Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967
Email:
[email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 22 tháng 9, 2013)

Nhi Phạm, Escondido, CA $120
John & Tina Trung Nguyễn, Vienna, VA $100 (để giúp 2 gia đình Quả phụ Huế & Quảng Trị)
Minh Nguyễn, Houston, TX $50
Khanh Nguyễn & gia đình, Endwell, NY $100 (tiền phúng điếu bà Huỳnh Thị Năm)
Terese Chương Nguyễn, Essex, England $20 (tiền phúng điếu bà Huỳnh Thị Năm)
Mai T. Lê, Austin, TX $50 (tiền phúng điếu bà Huỳnh Thị Năm)
Ha Ly, Everett, WA $50
Gái Thị Nguyễn Morgan, Saint Louis, Ms. $20
Kevin Nguyễn, Ewa Beach, HI $20
Minh Châu Thị Nguyễn, Leesburg, VA $20
Sương Ngọc Võ, Dallas, TX $15
Thuan Dương, Houston, TX $5 (còn tiếp)

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:

Trung Ngọc Phạm, $50
Christine Nguyễn, $100
TMR Emerald, $100
Trung Gia, $100
Hai Thuy, $500
Ba Hau, $300
Hinh Bùi, $100
Lê Quang Trương, $100
Lê Văn Hoa, $100
Trần Văn Minh (82t), $100
ÔB. Tôn Thất Văn, KQ, $200
Gia Ðình CTNCT Bắc Cali Nguyễn Tấn Thọ, $200
Bác Lê Biết Be, $100
Anh Ðức Nguyễn, $100
Bác Nguyễn Thị Ngọc, Văn & Minh, $100
Nguyễn Cao Sơn, $200
Nguyễn Tấn Sơn, $500
Nguyễn Văn Thanh & gia đình, Allentown, PA $600
Hai Diec, $100
Trần Sinh, $100
Nguyễn Kim, Riverside, CA $200
Phạm Nguyệt Anh, $50
Ðỗ Văn Kỳ, $100
Triệu Văn Anh, $200
Nguyễn Khiêm Tài, $100
Khuyen Vũ, $100
Nguyễn Tâm Nga, $50
Sang Phạm, $100
Dương Hung, $100
Ngô Hoa, $200
Dương Ngọc Diệp, $200
Tri Liêm, $50
Tinh Ðỗ, $100
Nguyễn Văn Te (K 26), $50
Phước Nguyễn, $50
Nguyễn Thy Phương, Slidell, LA $200
Nghi Võ (Liên Ðoàn Người Nhái), $50
Trần Thị Bách Hoa, $100
Hong T. McWalters, $300
Thuy Văn Hue, $50
Kien Huỳnh, $100
Tuan Nguyễn, $200
A Nguyễn Hung, $50
Trần, Saint Louis, MO $500
ÔB. Nguyễn Hữu Phước, $100
Nguyễn Thai Ðệ, $200
Ðặng Vinh Nguyệt, $100
Ðặng Tôn, $100
Trần Minh Tâm, Tallahassee, Fullerton, CA $100
Nguyễn Lộc, Anaheim, CA $100
Thương Nguyễn, $200
Nguyễn Kien, $200
Thieu Ta, $200
Hanh Phi, $200
Phạm Thị Văn, $100
Dung Trương, $200
Toan Hoàng, $100
Cindy, $100
Vũ Anh, Lincoln, NE $200
ÔB. Lê Ðình Ninh, $200
Huỳnh Thị Thuy Phung, $50 (còn tiếp)

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 7:

