Donald Trump từng chọn Christie đứng phó

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump lúc đầu từng chọn ông Chris Christie, thống đốc New Jersey, đứng phó, nhưng sau đó lại đổi ý.Trang mạng The Hill trích tường thuật của báo New York Post số ra hôm Chủ Nhật nói rằng, một tuần trước ngày Đại Hội Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) ông Trump vẫn chưa biết chọn ai.