X

Hơn 350 cán bộ thuế tham ô tại Việt Nam chỉ trong sáu tháng

Theo thông tin phúc trình tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm tại Hà Nội, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, hơn 350 cán bộ thuế Việt Nam “có sai phạm” với tổng số tiền lên tới 17,000 tỷ đồng.
Cụ thể, Tổng Cục thuế thực hiện hơn 800 cuộc kiểm tra nội bộ, qua đó phát hiện số tiền thuế sai phạm là hơn 17,000 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 13,000 tỷ đồng.