Cute Nails, Hyattsville, MD $200
Ô. Trần Thất, Monterey Park, CA $20
ÔB. Khai Hi, Atlantic City, NJ $20
Ô. Nguyễn Xuân Toàn, Santa Ana, CA $20
ÔB. Trịnh Hữu Thọ, Atlantic City, NJ $30
ÔB. Nguyễn Hữu Cương, Santa Ana, CA $50
Bà Nguyễn Thúy Hân, Santa Ana, CA $50
Cô Kim Dung, Santa Ana, CA $50
Bà Mai T. Cam, Fairfield, CA $50
ÔB. Dương Trâu, El Cajon, CA $50
Cô Nguyễn Ngọc Xương, Atlantic City, NJ $50
Bà Nghiêm Thi (chị Thanh Hà), Cerritos, CA $50
Bà Nguyễn Thị Xuân Bạch, A/A $50
Bà Trương Thùy Tammy, Vallejo, CA $100
ÔB. Nguyễn Văn Vinh, Stockton, CA $100
O. Nguyễn Tuyên, San Jose, CA $100
Cựu TrU CSQG Lê Văn Tây K.3, Joplin, MO $100
Cô Như Ý Jewelry, Westminster, CA $100
Ô. Lê Nghi David, Norwood, MA $100
Bà Nguyễn Dung, Westminster, CA $100
O. Lê V. Hồng, Seattle, WA $100
ÔB. Mạch Hữu Thông, Gahanna, OH $100
Bà Lê H. Helen, Irvine, CA $100
ÔB. Lê Ðình Thi, Riverside, CA $100
ÔB. Nguyễn N. Bình, San Jose, CA $100
Ô. Huỳnh Văn Nhân, Westminster, CA $100
Ô. Mai Gia Lập, Garden Grove, CA $100
ÔB. KQ Hồ V. Châu, San Antonio, TX $100
Bà Tôn Nữ Xuân Yến, Irvine, CA $100
Gia Ðình Họ Nguyễn, Virginia Beach, VA $100
Ô. Huỳnh Văn Thanh,West Palm Beach, FL $100
Bà Lê Thị Thoại, Santa Ana, CA $100
Ô. Ðỗ Ðình Nam, Scranton, PA $100
Bà Võ Thùy Trang, Chantilly, VA $100
ÔB. Nguyễn Trọng Tường, Alexandria, VA $100
ÔB. Hồ Văn Dần, Atlantic City, NJ $100
ÔB. Lê Xuân Suyền, San Jose, CA $100
Bà Nguyễn Nguyệt Chiêu, Upper Marlboro, MD $100
Ô. Nguyễn Khoa Ðiềm, Westminster, CA $100
Ô. Nguyễn Lâm, Spokane, WA $100
Một Cựu SVSQ TVBQGVN K.20, $100
Ô. Ðàm Văn Phương K.25 TVBQGVN, Taylorsville, UT $100
Bà Nguyễn Hinh, San Marcos, CA $100
Ô. Hoàng Tuệ, San Jose, CA $100
Bà Quang Kim Ánh, San Bernadino, CA $120
Bà Thị T. Ngọc Mai, San Jose, CA $200 (còn tiếp)

Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Dần, Bình Thuận, B1 ÐPQ Sq:407.561. Mù mắt phải.
Nguyễn Ngọc Chính, Quảng Nam, CLQ Sq:211.623. Cụt chân trái.
Võ Văn Tùng, Kiên Giang, Sq:791.551. Liệt tay phải. Bị thương ở ngực, bụng.
Trương Văn Thanh, An Giang, Sq:678.938. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Thinh, Ðồng Nai, B1 ÐPQ Sq:401.009. Cụt tay phải.
Trương Văn Vân, Bình Dương, B2 CLQ Sq:137.596. Cụt chân trái.
Tạ Văn Minh, Saigon, CLQ Sq:140.131. Teo cơ chân trái.
Thạch Sonh, Bạc Liêu, Sq:106.801. Gãy tay phải.
Phan Văn Ðào, Long An, Sq:175.359. Cụt chân phải.
Tăng Văn Thưởng, Tiền Giang, Sq:102.289. Cụt Ệ bàn chân phải.
Nguyễn Văn Hương, Tiền Giang, Sq:337.780. MDVV 60%.
Trương Văn Xê, Long An, Sq:306.848. MDVV 60%.
Nguyễn Văn Nhị, Tiền Giang, Sq:141.638. MDVV 50%.
Nguyễn Văn Sanh, Tiền Giang Sq:191.337. MDVV 70%.
Phan Văn Lắm, Tiền Giang, Sq:394.381. MDVV 60%.
Trương Phú Quang, Saigon, Sq:106.766. Cụt chân phải. Liệt chân trái.
Nguyễn Văn On, Tiền Giang, Sq:577.763. MDVV 80%.
Dương Kim Vinh, Tiền Giang, Sq:122.700. Bị thương ở mặt.
Phạm Văn Phải, Long An, Sq:675.248. Cụt chân trái.
Phạm Văn Năm, Long An, Sq:615.203. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thiệu, Tiền Giang, Sq:577.720. Cụt chân trái.
Quan Tấn Bửu, Long An, Sq:120.075. Cụt chân phải.
Trần Văn Thặng, Bến Tre, Sq:561.830. MDVV 50%.
Nguyễn Văn Tư, Tiền Giang, Sq:402.920. MDVV 85%.
Cao Văn An, Tiền Giang,Sq:173.052. MDVV 30%.
Lê Văn Tán, Long An, Sq:000.043. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Thành, Long An, Sq:824.697. Bị thương ở tay trái.
Trần Văn Ân, Long An, NQ Sq:343.309. Cụt chân trái.
Trần Văn Út, Vĩnh Long, Sq:496.51? MDVV 30%. (Còn tiếp)

Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Thị Lạc, Saigon, Quả phụ Cố TS1 Bùi Văn Tân. Tử trận năm 1970.
Hồ Thị Hẹ, Bà Rịa, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Nông. Tử trận năm 1974.
Ðặng Thị Bán, Long An, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Chiêm. Tử trận năm 1971.
Cao Thị Ni, Long An, Quả phụ Cố TS Lê Hồng Sơn. Tử trận năm 1968.
Hoàng Xuân Hào, Saigon, Tổ phụ Cố HS Hoàng Xuân Mai. Tử trận năm 1975.
Lê Thị Vốn, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS Nguyễn Thành Tâm. Tử trận năm 1967.
Dương Thị Thới, Long An, Mẹ Cố HS Hà Văn Tú. Tử trận năm 1967.
Lê Thị Hường, Thừa Thiên, Quả phụ Cố ThS1 Ái Cự. Tử trận năm 1971.
Trịnh Thị Mỹ, Daklak, Quả phụ Cố NQ Mai Tia. Tử trận năm 1965.
Võ Thị Mào, Long An, Quả phụ Cố Tử sĩ Nguyễn Văn Hoa. Tử trận năm 1967.
Trần Thị Cúc, Huế, Quả phụ Cố Tử sĩ Nguyễn Văn Tòng. Tử trận năm 1971. (còn tiếp)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Mỹ-Triều ‘đón ánh sáng hòa bình’

Thế giới đang kỳ vọng nhiều vào kết quả của cuộc họp thượng đỉnh giữa TT Trump và Kim Jong Un cuối tháng Hai tại Hà Nội.

Vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi

Chưa bao giờ, hoạt động tưởng niệm liệt sĩ chống TC bị ngăn chặn ráo riết quyết liệt như dịp 40 năm Chiến tranh Biên giới 17/2.

Bí thư Trần Kim Yến ‘giữ đằng trôn, đằng (…) tượng bác cho quạ mổ’

Nhằm che đậy hành động  hỗn xược, Trần Kim Yến đã phải lấp liếm đúng như tiền nhân đã nói, chỉ lo “giữ đằng trôn, để đằng l (.) cho quạ mổ”.

Về đâu, 17 Tháng Hai?

Những ngày 17 Tháng Hai luôn đầy biến động. 40 năm trước người Việt ôm nhau chạy ngược xuôi trước đạo quân xâm lược của Trung Cộng. Trẻ nhỏ cũng bị giết, người già cũng bị chết.

Tượng đài, lư hương và thùng rác

Tượng đài là tác phẩm của điêu khắc gia Phạm Thông, miêu tả Đức Trần Hưng Đạo đang đứng chỉ tay xuống sông Sài Gòn với gương mặt đầy khí phách của một tướng lãnh tài năng, đức độ.

Ai rước Hoa Vi dày mả tổ? Ai dời lư hương phụ tiền nhân?

Ai rước Hoa Vi dày mã tổ? Ai dời lư hương phụ tiền nhân?

Nghệ thuật nói thách

Người bán siêu việt nhất trên thị trường Mỹ vẫn là Tổng Thống Donald Trump: ông bán một món hàng người Mỹ không cần mua và cũng không thích mua: bức tường biên giới.

Về quê ăn tết ‘không nói chuyện chính trị’

Không nói chuyện chính trị là một cái mốt của những người tự xem là thức thời. Như con đà điểu rúc đầu vào cát, né mọi vấn đề bức xúc của cuộc sống.

Chủ tịch nước, Tổng bí thư, công việc của ông là gì?

Với vai trò Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang vật lộn với cái khẩu hiệu Chủ nghĩa Xã hội nhất là lúc này khi mà người anh em Venezuela đang bị bao vây

Nạn dịch thuốc có chất á phiện ở Mỹ

Dịch nghiện thuốc có chất á phiện lan tràn trên tất cả các tiểu bang và tất cả các sắc dân. Thống kê của Đại Học Princeton năm 2015 cho thấy tử vong do ngộ độc thuốc tăng mạnh từ đầu thế kỷ thứ 21.