X

Đặt Lú trên sông rạch Miền Tây

Đồng bằng nam bộ Việt Nam là nơi được thiên nhiên ưu đãi. Vùng châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long với một hệ thống kênh rạch phong phú đã là nguồn cung cấp tôm cá vô tận nuôi sống bà con nông dân nơi đây từ bao đời. Cùng với một gia đình với đầy đủ đặc tính của người nông dân bến tre, chúng tôi theo họ đi đặt Lú trên các kênh rạch quanh vùng.