X

Nhà mới xây ở Orange County có giá trung vị là $1.06 triệu

Video Nhà mới xây ở Orange County có giá trung vị là $1.06 triệu

-Nhà mới ở Orange County có giá trung vị là $1.06 triệu
-Mỹ đóng cửa tòa đại sứ Palestine, đe dọa tòa hình sự quốc tế
-Đang ‘hành nghề,’ 2 kẻ trộm bị cảnh sát Garden Grove bắt