Người dân xã Đồng Tâm hiện vẫn giữ 20 cán bộ công an huyện Mỹ Đức và chưa chịu thả vì muốn đợi cuộc đối thoại với nhà cầm quyền thành phố Hà Nội về việc giữ đất.