Luật Thuế 2012

 


Luật Sư LyLy Nguyễn 

LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


Mùa thuế 2012 đã đến. Ðây là lúc trong năm mọi người sống trên đất Mỹ lại phải thi hành một bổn phận bắt buộc là đóng thuế. Tất cả mọi lợi tức trong năm 2011 được tổng kết để tính ra phần thuế phải đóng của mỗi người. Ðể có thể am tường luật thuế rõ ràng, chúng ta cùng tìm hiểu luật thuế đang áp dụng tại Hoa Kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống mọi người dân.


Vậy luật thuế là gì? Luật thuế bao gồm các qui tắc chính sách và luật lệ trông nom các tiến hành thuế má liên quan đến việc đánh thuế trên tài sản, giao dịch, của cải, lợi tức, môn bài và nhiều thứ khác nữa bởi chính quyền. Thuế má đồng thời bao gồm cả thuế trên các nhập cảng từ nước ngoài và tiền thuế của chính phủ cưỡng bách thu được của những cá nhân vì quyền lợi của tiểu bang.


Những phần rắc rối của luật thuế bao gồm tiền thuế trả cho ít nhất các cấp chính quyền là liên bang, tiểu bang, địa phương một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thuế gián tiếp đánh vào các sản phẩm và dịch vụ được tiêu thụ trả cho người trung gian. Thí dụ quí vị mua cà phê ở tiệm góc phố ở địa phương, người bán sẽ thu thuế trên ly cà phê rồi người ấy sẽ đóng thuế lại cho chính phủ. Thuế trực tiếp là thuế quí vị trả thẳng cho chính phủ do đánh vào những thứ như đất đai, bất động sản, tài sản cá nhân, hay lợi tức.


Chúng ta tưởng chừng có một danh sách bất tận những món có thể tạo ra việc đánh thuế được và bắt thu thuế. Việc này xếp hạng từ chính quyền địa phương như mức thành phố, đô thị tự trị, quận huyện, quận và quận hạt cho tới vùng, tiểu bang và liên bang. Việc thu thuế gồm các cơ quan, cơ quan di chuyển quận, những ngành phục vụ công cộng, và trường học, đấy chỉ là nêu tên một số ít và còn nhiều nữa.


Lãnh vực thuế càng ngày càng rắc rối và thay đổi liên tục phần lớn vì hai lý do chính. Ðầu tiên vì bộ luật thuế thường dùng tăng nhiều mục tiêu khác hơn là tăng tiền thu nhập cho ngân quỹ sao cho đủ những việc phải làm về chính trị, kinh tế và xã hội. Kế đến là các cách bộ luật thuế được tu chính ra sao.


Bộ luật thuế được thi hành chính yếu là do Sở Thuế Vụ Liên Bang có tên Internal Revenue Service gọi tắt là IRS, một nha sở của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ. Những bộ luật thuế khác tìm thấy ở Chương 26 của Luật Liên Bang (Code of Federal Regulations), luật do sở thuế IRS đề nghị, những luật tạm thời do IRS cho thi hành. Luật của tiểu bang cùng địa phương cũng do những thẩm quyền liên hệ hoặc do những tòa án địa phương quyết định.


Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ là một tòa án xử những tranh luận giữa IRS với người đóng thuế về thuế lợi tức liên bang, thuế tài sản và thuế tặng phẩm trả không đủ. Tòa này tọa lạc tại Hoa Thịnh Ðốn, nhưng 19 vị thẩm phán do tổng thống ủy nhiệm thường du hành đến chủ tọa những tòa nằm ở vài đô thị được chỉ định. Quyết định của Tòa Thuế Vụ có thể chống án lên Tòa Kháng Án Liên Bang Quận Hạt và được xét lại do tòa án cao nhất trong xứ là Tối Cao Pháp Viện.


