Khoa học gia người Nhật đoạt giải Nobel Y Khoa 2016

Ông Yoshinori Ohsumi, khoa học gia người Nhật, đã được loan báo đoạt giải Nobel Y Khoa 2016, nhờ khám phá ra phương cách để các tế bào tự phân hủy và tái sử dụng các thành phần của chúng, một điều mà các nhà khoa học hy vọng khai thác được trong cuộc chiến chống ung thư, bệnh lú lẫn Alzheimer’s và các loại bệnh khác.