X

Bắt hơn 30 người trong đường dây trộm xăng dầu ở Sài Gòn

Bộ công an Việt Nam vừa bắt giữ được trên 30 người trong đường dây trộm xăng trên các xe bồn khắp Sài Gòn.