X

Việt Nam 24 Giờ 18/2/2019: 100 nhân sĩ trí thức gửi thư ngỏ cho Tổng thống Donald Trump

Video 24 Giờ 18/2/2019: 100 nhân sĩ trí thức gửi thư ngỏ cho ông Trump

-100 nhân sĩ trí thức gửi thư ngỏ cho Tổng thống Donald Trump
-Hà Nội thắt chặt an ninh trước Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn
-Boeing hạng nặng C17 của không quân Mỹ đáp Nội Bài
-Nhập sai thiết bị Trung Quốc, 8.100 tỉ đồng của nhà máy gang thép Thái Nguyên thành sắt vụn
-Lãnh đạo Quận 1 trần tình việc dời lư hương
v