Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967
Email:
[email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 29 tháng 9, 2013)

Newport Corp. (Lam Hà), Irvine, CA $100
Bà Mỹ Lê, Minneapolis, MN $500 (để giúp 2 TPB Vũ Văn Rược và Lê Văn Sơn do Bà bảo trợ)
Nguyệt Nguyễn, San Diego, CA $50 (kèm hồ sơ TPB Nguyễn Ngọc Tô)
Ánh Huy Nguyễn, Troutdale, OR $200
Tan Phạm (con gái Christine), Milwaukie, OR $100
Thu Hằng Ðoàn, Hayward, CA $50
Nguyễn K. Chiêm, Huntington Beach, CA $50
Chinh D. Ðào, Falls Church, VA $50
Vũ Quang Tô, Allentown, PA $50
Khâu Muội, San Diego, CA $10
Ðinh Nguyễn, Midway City, CA $20
Moon Nguyễn, Bloomington, MN $200 (còn tiếp)


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH“Cám Ơn Anh” Kỳ 6:

Chính Lê, $100
Nguyễn Sê, Asheville, NC $100
Ngô Thế Lân, $100
Yen Huỳnh, $50
Nguyễn Kim Ngân, Louisville, KY $100
Terrie Shatley, $100
On Nguyễn, $100
Khánh Văn Lê (Cựu ÐU CSQG) $170
Thoại Lê, $100
Ngọc Quỳnh Nghiêm, $100
Vũ Yên N., Tustin, CA $300
Lý Xuân, Garden Grove, CA $100
Tôn Xuân, $100
Chiêu, $100
Ngoan Nguyễn, $100
Tân Hồng Ðức, $200
Trần Văn Dư, $200
Nguyễn Thu Tâm, $50
Nguyễn Thành, Wichita, KS $200
Nguyễn Ngọc Tuân, $100
Lê Năm, $100
Lâm Mỹ Hùng, $100
Phạm Minh Công, $100
Nguyễn Thị Lam, $50
Trần Trọng Nhân, Nguyễn Thị Vân Thu, $200
Liên Vũ, $50
Kelly Chu, $100
Du Dương, $200
Vị ẩn danh, $100
Nguyễn Mạnh Hoàng, $100
Trần Văn Kêu, Elk Grove, CA $200
Anh Văn Nguyễn, $100
Manh Ngọc Cho (the Long Nguyễn ) $100
Lê Văn Khánh, $170
Nguyễn Thanh Nhau, $200
Phạm Ðộc Bình, $100
ÔB. Nguyễn T. Liên & Tuc Bửu, $200
Nhom Nho Thanh Gia ở Westminster, CA,$120
Lê Văn Thanh, $200
Gia Huân Võ, $100
Trần Phạm, $100
ÔB. Vĩnh Nghi, $100
Chú Minh, $50
Family, $300
Phạm Công Lập, $100
Chú Bảy, $100
Phan Thanh, $120
Ðặng Văn Sáu, $100
Nguyễn Văn Lân, $100
Bùi Thị Hương, $100 (còn tiếp)

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 7:

