Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected]
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân ÐNH ‘Cám Ơn Anh’ Kỳ 11
(Ghi đến ngày 4 Tháng Chín 2017):

Daniel Nguyễn, Santa Ana, CA $20
Thanh Khê-Tô Ðàm, Colorado Springs, CO $20
Út Nguyễn, Aloha, OR $20
Cầu Trần, Lincoln, NE $20
Thoàn Kim Nguyễn, Santa Ana, CA $20
Toàn V. Lực, Anaheim, CA $50
ÔB. Ðoàn Văn Ức, Aloha, OR $50
Diệm Nguyễn, Beaverton, OR $50
ÔB. Tiêng Văn Nguyễn, Garden Grove, CA $50
Luke T. Phạm, c/o Dương T. Cruse, San Jose, CA $50
ÔB. Thảo Trần, Anaheim, CA $50
Nguyễn Thị Bình, Portland, OR $50
Viên Hà, Midway City, CA $50
ÔB. Lê Văn Nghi, San Diego, CA $50
Thu Nguyễn & Nhan Phan, San Diego, CA $50
Nam Ngô, Pittsburg, CA $50
Phương Mai Thúy Nguyễn, San Jose, CA $50
Nguyễn Văn Ba, c/o Lê Văn Nghi, San Diego, CA $50
Can Ðinh Dan, Winnetka, CA $50
Dzung Quốc Phạm, Garden Grove, CA $50
Bình Lê, San Diego, CA $40
Tam Thị Nguyễn, Westminster, CA $40
Your Cause-Corporate Emp. Giving Prog., Carrolton, TX $40
Quang & Liên T. Trịnh, El Monte, CA $30
Nguyệt Ðặng, Long Beach, CA $30
Au Chính, Fullerton, CA $30
ÔB. Ðức Văn Trần, Chantilly, VA $25
Phước Ðặng & Ðức Trần, Burnsville, MN $20
ÔB. Chương Quang Bùi, Huntington Beach, CA $20
Thiết Nguyễn, Honolulu, HI $20
Mau Dương, Costa Mesa, CA $20
ÔB. Minh Trương, Orange Park, FL $20
Xuân Dương, Riverside, CA $20
ÔB. Tai Hữu Nguyễn, Seattle, WA $150
Bà Lê Thị Lời, c/o Tho Q. Nguyễn, Jacksonville, FL $150
Luyện Phan, Milpitas, CA $150
Boi Hoan Tôn, San Jose, CA $140
Kim Chi T. Bùi, Hillsboro, OR $100
Thuy Thuc Hà, Reno, NV $100
ÔB. Ðinh Xuân Nguyễn, Del Rey Oaks, CA $100
Cô Thi B. Nguyễn, Gainesville, GA $100
Ngọc M. Lê, Biloxi, MS $100
Ms. Mai Nguyễn & Mr. Thiện Nguyễn, Opelousso, LA $100
Lê Quang Bình, Garden Grove, CA $100
ÔB. Hai T. Nguyễn, Lynnwood, WA $100
Quyen & Loan Bùi, Orlando, FL $100
Hinh V. Bùi, Baton Rouge, LA $100
Toan Nguyễn, Union, KY $100
Hang Thị Phạm, Morrow, GA $100
Francis Ngo, Antelope, CA $100
Quan Văn Nguyễn, Medford, MA $100
Văn Tu Nguyễn, South Lake, TX $100
ÔB. David Trần, Bayonne, NJ $100
Phan Que Nguyễn, Mobile, AL $100
Tri Lê & Liễng Võ, Santa Clara, CA $100
Mai Thị Trần, San Jose, CA $100
Ky M. Võ, Surprise, AZ $100 (Còn tiếp)

Danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Văn Ðể, Ðồng Nai, SQ:58/402424/CLQ. Cụt chân trái.
Ðặng Quang Sỹ, Ðồng Nai, SQ:185845/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Ðỗ Văn Vận, Ðồng Nai, SQ:62/104190/TS/CLQ. Mù mắt trái. Bị thương ở đầu.
Lê Văn Quyên, Ðồng Nai, SQ:66/101013/HS1/CLQ. Gẩy tay phải.
Nguyễn Văn Nho, Ðồng Nai, SQ:600531/B1/ KQ Phỏng.
Nguyễn Văn Kim, Ðồng Nai, SQ:74/506931/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Rường, Ðồng Nai, SQ:358662/B2/CLQ. Mù 1 mắt, mờ 1 mắt.
La Văn Tài, Ðồng Nai, SQ:72/144103/B2/TQLC. Cụt chân phải. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Thành, Ðồng Nai, SQ:67/201951/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Thuyên, Ðồng Nai, SQ:72/202075/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ràng, Ðồng Nai, SQ:71/112415/HS/CLQ. Múc mắt phải.
Nguyễn Thắng, Ðồng Nai, SQ:72/210620/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Tuấn, Ðồng Nai, SQ:64/204598/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Mã Văn Cư, Ðồng Nai, SQ:316499/NQ. Cụt chân phải.
Phan Thanh Nghĩa, Ðồng Nai, SQ:56/876483/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Quý Thuận, Ðồng Nai, SQ:75/133380/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Trung Trí, Ðồng Nai, SQ:52/303439/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Nên, Ðồng Nai, SQ:47/783129/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Ngô Văn Hiền, Ðồng Nai, SQ:75/121213/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quyền, Ðồng Nai, SQ:75/142650/B2/CLQ. Mù mắt trái. Bị thương ở sọ.
Nguyễn Văn Bình, Ðồng Nai, SQ:74/106581/HS/ ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ðường, Ðồng Nai, SQ:71/108090/B1/BÐQ. Mù hai mắt.
Nguyễn Công Tâm, Ðồng Nai, SQ:67/353786/B2/CLQ. Cụt hai chân.
Hoàng Toại, Ðồng Nai, SQ:101526/NQ. Mù 2 mắt, cụt tay phải.
Vũ Xuân Nhỏ, Ðồng Nai, SQ:74/126544/B2/ND. Mù 2 mắt, gẩy chân phải.
Nguyễn Văn Thạch, Ðồng Nai, SQ:49/382288/B1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Trần Chiu, Ðồng Nai, SQ:xxxxxx/BKQ. Cụt chân trái. Gãy chân phải .
Ðào Chương, Ðồng Nai, SQ:57/184093/ BÐQ. Gẩy xương tay phải.
Phạm Một, Ðồng Nai, SQ:68/102798/TS/CLQ. Bị thương ở ngực.
Võ Văn Nuôi, Ðồng Nai, SQ:372336/NQ. Cụt 2 chân.
Thân Văn Ðát, Ðồng Nai, SQ:50/712515/B2/ÐPQ. Gẩy bàn chân phải.
Nguyễn Văn Hiền, Ðồng Nai, SQ:59/000100/TS/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Thoàn (Thoàng), Ðồng Nai SQ:57/873211/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thìn, Ðồng Nai, SQ:73/208430/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Vũ Quang Thiệp, Ðồng Nai, SQ:73/131698/TS/CLQ. Gẩy tay trái.
Lân kim Nguyện, Ðồng Nai, SQ:75/141257/B2/CLQ. Cụt 5 ngón chân phải.
Nguyễn Văn Trịnh, Ðồng Nai, SQ:51/301606/HS1/CLQ. Gẩy chân trái.
Võ Văn Tôm, Vỉnh Long, SQ: 423656/NQ. Bị thương ở gót chân trái. (Còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Huỳnh Thị Tốt, Trà Vinh, QP Cố NQ Phạm Văn Hoàng SQ:NQ/428.764. Tử trận 10/12/70
Hồ Thị Nở, Vũng Tàu, QP Cố B2 Phan Anh SQ:35b/264.888. Tử trận 22/05/67
Trần Thị Sơn, Quảng Nam, QP Cố NQ Nguyễn Hồng Ân SQ:NQ/183.653. Tử trận 04/12/74
Lê Thị Hai, Bình Dương, QP Cố TS Vương Văn Phừng SQ:46/338.683. Tử trận 30/04/72
Phan Thị Sọc, Quảng Nam, QP Cố HS Dương Châu SQ:328.565. Tử trận 07/07/70
Nguyễn Thị Thiệt, Ðà Nẵng QP Cố NQ Nguyễn Huấn SQ:NQ/113.159. Tử trận 20/05/74
Lê Thị Ðẹt, Khánh Hòa, QP Cố TS Trần Nghĩa SQ:39/077.562. Tử trận 01/01/68
Nguyễn Thị Thành, Huế, SQ:66/205501 QP Cố ThS Nguyễn Thương. Chết 21/3/71

(Còn tiếp)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2017


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Chờ một ngày mới

Bốn mươi ba năm đời ta trông ngóng/ Chờ một ngày nằm chết giữa quê hương/ Tự do ư?... Thời gian qua rất vội/ Việt Nam ơi! Vẫn nhớ mãi khôn cùng.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 18 Tháng Sáu, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ÐNH 'Cám Ơn Anh' kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ

Nhớ Ngày Quân Lực

Hoa phượng nở, ve gọi hè réo rắt/ Ngày xưa ơi, áo trắng đẹp sân trường/ Anh lính Hậu Giang, An Lộc, Liên Khương/ Từ các nẻo trên Bốn Vùng Chiến Thuật

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 11 Tháng Sáu, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Chuyện kể về một chiến sĩ anh hùng của QLVNCH, Trung Tá Lê Hằng Minh

Người thanh niên tên Lê Hằng Minh đã từ giã người mẹ hiền, rời bỏ cuộc sống gia đình ấm êm nơi Hàng Keo, Gia Ðịnh, từ giã mái trường Huỳnh Khương Ninh & Trương Vĩnh Ký...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 4 Tháng Sáu, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ÐNH 'Cám Ơn Anh' kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Chiến sĩ vô danh

Chiến sĩ vô danh là những anh hùng liệt nữ được sinh ra từ khói lửa của đất nước Việt Nam. Là những người đã bước vào chiến tranh không quy ước với cả tấm lòng và tâm huyết để bảo vệ Miền Nam Việt Nam Tự Do.

Chuyện đi lính…

Đến ngày hẹn, tôi ra chợ Bến Thành, cùng gần chục thanh niên leo lên xe GMC về hậu cứ Củ Chi làm thủ tục đi thụ huấn tại Trung Tâm Dục Mỹ tuốt ngoài Nha Trang.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 28 Tháng Năm, 2018

Danh sách mạnh thường quân & danh sách ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ Kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã đươc giúp đỡ.

Gặp lại bạn xưa

Từ Bắc Âu sang Cali thăm con/ Bất ngờ gặp lại mày giữa Little Saigon/ người đông như hội/ Hơn 30 năm rồi mày vẫn nhận ra tao/ Dù bây giờ cả hai thằng đều già nua quá đỗi.