Cử tri gốc Việt: “Năm nay bầu cử đặc biệt vì có Trump”

Ông Việt, cư dân thành phố Westminster, đi bỏ phiếu ở trường McGavin Intermediate, cho biết cá nhân ông thấy cuộc bầu cử năm nay rất khác so với các năm trước vì đây là lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống Mỹ lại chưa bao giờ hoạt động chính trị trước đó.