hai chân.
Hoàng Toại, Ðồng Nai, SQ:101526/NQ. Mù 2 mắt, cụt tay phải.
Vũ Xuân Nhỏ, Ðồng Nai, SQ:74/126544/B2/ND. Mù 2 mắt, gẩy chân phải.
Nguyễn Văn Thạch, Ðồng Nai, SQ:49/382288/B1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Trần Chiu, Ðồng Nai, SQ:xxxxxx/BKQ. Cụt chân trái. Gãy chân phải .
Ðào Chương, Ðồng Nai, SQ:57/184093/ BÐQ. Gẩy xương tay phải.
Phạm Một, Ðồng Nai, SQ:68/102798/TS/CLQ. Bị thương ở ngực.
Võ Văn Nuôi, Ðồng Nai, SQ:372336/NQ. Cụt 2 chân.
Thân Văn Ðát, Ðồng Nai, SQ:50/712515/B2/ÐPQ. Gẩy bàn chân phải.
Nguyễn Văn Hiền, Ðồng Nai, SQ:59/000100/TS/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Thoàn (Thoàng), Ðồng Nai SQ:57/873211/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thìn, Ðồng Nai, SQ:73/208430/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Vũ Quang Thiệp, Ðồng Nai, SQ:73/131698/TS/CLQ. Gẩy tay trái.
Lân kim Nguyện, Ðồng Nai, SQ:75/141257/B2/CLQ. Cụt 5 ngón chân phải.
Nguyễn Văn Trịnh, Ðồng Nai, SQ:51/301606/HS1/CLQ. Gẩy chân trái.
Võ Văn Tôm, Vỉnh Long, SQ: 423656/NQ. Bị thương ở gót chân trái. (Còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Huỳnh Thị Tốt, Trà Vinh, QP Cố NQ Phạm Văn Hoàng SQ:NQ/428.764. Tử trận 10/12/70
Hồ Thị Nở, Vũng Tàu, QP Cố B2 Phan Anh SQ:35b/264.888. Tử trận 22/05/67
Trần Thị Sơn, Quảng Nam, QP Cố NQ Nguyễn Hồng Ân SQ:NQ/183.653. Tử trận 04/12/74
Lê Thị Hai, Bình Dương, QP Cố TS Vương Văn Phừng SQ:46/338.683. Tử trận 30/04/72
Phan Thị Sọc, Quảng Nam, QP Cố HS Dương Châu SQ:328.565. Tử trận 07/07/70
Nguyễn Thị Thiệt, Ðà Nẵng QP Cố NQ Nguyễn Huấn SQ:NQ/113.159. Tử trận 20/05/74
Lê Thị Ðẹt, Khánh Hòa, QP Cố TS Trần Nghĩa SQ:39/077.562. Tử trận 01/01/68
Nguyễn Thị Thành, Huế, SQ:66/205501 QP Cố ThS Nguyễn Thương. Chết 21/3/71

(Còn tiếp)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Một chút Quân Sử: Hướng Ðạo Quân Ðội VNCH

Hy vọng bài viết giúp các chiến hữu muốn biết về Hướng Ðạo Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa trước 30 Tháng Tư 1975, và lai lịch sinh hoạt Hướng Ðạo của Voi Hoạt Bát.

Những anh hùng trong QLVNCH

Đất nước Việt Nam anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Những đấng tiền nhân tiên liệt đã chiến đấu và viết nên những trang sử chống xâm lược chói lọi nhất trong lịch sử nhân loại.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội & danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 & Danh sách TPB VNCH và danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ.

Chân dung Người Lính VNCH

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa rất xứng đáng được vinh danh, dù ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đã bị bức tử sau hơn 20 năm dũng cảm chiến đấu tự vệ, nhưng đã thể hiện cao nhất về khả năng và tinh thần chiến đấu nối tiếp dòng lịch sử vẻ vang của tổ quốc.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội & Danh sách TPB VNCH & Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ.

Thơ tình của người lính VNCH viết từ chiến trường trước Tháng Năm 1975

Thân phận và hiện hữu là hai mộng ước mà người lính trận nào cũng canh cánh bên lòng. Vì vậy nó đã chắp cánh thành thơ đậu trên đầu súng, đầy ắp trong chiếc ba lô và chan chứa khắp mặt đất.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội & Danh sách TPB VNCH & Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ.

Những dữ kiện lịch sử về Hoàng Sa và Trường Sa

Năm 1956, Hải Quân Việt Nam đã thay thế hẳn Hải Quân Pháp chịu trách nhiệm trú đóng và gìn giữ các hải đảo phía Nam vĩ tuyến 17.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội & danh sách TPB VNCH & danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ.