Lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Tuấn, một người không nhà, không người thân thuộc, diễn ra từ 2 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy, 15 Tháng Tư, dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, và nhiều đồng hương tham dự, dù chưa một lần quen biết với người quá cố.