Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Trần Hương, $100
Nguyễn Michael, $100
Ô. Lê Hoài, Garden Grove, CA $100
Vũ Thomas, Orlando, Fullerton, CA $100
Nguyễn Văn Nguyên, $100
Nguyễn Anh Dũng, $100
Trần Hảo, $100
Ô. Châu Khánh Long, $100
Lê Việt Quế, $100
Nguyễn T. Dat, $100
Ðỗ Hùng Kiệt, Beaverton, OR $100
Lê Thị Hoa, $100
Phát Huy, $100
Trần Bảo Long, Tampa, FL $100
Phạm Thành Quới, Murrieta, CA $100
Nguyễn Quyền Báo, $100
Huỳnh Văn Sáng, $100
Trần Xuân Ly, $100
ÔB. Hồng Văn Tường, $100
Trần Văn La, $100
Nguyễn Loi Larry, $100
Lê Xuyên, $100
Nguyễn Ðẹp (Mrs.), Fremont, CA $100
Nguyễn Cari, $100
Ngô Biên $100
Trương Tin $100
Vị ẩn danh $100
Nguyễn Hà (khóa 170 TÐ), $100
Nguyễn Công Thành, $100
Lê Lộc, $100
Huỳnh Thị Lang $100
Trần Ðình Trữ, $100
Nguyễn H. Phung, $100
Nguyễn Tung, $100
Nguyễn Tùng, $100
Nguyễn Ngọc, $100
Bùi Hải, $100
Phạm Kính, $100
Mạc Thiện, $100
Bùi Thị Thạch Thảo, Murrieta, CA $100
Pham Thanh, $100
Huỳnh Văn Chính, $100
Hoàng Toàn, $100
Trần Thị Ðáng, Snellville, GA $100
Vị ẩn danh $100
Vị ẩn danh $100
Nguyễn Lộc, $100
Hồ Hoa Ngọc, $100
Nguyễn Hoàng, $200 (2 lần)
Trần Thanh, $100
Phạm Thông, $100
Nguyễn Joseph, $100
Huỳnh Lan, $100
Tran V. Betu, $100
Nguyễn Thị Kim, Massachusetts, $100
Huỳnh Ngọc Khanh, $100
Nguyễn Xuân, $100
Trần Khanh Tùng, $100
Bùi Hai, $100
Nguyễn Hải, Tucson, AZ $100
Lê Xoan, $100
Phạm Dung, $100
Nguyễn Thị Ngọc, $100
Ðặng Ngọc Loan, Rochester, NY $100
Nguyễn Hành, $100
Mansfield Liên, Fullerton, CA $100
Huỳnh Que, $100
Lê Ðệ, $100
Nguyễn Tuyết, Newport News, VA $100
Bùi Văn Nghĩa, $100
Nguyễn Tùng, $100
Nguyễn Long, $100
Ðinh Công Chính, $100
Ðào Thị Kim Nguyên, Charlotte, NC $100
Trần Văn Kinh, Avondale, LA $100
Huỳnh Văn Hanh, $100
Trịnh Công Thanh, $100
Mai Quang Phong, $100
Trần Hảo, Westminster, CA $100
Nguyễn Hiền, $100
Nguyễn Trọng Hòa, $100
GÐ họ Phạm, Georgia, $100
Trần Henry, $100
Ð/U Tiêu Văn Nhàn, $100
Bùi Trung, $100
Thi Minh, $100
Võ Hồng, $100
Huỳnh Sơn, $100
Trịnh Ngọc Long, $100
Nguyễn Tùng, $100
Hoàng Ð. Quân, $100
Nguyễn Ngọc, $100
Bùi Trung, $100
Nguyễn Ðức Cường, $100
Lê Văn Bồn, $100
Nguyễn Paula, $100
Trần Minh Hải, Canada $100
Bảo Ngọc Phú Quốc, $100
Nguyễn That, $100
Lê Thu, $100
Trương Michael, $100
Ma Hsing, $100
Lê Thị Cúc, Batavia, IL $100
Vị ẩn danh, $100
Vũ Andy, $100
Lê Hoàng (khóa 5/70 Thủ Ðức), $100
Võ Ngọc, $100
Huỳnh Thanh, $100
Nguyễn Thu, $100
Vinh An Ninh, $100
Phạm Nghiệp, $100
Nguyễn Nam, $100
Phạm Văn Huong, $100
Nguyễn Dennis, $100
Nguyễn Hoài, $100
Phạm M Phương, $100
Thái Ba, $100 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Văn Bò, Saigon, SQ:53/126194/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Chót, Phú Yên, SQ:207633/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hải, Saigon, SQ:67/806551/HS/ÐPQ. Cụt 1/3 tay trái, cụt ngón trỏ phải.
Nguyễn Văn Lý, Saigon, SQ:55/161810/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Nga, Saigon, SQ:74/501212/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quan, Saigon, SQ:73/161012/B2/TQLC. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Quẩn, Saigon, SQ:355555/NQ. Gẫy bàn tay trái, điếc.
Nguyễn Văn Thìn, Saigon, SQ:69/136209/HS/CLQ. Phỏng 2 tay.
Nguyễn Văn Út, Saigon, SQ:72/119378/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Lâm, Saigon, SQ:76/121007/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Ngọc Hương, Bình Ðịnh, 67/102215/CLQ. Gẫy chân trái.
Phan Ngôn, Saigon, SQ:37/348328/HS/ÐPQ. Gẫy chân phải.
Thân Văn Nhu, Ðồng Nai, SQ:78/100443/B2/BÐQ. Cụt chân phải.
Trần Hạnh, Saigon, SQ:74/141630/LÐ81BKD Mù mắt trái.
Trần Ngọc Nhân, Saigon, SQ:60/174101/ÐU/CLQ. Gãy chân trái.
Trần Văn Tiến, Saigon, SQ:67/103606/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Trào, Saigon, SQ:55/776898/HS/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Trong (Châu Minh Hồng), Saigon, SQ:70/135505/B2/BÐQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trương Thế, Saigon, SQ:71/131948/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Võ Hùng Việt, Bình Thuận, SQ:201579/ BÐQ. Cụt tay phải.
Võ Minh Chuyên, Saigon, SQ:58/182867/B1/CLQ. Bị thhương chân trái.
Võ Hậu, Saigon, SQ:59/908350/HS1/ND Gãy chân phải.
Võ Văn Dỗi, An Giang, SQ:70/702803/TS/CLQ. Liệt 2 chân
Vũ Ðình Chiểu, Saigon, SQ:68/143155/TU/TQLC. Bị thương ở bụng, ngực.
Nguyễn Văn Quan, Cần Thơ, SQ:458347/ÐPQ. Bị thương ở gót chân trái.
Nguyễn Văn Tâm tự Năm Hòa, Kiên Giang, SQ:45/M01.263 Cụt chân trái. Bị thương chân phải.
Châu Cọp, An Giang, SQ:62/511-807 B1/CLQ. Cụt chân phải.
Ðặng Hữu Thành, Vĩnh Long, SQ:71/123077/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Dương Thanh, Quảng Nam, SQ:135660/NQ. Cụt bàn chân phải.
Phan Cây, Quảng Nam, SQ:34/144390/B1/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Huỳnh Sơn Lâm, Quảng Nam, SQ:185830/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tuyền, Quảng Nam, SQ:51/207890/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Ðược, Quảng Nam, SQ:60/210460/B1/CLQ. MDVV 10%.
Nguyễn Xảo, Quảng Nam, SQ:114462/NQ. MDVV 70%.
Trương Tể, Quảng Nam, SQ:33/121196/TS/ÐPQ. MDVV 30%.
Phạm Thời, Quảng Ngãi, SQ:123046/NQ. Cụt chân trái.
Phan Quế, Quảng Ngãi, SQ:124737/QN Cụt 1 bàn chân
Bùi Lài (Hải), Quảng Ngãi, SQ:124886/NQ. Cụt bàn tay trái.
Phạm Ðức Khanh, Quảng Nam, SQ:134492/NQ. Cụt chân trái.
Trần Minh Chính, Quảng Ngãi, SQ:74/144724/TU/CLQ. Viêm gan B, loại 3.
Lê Bôn, Quảng Nam, SQ:166171/NQ. Cụt chân trái.
Lê Hùng, Quảng Nam, SQ:168238/NQ. Cụt chân trái.
Trương Tấn Xuân, Quảng Nam, SQ:170028/NQ. Bị thương ở bụng.
Lương Ngọc Chiến, Quảng Nam, SQ:179752/NQ. Cụt 1/3 chân phải.
Dương Tý, Quảng Nam, SQ:183217/NQ. Cụt chân phải. (còn tiếp)


Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Gặp lại bạn xưa

Từ Bắc Âu sang Cali thăm con/ Bất ngờ gặp lại mày giữa Little Saigon/ người đông như hội/ Hơn 30 năm rồi mày vẫn nhận ra tao/ Dù bây giờ cả hai thằng đều già nua quá đỗi.

Nhớ đến anh, Người Lính VNCH

Người chiến sĩ QLVNCH với trọng trách mà Tổ quốc đã giao phó cho họ qua ba điều tâm niệm: Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, như chiếc ghe nhỏ đang cố gắng đẩy chiếc sà lan nặng nề đầy cát giữa dòng sông nước chảy cuộn

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 21 Tháng Năm, 2018

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Sư Đoàn 23 Bộ Binh hào hùng và Kontum 1972

Một sư đoàn chọi ba*/ Từ dòng sông Dabla,/ Thuộc tỉnh lộ mười bốn:/ Sư Đoàn Hai Mươi Ba...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ân nhân ghi đến ngày 14 Tháng Năm, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 7 Tháng Năm, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 đã ủng hộ và TPB VNCH đã được giúp đỡ.

‘Tàn cơn binh lửa’

Sau khi rời khỏi chức vụ biệt đội trưởng để đảm nhận trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, tôi có thì giờ và có nhu cầu theo dõi tình hình quân sự và chính trị nhiều hơn.

Những biến cố lịch sử từ 1-16 Tháng Tư, 1975, tại Phan Rang, Ninh Thuận

Qua tài liệu cùng ký ức, tôi đã ghi lại những sự kiện xảy ra hơn bốn thập niên trước, dù cố gắng viết chính xác song chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc vui lòng thông cảm.

Giọt nước mắt cho Việt Nam, 43 năm sau ngày Miền Nam Tự Do mất vào tay Cộng Sản

Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là một tập thể cai trị rất vô trách nhiệm với đất nước, nghĩa là không có một cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm về tội bán nước cho quân Tàu...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 21 Tháng Tư, 2018

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân ÐNH 'Cám Ơn Anh' Kỳ 11 và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.