X

Tập thói quen tự nói lên những suy nghĩ của các em (1/2)

Con Yêu: Tập thói quen tự nói lên những suy nghĩ của các em

Cha mẹ hãy tập cho các em nói lên tiếng nói từ chính những suy nghĩ của các em.
Một cách để phụ huynh dạy cho các em khả năng đối thoại, khả năng thương lượng, khả năng thuyết phục, khả năng điều đình; là những kỹ năng sống cần thiết cho các em khi trưởng thành.
Tạo thêm kinh nghiệm giao tiếp của các em khi bước vào giai đoạn hoà nhập vào cộng đồng với thực tế của công việc hằng ngày.
Không dung túng những sai trái điều sai, tập cho các em chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình.