Tìm hiểu về tín mục sinh thời

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com.

Một phương cách dự trù tài sản thông dụng thời nay tại Hoa Kỳ rất được ưa chuộng là lập “tín mục sinh thời” (a living trust). Loại này – có nghĩa giản dị như tên đặt – là một thủ tục pháp lý cho một người được quyền chuyển tất cả gia sản để ủy thác quản trị thay cho mình khi còn sống.

Phần lớn các “tín mục sinh thời loại hủy bỏ được” (revocable living trust) có một đặc tính rất mềm dẻo là chính chủ nhân hoặc ủy thác người thân tín quán xuyến tài sản đem phúc lợi cho mình và gia đình. Nhiều người tự chỉ định mình làm tín viên (trustee) và điều hành tín mục như bình thường bởi vì họ vẫn có quyền mua, bán hay cho đi bất cứ phần tài sản nào giống hệt trước khi đem vào tín mục. Khác biệt duy nhất chỉ ở danh xưng mới là “tín viên” thay vì trước đó là “chủ nhân tài sản.” Tuy tín mục sinh thời có lợi điểm giản dị, hữu dụng và tương đối đỡ nhiều tốn phí hơn các cách dự trù tài sản khác nhưng không hẳn thích hợp rộng rãi khiến ai cũng dùng được. Quyết định dùng tín mục sinh thời có hiệu quả hay không tùy thuộc vào các yếu tố tài sản có cỡ lớn nhỏ, loại tài sản gồm có những gì và dùng kế hoạch nào sẽ đem lợi ích nhất cho chủ nhân và gia đình người ấy.

Tín mục sinh thời là một phương cách chính để tránh sự can thiệp của tòa án tiểu bang qua thủ tục thanh toán di sản (probate) bất kể có di chúc hay không có di chúc. Thủ tục này do tòa thi hành với mục đích xác định kế thừa và phân phối tài sản của người chết để lại. Dĩ nhiên tài sản trong tín mục do tín viên đứng tên nắm giữ do đó khi người chủ tài sản chết đi thì khỏi phải qua thủ tục thanh toán di sản. Ngoài tín mục còn vài cách khác để tránh thanh toán di sản gồm có “liên chủ quyền với quyền kế thừa sống sót” (joint tenancy with right of survivorship), chỉ định người thụ hưởng (beneficiary) cho bảo hiểm nhân thọ hay tiền hưu trí, hoặc tặng tài sản cho người khác lúc còn sống. Do đó trước khi quyết định dùng tín mục hay phương pháp thay thế nào khác cần phải tham khảo với luật sư chuyên môn để biết chắc kết quả thi hành phù hợp với ý định của mình.

Thủ tục thiết lập tín mục khác nhau tùy từng tiểu bang, nói chung “người cấp” (grantor) tức là chủ tài sản lập văn kiện tuyên cáo hợp đồng tín mục (truth agreement) để ủy thác quản trị tài sản với mục đích tạo phúc lợi cho chính mình và gia đình hay cho bất cứ người thụ hưởng nào được chỉ định. Có tín mục liệt kê thẳng những tài sản chính được đưa vào đó như nhà đất hay trương mục đầu tư, còn một số khác kèm theo một bản phụ lục (a schedule) có ghi chính xác những món tài sản được tuần tự đem vào tín mục, hoặc giản dị hơn chuyển tất cả tài sản cho tín viên chiếu theo hợp đồng tín mục. Bất cứ trường hợp nào người cấp đều có quyền thêm vào hay bớt đi tài sản theo ý muốn, chỉ cần thay đổi tên trên tất cả mọi giấy tờ xác nhận chủ quyền như văn tự nhà đất, trương mục ngân hàng,… sang tên của tín viên (thí dụ như “Nguyễn văn X., Trustee of The Nguyễn văn X., Trust”). Nếu chỉ định chính mình là tín viên thì nhớ khi ký tên phải viết là “Nguyễn văn X., Trustee” thay vì chỉ viết tên của mình. Khi chuyển vào tín mục thì tín viên trở thành chủ nhân tài sản đó nên phải sang tên trên mọi văn kiện liên hệ. Tuy nhiên người cấp vẫn được quyền sử dụng những tài sản đã chuyển vào tín mục và vẫn phải đóng thuế như trước. Tín mục sinh thời có đặc điểm duy trì lâu dài sau khi người cấp qua đời, thí dụ lập tín mục cho đứa cháu còn thơ ấu theo đó ấn định cung cấp tiền nuôi dưỡng tới khi đứa trẻ này trưởng thành hoàn toàn.

Người cấp vẫn giữ quyền điều hành tài sản trong “tín mục sinh thời loại hủy bỏ được” cho dù chính mình có là tín viên hay không bởi vì đương sự có quyền thay đổi các điều khoản bất cứ lúc nào hay chỉ định tín viên khác hoặc thêm bớt tài sản trong tín mục. Khi người cấp qua đời thì tín viên kế nhiệm sẽ chiếu theo các điều khoản trong tín mục mà phân phối tài sản. Thông thường tín viên kế thừa là vợ hoặc chồng hay là con cái của người cấp nhưng cũng có thể mướn ngân hàng hay công ty tín mục (trust company) làm tín viên.

Có rất nhiều cách phân phối tài sản trong tín mục sinh thời. Tùy theo chỉ thị của người cấp ghi trong văn bản tín mục, tín viên có thể tiếp tục quản trị tài sản được ủy thác cho phúc lợi người khác, phân phối tài sản cho người được chọn, hay phối hợp cả hai cách đó. Nếu người thụ hưởng bị chết trước người cấp thì hậu quả ra sao tùy theo điều khoản ấn định trong tín mục nếu có, hoặc theo luật tiểu bang thí dụ như phần tài sản ấy được trả lại nhập vào tín mục hoặc tiếp tục chuyển cho thừa kế của người chết. Để tránh nhầm lẫn, trong tín mục phải chỉ định người thụ hưởng thay thế (contingent beneficiaries), nếu xẩy ra trường hợp người thụ hưởng chính chết trước. Trừ phi có quan tâm về vấn đề thuế vì tài sản lớn hơn mức miễn trừ, hoặc có nhiều món phải đóng thuế nặng, người cấp bao giờ cũng nên dành quyền thay đổi hoặc tu chính tín mục khi muốn, bằng cách nhờ luật sư thảo ra “tín mục hủy bỏ được” để có thể đổi bất cứ điều khoản nào, hoặc thay tín viên, hay phế bỏ toàn diện.

Lợi điểm chính yếu của tín mục như đã đề cập ở trên là tránh được thủ tục thanh toán di sản của tòa án tiểu bang. Ngoài ra tín mục sinh thời còn là phương cách để săn sóc cho chủ nhân tài sản khi không may bị mất năng lực thể chất hay tâm thần. Thông thường chỉ cần lập ra tín mục sinh thời, chuyển đầy đủ tiền bạc vào đó, ủy thác một tín viên đáng tin cậy (thường là con lớn) để quản trị tín mục đó khi bị lâm bệnh. Làm như vậy sẽ tránh được trì trệ và tốn kém vì thủ tục bắt buộc giám hộ do tòa án chỉ định (court-ordered guardianship). Đồng thời ngay lúc đó tín viên này sẽ đảm nhiệm tiếp tục ngay những nghĩa vụ chu cấp các thân nhân khác trong gia đình. Dĩ nhiên nếu không bị mất năng lực thì tín mục sinh thời cũng vẫn đắc dụng, vì nếu chỉ định tín viên thì người này sẽ giúp quán xuyến thay cho chủ nhân, thí dụ một người có một khu chung cư cho thuê thì tín viên điều hành cơ sở ấy thâu tiền thuê hàng tháng nộp cho chủ nhân sau khi trừ tiền công đã thỏa thuận.

Lợi điểm khác của tín mục là bảo vệ đời tư của chủ nhân tốt hơn di chúc vì luật không bắt buộc đăng ký tín mục vào công báo. Muốn được hoàn toàn kín đáo thì không nên chuyển vào tín mục những tài sản kê trong di chúc (pourover provision). Theo luật của vài tiểu bang có vài loại tài sản phải đăng ký thì cần lập tín mục chỉ định (nominee trust) để giải trừ các điều kiện này, nên cần tham khảo luật sư cho rõ có bị bắt buộc hay không. Đối với phần nhiều tài sản đơn giản các luật sư thường không gặp khó khăn nào trong việc lập một tín mục đáp ứng đúng mọi ước muốn của thân chủ, không như các hình thức trang trọng khi thi hành hay thay đổi di chúc. Tuy nhiên cũng vẫn phải hội vài điều kiện căn bản là người lập tín mục có tâm trí bình thường; các văn tự liên quan đến chủ quyền bất động sản phải có nhân chứng và công chứng viên thị nhận chữ ký.

Dùng tín mục sinh thời trong việc phân phối tài sản sẽ dễ dàng và nhanh chóng và còn có hiệu lực lâu dài sau khi chết như thí dụ trường hợp lập tín mục chu cấp cho cháu nhỏ đã nêu ở trên. Ngoài ra tín mục còn tiện dụng để quản trị những tài sản ở xa thí dụ như nhà đất ở ngoài tiểu bang tránh được thủ tục thanh toán tài sản phụ thuộc (ancillary probate procedure) theo luật tiểu bang.

Tín mục cũng có vài điểm bất lợi, chẳng hạn vấn đề giấy tờ nhiều món thông thường không được xác định chủ quyền rõ ràng, thí dụ như nữ trang, nên nhiều luật sư phải thảo riêng chứng thư tặng phẩm (deed of gift) khi liệt kê nữ trang vào tín mục. Hơn nữa tín mục cũng sinh ra nhiều loại thủ tục hành chánh vặt vãnh cần phải theo dõi cập nhật thường xuyên. Ngoài ra trong một vài trường hợp tín mục có thể làm trở ngại một số phúc lợi được hưởng theo luật, thí dụ ở một vài tiểu bang chuyển bất động sản vào tín mục có thể làm mất đi khoản miễn trừ nhà ở (homestead exemption), nhà ở sẽ bị đánh giá cao hơn để đóng thêm thuế. Do đó cần phải tham khảo với luật sư để phòng ngừa các trở ngại trên. Mặt khác tuy tín mục không phải đem ra tòa sẽ được lợi về mặt kín đáo riêng tư, nhưng ngược lại nếu có tranh chấp thì tòa án không can thiệp mạnh mẽ được như theo di chúc.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị. (Luật Sư LyLy Nguyễn)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Đổi từ MAPD qua PDP và Medigap

Khi trở về tình trạng Medicare nguyên thủy, hàng tháng sẽ trả 3 loại lệ phí: Medicare Phần B, Medicare Phần D và Medigap.

Hồ sơ đáo hạn thì bao lâu sẽ được phỏng vấn?

Thường thì sau khi đơn bảo lãnh I-130 được chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển qua National Visa Center (tức là Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia)

Tiểu đường

Bệnh tiểu đường, tiếng Anh gọi là Diabetes Mellitus, là một hội chứng (tức là sự tụ hội cuả nhiều triệu chứng) do rối loạn về chuyển hóa và sự gia tăng mức đường trong máu một cách không thích hợp.

Bông tuyết, tuyết và bão tuyết

Tuyết bắt đầu từ những bông tuyết nhỏ li ti trên trời cao, tích tụ lại rồi rơi xuống đất. Ngồi trong nhà ngắm tuyết rơi ngoài trời thì rất đẹp, nhưng khi tuyết rơi xuống dưới đất thì cũng gây ra nhiều điều phiền toái.

Chân răng sưng đau

Phần lớn sưng thường do nhiệt gây ra. Dĩ nhiên khi sưng, làm mủ, là bị vi trùng lợi dụng hoành hành, và tìm hiểu xem cơ tạng nào gây ra sưng theo từng vùng trên nướu, miệng, lưỡi và từ đó tìm phương cách chữa trị.

Lãi suất bị kiềm chế, giới xây dựng thêm niềm tin

Giới xây dựng nhà trên toàn quốc đang cảm thấy tin tưởng hơn đối với kỹ nghệ của họ giữa lúc lãi suất thấp thúc đẩy niềm tin của giới tiêu thụ.

Người mua hay người bán phải trả lệ phí cho nhân viên địa ốc?

Lệ phí địa ốc viên là số tiền mà hầu hết các địa ốc viên được trả cho những căn nhà mà họ bán được. Món tiền hoa hồng này có thể thay đổi tùy tiểu bang và giữa những tổ chức môi giới.

Món cao lầu thu hút thực khách ở Sài Gòn

Quán Boong, một trong số quán ăn chế biến phục vụ món cao lầu, món ăn đặc sản của Hội An, tỉnh Quảng Nam, thu hút thực khách Sài Gòn nhiều năm qua.

Máy đo hơi thở giúp giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Kể từ ngày 1 Tháng Giêng năm nay, California cùng nhiều tiểu bang có luật đòi hỏi người từng phạm tội say rượu lái xe (DUI) phải cài đặt thiết bị này trong xe của họ.

Mua mobile home khác mua nhà thường như thế nào?

Những căn nhà lưu động, tuy không được ưa chuộng như loại nhà biệt lập, có một lợi thế lớn: với cùng một số tiền, chúng thường rộng hơn hoặc nhiều tiện nghi hơn.