Ô. Ðoàn Văn Cẩm, Riverdale, GA $200
ÔB. Huỳnh Thị Thiên Hương, East Haven, CT $200
O. Phạm H. Christopher, Sacramento, CA $200
Ô Lê H. Phát, Bronx, NY $200
Ô. Ngô Văn Thừa, Gardena, CA $200
ÔB. Phạm Thế Vinh, Fountain Valley, CA $200
Ô. Lê Văn De, Syracuse, NY $200
Cô Chúng Liên Trì, San Jose, CA $200
Ô. Dương Văn Ðối, Riviera Beach, FL $200
ÔB. Ðào T. Nick, Westminster, CA $200
Ô. Nguyễn Hoàng Thanh, Wichita, KS $200
ÔB. Nguyễn T. Nguyên, Converse, TX $200
ÔB. Nguyễn Ðình Huyến, Santa Rosa, CA $200
Ô. Nguyễn N. Nhuận, Seattle, WA $200
Ô. Nguyễn Bình Ngôn, Tukwila, WA $300
ÔB. Nguyễn Thái Hoàng, Huntington Beach, CA $300
Ô. Nguyễn Văn Huỡn, East Palmdale, CA $300
Ô. Wong Thông Ling, Thornton, CO $300
Cô Kế Hoạch Nhỏ, San Bernadino, CA $300
Ô. Phạm Cao Chung, Urbandale, IA $310
ÔB. Trần Thị Thơm, San Diego, CA $400
Bà Hương Uyên Kim, Fresno, CA $400
Ô. Hồ Trung Trực, Westminster, CA $500
ÔB. Lê Minh Thảo, Spring, TX $500
ÔB. Nguyễn Văn Thảo, Indianapolis, IN $500
ÔB. Võ Kiến Chi, Sachse, TX $500
Hội Ái Hữu Cựu SVSQ TÐ Wichita, KS $800
Hội Cựu SVSQ TBTÐ Massachussetts, Hyde Park, MA $10,400
Ô. Nguyễn Như Phong, Allentown, PA $10
Ô. Bùi Thanh Tài, Warwick, RI $20
Ô. Hoàng Sâm, Minneapolis, MN $20
Ô. Nguyễn Văn Thiệp. Norcross, GA $20
Ô. Trần Ðức, Chantilly, VA $30
Ô. Trần Ngai, Orlando, FL $50
Bà Ðoàn Thái Bảo, Pearl City, HI $50
Ô. Vương V. Ninh, N.E. Blaine, MN $50
Ô. Nguyễn Ðức Mỹ, Chandler, AZ $50
Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Leesburg, VA $50
Ô. Phùng Hữu Tuấn, Hayward, CA $100
Ô. Ðỗ Ngọc Phùng, San Jose, CA $100
Ô. Thạch Khoanh, Philadelphia, PA $100
Ô. Nguyễn Cao Dinh, Fairfax, VA $100
Ô. Trần Văn Kinh, Gretna, LA $100
Ô. Lê Minh Mẫn, Santa Ana, CA $100
Bà Nguyễn Thị Thúy, Cypress, TX $100
ÔB. Nguyễn Hữu Ðức, Hawthorne, CA $100
Ô. Ðỗ Văn Thiệt, Lawrence, MA $100
ÔB. Nguyễn Tài Chinh, Milwaukee, WI $100
Ô. Phan Anh Việt, North Hollywood, CA $100
ÔB. Ngô Quang Nelson, Des Moines, IA $100
Bà Hứa Trần Kimberly, Irvine, CA $100
Ô. Lê H. Phúc, E. Moline, IL $100
Ô. Trần Văn Bửu, Lawndale, CA $100
ÔB. Vũ Ngọc Ðại, Salem, CA $100
ÔB. Nguyễn Hữu Thanh, Everett, WA $100
Ô. Thơ, Chinh, Cầu, Newark, CA $150 (còn tiếp)

Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:

Lê Văn Lịch, Saigon. Tai biến não.
Ngô Văn Thủy, Saigon, TS CLQ Sq:128.050. Cụt chân trái.
Châu Văn Mang, Saigon, HS ÐPQ Sq:446.881. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Lang, Tiền Giang, HS CLQ Sq:142.247. Cụt chân phải.
Phạm Văn Hai, Tiền Giang, HS CLQ Sq:003.518. Cụt chân trái.
Phạm Văn Ðắc, Tiền Giang B2 ÐPQ Sq:775.109. Cụt chân phải.
Huỳnh Năm, HS CLQ Sq:138.328. Cụt 4 ngón tay phải.
Trần Văn Liêng, Bến Tre, TS1 CLQ Sq:001.251. Cụt chân trái.
Tống Văn Ðốm, Bến Tre, NQ Sq:N00.685. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tư, Tiền Giang, Biệt Kích . Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Chín, Tiền Giang, B1 CLQ Sq:123.457. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Út, Saigon, HS CLQ Sq:119.378. Cụt chân trái.
Tống Bùi An, Saigon, HS CLQ Sq:127.348. Cụt chân trái.
Thạch Thái Hanh, Saigon, TrU Sq:137.607. Gãy tay phải.
Huỳnh Duy Tề, Saigon, B1 CLQ Sq:130.360. Cụt chân phải.
Võ Thái Hậu, Saigon, HS1 Nhảy Dù Sq:908.350. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Linh (Láng), Hậu Giang, HS ÐPQ Sq:559.556. Cụt chân trái.
Phan Văn Út, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:464.368. Gãy chân phải.
Trương Long Thành, Cà Mau, NQ Sq:875.999. Cụt chân phải.
Tống Hữu Hải, Vĩnh Long, HS1 CLQ Sq:501.574. Mù mắt trái.
Trần Văn Dưa, Bạc Liêu, NQ Sq:864.231. Cụt chân phải.
Tăng Văn Hai, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:502.519. Gãy gót chân.
Ðinh Văn Quy, Bà Rịa-Vũng Tàu, B2 Sq:105.792. Mù mắt trái.
Huỳnh Hữu Vị, Ðồng Nai, TrU Sq:145.145. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Nhi, Tiền Giang, HS CLQ Sq:001.956. Gãy chân phải.
Võ Văn Bê, Long An, NQ Sq:341.938. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Thị Hòa (Hồng), Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B2 Trần Ðức Ðang, Tử trận năm 1974.
Ðặng Thị Phương, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Tử sĩ Võ Văn Xuân. Tử trận năm 1969.
Huỳnh Thị Cúc, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Duyên. Tử trận năm 1972.
Phạm Thị Tía, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Lu. Tử trận năm 1974.
Trần Thị Ngùng, Saigon, Quả phụ Cố CSQG Trần Văn A. Tử trận năm 1968.
Nguyễn Xuân Nga, Saigon, Quả phụ Cố ThT Bùi Hữu Nhân. Tử trận năm 1975.
Nguyễn Thanh, Xuân, Saigon, Quả phụ Cố TPB Trà Phi Hải. Mất năm 1974.
Võ Thị Thu Hương, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố TS Nguyễn Quyên. Tử trận năm 1972.
Lê Thị Túc, Thừa Thiên, Quả phụ Cố NQ Phạm Tước Sĩ. Tử trận năm 1968.
Phạm Thị Thích, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Ðang. Tử trận năm 1973.
Võ Thị Diệu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS Nguyễn Viết Ðiều. Tử trận năm 1973.
Huỳnh Thị Chúc, Saigon, Quả phụ Cố B2 Ðặng Văn Dung. Tử trận năm 1970.
Phạm Thị Sương, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Nguyễn Lộc. Tử trận năm 1965.
Phạm Thị Rau, Vũng Tàu, Quả phụ Cố ThS BÐQ Ðinh Văn Tinh. Tử trận năm 1974. (còn tiếp)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Chó cùng cắn giậu