Các luật sư thuế phục vụ nhiều chức năng quan trọng trong phạm vi luật thuế rắc rối. Họ có thể đại diện cho thân chủ qua nhiều cấp tranh chấp về thuế từ buổi kiểm thuế đầu tiên cho tới khiếu nại hành chánh với IRS, Tòa Án Thuế Vụ, thẩm xét cuối cùng do Tòa Khiếu Nại và ngay cả đến Tối Cao Pháp Viện. Họ rất đáng quí giá trong việc giúp thân chủ vượt khỏi rắc rối những lúng túng trong địa bàn về Luật Thuế.


 


Ðịnh nghĩa Luật Thuế


 


Luật Thuế là mức định giá sự đánh thuế của chính phủ trên giá trị của bất động sản, giao dịch kinh doanh, tài sản của người chết, môn bài đăng ký, lợi tức, thuế nhập cảng trên hàng hóa của nước ngoài. Luật Thuế bao gồm các đóng góp của các cá nhân trả cho các phục vụ của quốc gia do chính quyền bắt buộc. Thuế thường được chia làm hai loại chính: trực tiếp và gián tiếp. Nói chung trực tiếp là thuế đánh trên lương bổng, đất đai hay nhà cửa, và tài sản cá nhân. Những thuế này trả thẳng cho chính phủ trong khi thuế gián tiếp đánh trên những thứ tiêu thụ được như là sản phẩm và dịch vụ nhưng do trung gian thâu như là người bán lẻ.


Luật Thuế là một hệ thống phức tạp chứa đựng phần lớn luật chi phối thuế má. Luật Thuế gồm thuế trả cho ít nhất bốn cấp khác nhau của chính phủ và nhiều phương pháp đánh thuế. Luật Thuế được ban hành do chính phủ liên bang, tiểu bang cũng như địa phương có thể gồm quận hạt, thành phố, đô thị tự trị, quận, thị xã khác. Luật Thuế cũng gồm cả cơ sở vùng như trường học, những ngành phục vụ công cộng và những sở giao thông vận tải quận lỵ. Luật Thuế rất phức tạp và được thay đổi hàng năm. Sự phức tạp và thay đổi liên tục thường do hai yếu tố: dùng Luật Thuế cho mục đích khác hơn là tăng mức thu nhập của ngân sách quốc gia và sự phản hồi quá trình sửa đổi thuế quá chậm chạp. Trong khi dự định chính của Luật Thuế là cung cấp thu nhập cho chính phủ, Luật Thuế thường dùng cho lý do chính sách công cộng, thí dụ như để đạt mục tiêu xã hội, kinh tế hay chính trị.


Luật Thuế Liên Bang được quản trị chính yếu do IRS, một nha sở của Bộ Tài Chánh. Bộ luật thuế Hoa Kỳ được biết là luật Internal Revenue Code năm 1986 (Chương 26 của Bộ Luật Hoa Kỳ). Những luật thuế khác được thấy ở Chương 26 Luật Ðiều Lệ Liên Bang, đề nghị điều lệ ấn hành do IRS, những chính sách tạm thời ban hành do IRS, tuyên cáo, điều lệ thu nhập bởi IRS, thư riêng do IRS phát hành, cách thu nhập, các thông báo kỹ thuật do IRS ấn hành và các quyết định của tòa án thuế. Luật Thuế cho tiểu bang và địa phương cũng được chứa trong các tiết đoạn, các điều lệ hành chánh, các thủ tục và tuyên cáo do các cấp chính phủ liên hệ ban hành cũng như các tòa án thuế tiểu bang.


Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ là cơ quan của liên bang có cơ sở ở các đô thị quan trọng sẽ quyết định các tranh cãi giữa người thọ thuế và IRS về những khoản thuế thâu thiếu về thuế lợi tức liên bang, thuế tặng phẩm, và thuế tài sản. Tòa án thuế sẽ phán quyết những vụ kháng án được xử. Quyết định của tòa án thuế có thể chống án lên Tòa Kháng Cáo Liên Bang Quận và là đối tượng được Tối Cao Pháp Viện xét lại.


Các luật sư về thuế có thể đại diện người thọ thuế ở tòa án thuế để giúp cho họ hiểu các rắc rối mập mờ các khía cạnh của Luật Thuế. Họ thay mặt cho người thọ thuế tất cả các giai đoạn của cuộc tranh cãi về thuế kể cả kiểm thuế, đối kháng hành chánh IRS, xử án và xét lại.


