X

Vi cá mập phơi trên nóc tòa đại sứ Việt Nam ở Chile (1/2)

Vụ vi cá mập phơi trên nóc tòa đại sứ Việt Nam ở Chile được báo chí nước này đề cập, trong lúc có một hội nghị bảo vệ môi trường diễn ra tại thủ đô Santiago. Bộ Ngoại Giao Việt Nam xác nhận có chuyện này, và nó sẽ ảnh hưởng ra sao đối với người Việt Nam.