“Tội” của Lê Đình Lượng là đã không chịu câm miệng để mặc cho đảng và nhà nước CSVN mặc sức mua bán lãnh thổ, đè đầu cưỡi cổ người dân.

Lính Miền Nam

Thời gian đã không đứng về phe thắng cuộc, và đã dần hé mở dần chân dung của những người lính miền Nam

Việt Nam có còn cửa ‘đi đêm’ với Slovakia?

Khủng hoảng ngoại giao Slovakia-Việt Nam mở màn tròn một năm sau vào Tháng Tám, 2018, đầy kịch tính và diễn biến sôi động theo từng tuần lễ.

Khát vọng trở về

Họ, trong nhiều hoàn cảnh, ra đi cũng chỉ bất đặng đừng, để đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất mẹ, và cũng là để tìm hướng trở về.

Múa trên những xác người

Trung Cộng đang tổ chức 6 năm ngày thành lập thành phố họ đặt tên là Tam Sa trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nghĩa là công khai nhục mạ tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam.

Cuộc thẩm vấn cuối cùng

Hôm Thứ Tư, mùng 8 Tháng Tám, 2018, ông Jay Sekulow - một luật sư trong dàn luật sư đông đảo của Tổng Thống Trump - cho biết Bạch Cung đã trả lời lá thư mời tổng thống đến thẩm vấn của công tố viên đặc trách Robert S. Mueller III.

Vài suy nghĩ về ông Giáp

Võ Nguyên Giáp có công gây dựng nên một tập đoàn tội ác nhưng lại ra đi thanh thản và vinh quang, trong khi chính những nạn nhân vô tội của chế độ thì lại hứng chịu thảm trạng bi đát của gia đình để rồi phải ra đi trong uất ức, tủi nhục.

Những người ‘mẹ vắng nhà’

Bộ phim tài liệu “Mẹ Vắng Nhà” nói về nữ tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm) đang được trình chiếu trên nhiều quốc gia, cũng là lúc thêm một “mẹ vắng nhà” nữa. 

Đoàn Kế Tường và Đoàn Thạch Hãn

Xem Ký Đinh Anh Quang Thái xong, tôi mới biết là mình hơi nông nỗi. Đoàn Kế Tường không chỉ viết văn, viết báo mà còn là một nhà thơ với nhiều tác phẩm đã xuất bản từ lâu.

Tháng Bảy Slovakia…

CS Việt Nam đã lợi dụng lòng hiếu khách của Chính phủ Slovakia để mượn chiếc máy bay của Slovakia ‘vận chyển’ Trịnh Xuân Thanh về Hà Nội.