X

Các căn cứ quân đội Mỹ ở miền Đông chuẩn bị tránh bão

Video Các căn cứ quân đội Mỹ ở miền Đông chuẩn bị tránh bão

-Bão Florence tiếp tục đe dọa North và South Carolina và Virginia
-Các căn cứ quân đội Mỹ ở miền Đông chuẩn bị tránh bão
-Máy bay hư động cơ, đáp khẩn cấp xuống Boston