Quốc Hội tạo ra Tòa Án Thuế để xử những vụ án thuế mà người thọ thuế có thể tranh luận những khuyết điểm được xác định bởi Ủy Viên IRS trước khi trả thuế. Phạm vi quyền tài phán của tòa án thuế gồm có thẩm quyền xử tranh luận thuế liên hệ tới thông báo khuyết điểm, thông báo trách nhiệm người chuyển tiền, một vài loại phán quyết để giải thích sự điều chỉnh và điều chỉnh lại của các mục công ty, xét lại sự làm bớt đi thất bại của tiền lãi, chi phí hành chánh, phân loại nhân công, sửa lại tờ khai chung và vài trách nhiệm của tờ khai chung, và xem lại vài hành động thu thuế.


Phần đông nhiều vụ án thuế được dàn xếp do hai bên đồng ý với nhau không cần đưa ra tòa. Tuy nhiên nếu vụ án được diễn tiến, vị thẩm phán sẽ quyết định số tiền trả thiếu hay trả dư, nếu có.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Sài Gòn: Bánh canh cá lóc Quảng Trị, món ngon bình dân

Bánh canh là món ăn phổ biến tại Sài Gòn và nhiều tỉnh thành trong cả nước, được đông đảo thực khách khắp nơi ưa chuộng, nhất là giới bình dân.

Quán ăn Địa Trung Hải ở Fountain Valley, nhỏ mà ngon

Các món ăn kiểu Địa Trung Hải được rất nhiều người thích không chỉ vì ngon miệng và còn tốt cho sức khỏe và quán Mr Kebap rất được ưa thích.

Những điều nên tránh khi tự sửa nhà

Những điều nên tránh khi tự sửa nhà
Tự làm lấy (DIY: Do It Yourself) có vẻ như luôn luôn là một ý kiến tốt. Bạn có thể bỏ ra một ít công sức để làm tăng trị giá nhà.

Công ty siêu thị Albertsons sẽ mua hệ thống tiệm Rite Aid

Công ty tư nhân, hiện làm chủ các hệ thống chợ Safeway, Vons cùng các hệ thống khác trong lãnh vực siêu thị, mới đây đã tiến sâu hơn nữa vào lãnh vực dược phẩm qua quyết định mua Rite Aid, công ty có hệ thống các tiệm bán thuốc lớn hàng thứ ba ở Mỹ.

Liệu đại dịch cúm giết người năm 1918 có thể tái diễn?

Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một mùa cúm nghiêm trọng, liệu đại dịch tệ hại tương tự dịch cúm năm 1918 có thể xảy ra trong tương lai không?

Chất béo và sức khỏe

Theo các nhà dinh dưỡng thì ta chỉ nên tiêu thụ trong mỗi bữa ăn một số lượng chất béo đủ để cung cấp không quá 30 phần trăm tổng số năng lượng trong bữa ăn đó.

Thêm nhiều nhà mới xây giúp giá nhà ở Mỹ giảm bớt

Thêm nhiều nhà mới xây giúp giá nhà ở Mỹ giảm bớt
Việc xây dựng nhà mới ở Mỹ đã bắt đầu tăng trong năm 2018, điều có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế và giảm bớt việc tăng giá nhà trong những tháng tới đây.

Ăn chay có nhiều lý do

Những năm gần đây phong trào không ăn thịt, chỉ ăn rau trái được nhiều người quan tâm, ngay cả các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học.

Công nghiệp vũ khí quốc phòng Mỹ lên nhờ ngân sách mới

Các công ty sản xuất vũ khí Mỹ như Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon và Boeing, vân vân, nhờ bản ngân sách mới của chính phủ Tổng Thống Donald Trump.

Học sinh Mỹ có thể trang bị ba lô chống đạn

Sau 18 vụ nổ súng trong trường học tính từ đầu năm đến nay, nhiều xí nghiệp đã thấy một cơ hội bán những món hàng có thể bán rất chạy trong mùa khai trường: Những chiếc ba lô đeo vai chống đạn!